Bekijk het origineel

Gebedskalender 'voor heel het volk van God'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gebedskalender 'voor heel het volk van God'

5 minuten leestijd

Eén van de aanbevelingen tijdens de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in 1975 in Nairobi luidde: 'dat alle kerken haar leden bemoedigen en helpen in het doen van geregelde en goed geïnformeerde voorbede voor de andere kerken'. Deze aanbeveling vroeg om een uitwerking: om materiaal aan de hand waarvan die voorbede gericht zou kunnen geschieden. Immers, wat weten we van de situatie van de christenen en de kerken over heel de wereld? Die handreiking is inmiddels gereed gekomen; de Wereldraad in Geneve heeft een boek het licht doen zien dat de titel draagt 'For all God's People', een oecumenische gebedskalender. Uitgeverij Kok in Kampen zal van dit boek een Nederlandse vertaling op de markt brengen, samen met Gooi en Sticht te Hilversum.

Voor het gehele volk van God
De opzet van deze voor het gehele volk van God bedoelde gebedskalender is uiterst eenvoudig: voor iedere week van het jaar wordt een land of worden enkele landen genoemd met de bedoeling, dat in die week voor dat land of voor die landen gebeden zal worden, overal ter wereld. Zo bezoeken alle kerken elkaar eens per jaar in gebed. Om dat gericht te kunnen doen wordt bij iedere week informatie verschaft over het land zelf en zijn bevolking, meestal ook wat historische achtergrondinformatie en verder een overzicht van de kerkelijke situatie daar. Ten slotte zijn per week lofprijzingen en voorbeden geformuleerd en is een gebed afgedrukt uit de liturgie van één der landskerken daar.

Week van gebed voor eenheid: startpunt
In Geneve vergadert ieder jaar het (roomskatholieke) Secretariaat voor de Eenheid samen met de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad om de week van gebed voor de eenheid der christenen voor te bereiden; die bijeenkomst nu bood de gelegenheid de gebedskalender werkelijk oecumenisch en wereldwijd te maken. Men werd het er namelijk over eens, dat ook de roomskatholieke kerk in de gebedskalender opgenomen zou worden. Zo mag de gebedskalender in zekere zin gezien worden als een verlenging van die week van gebed tot een heel jaar.
De Raad van Kerken in Nederland, van harte blij met dit initiatief vanuit Geneve, wil dit project zo goed mogelijk ondersteunen en nog verder concreet maken. Immers, een boek dat is opgezet voor een periode van vijf jaar en dat is met deze gebedskalender het geval, kan onmogelijk geheel 'bij de tijd' zijn, terwijl dat nu juist een voorwaarde is voor gerichte voorbede.
In de komende week van gebed voor de eenheid, dus tussen 18 en 25 januari 1979, zal de gebedskalender worden geïntroduceerd in Nederiand en België. Samen met het Apostolaat van het Gebed geeft de Raad van Kerken al vele jaren een liturgie uit voor die week van gebed. Die liturgie is ditmaal opgenomen in een kleine brochure, die informatie bevat over de gebedskalender inclusief de volgorde waarin voor alle landen gebeden zal worden èn gegevens over het eerste land in die kalender; Israël. Die brochure bevat ook een artikel over 'mensenrechten', niet omdat mensenrechten 'in' zijn, maar omdat op talloos veel plaatsen in de wereld mensen wier namen in Gods hand geschreven staan lijden omwille van die Naam, omwille van de gerechtigheid. Die namen nu willen we in ons gebed ook noemen. Het boek vanuit Geneve vraagt daar ook om: bij iedere week is één 'lege' pagina. De werkgroep 'week van gebed voor de eenheid' van de Raad van Kerken gaat die pagina invullen met de hulp van medewerkers uit zending en missie en de werkgroep 'mensenrechten' van die raad.
Die invuloefening zal het jaar door afgedrukt worden in het maandblad van de Raad van Kerken 'Saamhorig'. Het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort wil die informatie vanzelfsprekend ook graag tevoren doorgeven aan alle instanties die in de gelegenheid zijn op welke manier dan ook een deel van 'heel het Volk van God' ermee te bereiken.

Wereldwijde keten van gebed
'In al mijn gebeden bid ik altijd voor u allen' (Pil. 1:4). Met behulp van de gebedskalender kunnen christenen over de gehele wereld zó verenigd zijn, niet slechts één week maar het gehele jaar door, samen biddend om genezing van de wonden der verdeeldheid, samen biddend om genezing van ieder mensenkind dat niet 'heel' is. Ons gebed zal de 'verdrukkers' èn de 'verdrukten', de 'armen' èn de 'rijken' betreffen, want zij allen hebben bevrijding nodig. Het zal een schakeltje zijn in een wereldwijde keten van gebed, gebed dat uitdrukking geeft aan onze gemeenschap in Christus, waardoor als één lid lijdt alle leden lijden. Maar ook gebed als getuigenis — voor God en voor de mensen — van de hoop die in ons is èn van het ongeduld waarmee wij uitzien naar de komst van het Godsrijk.


Mevrouw Van Kleef is voorzitster van het comité 'Week van gebed voor de eenheid'.


Nog dit jaar verschijnt; 'For all God's people. Ecumenical Prayer Cycle', uitgegeven door de Worid Council of Churches, 1 50 Route de Ferney, 1211 Geneva 20, Switzerland. Prijs; SFr. 12.50.
Voorjaar 1979 verschijnt: 'Voor heel het volk van God, oecumenische gebedskalender'. Uitgeverij Kok, Kampen. Prijs nog niet bekend.
De brochure van de Raad van Kerken en het Apostolaat van het Gebed is reeds verschenen. Te bestellen bij het Apostolaat van het Gebed, Graafseweg 11, Nijmegen. Prijs ƒ 1,—.


Fotobijschrift
Mevrouw Van Kleef.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Gebedskalender 'voor heel het volk van God'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken