Bekijk het origineel

Kerkelijk een zijn komt heel Zuid-Afrika ten goede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerkelijk een zijn komt heel Zuid-Afrika ten goede

Kleurlingen-afvaardiging in synode

4 minuten leestijd

Twee predikanten-afgevaardigden van de Nederduitse Gereformeerde (kleurlingen) Sendingkerk in Suid-Afrika hebben de novemberzilting van de synode in Lunteren meegemaakt Het waren ds. E. J. Apples uit Steinkopf, Namakwaland en ds. F. C. Pedro uit Rehoboth, Namibië.
Met applaus werden de beide broeders, na door de praeses verwelkomd te zijn, begroet.
Tevoren waren ze in West-Duitsland, waarmee ook van oudsher kerkelijke banden worden onderhouden. Op hun terugreis zijn beiden nog op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Geneve geweest.
In de loop van de vergaderweek sprak ds. Pedro de synode toe. Allereerst om de groeten over te brengen en verder om vreugde uit te spreken dat wederzijds de behoefte bestaat afgevaardigden naar eikaars synoden te zenden, waarin zoveel als mogelijk is zal worden voorzien.
Ds. Pedro zette nog eens de belangrijkste besluiten van zijn synode die op haar beurt korte tijd geleden onze ds. Mak en Hofland kon verwelkomen, op een rij. Ds. Hofland schreef daar in de vorige Kerkinformatie al over (nummer 88, pagina 3). Daar was het besluit om met de andere N G-kerken tot één, verenigde kerk te komen, wat vooral plaatselijk zal worden geprobeerd, temeer nu de blanke moederkerk in haar jongste synodezitting te Bloemfontein met geen enkel woord over vereniging repte en een overkoepelende synode afwees.

Blijven praten
Het enige lichtpunt voor ons en de andere niet-blanke NG-kerken is, aldus ds. Pedro, dat we als moderamina op de een of andere manier bijeen komen om er toch verder over te praten. Want het algemene gevoel in onze kerken is, dat we elkaar niet los mogen laten, dat we samen een taak van Godswege hebben, ook op het politieke vlak. Want als de kerken in Zuid-Afrika zich verenigen, zal dat de eenheid in heel Zuid-Afrika alleen maar ten goede komen.

Vrouw in ambt
Na gereleveerd te hebben dat de kleuriingensynode bij unaniem besluit het apartheidsbeleid heeft afgekeurd en voorts de vrouw in het (diaken)ambt heeft aanvaard — wie weet komen er van ons ook nog wel eens vrouwen naar Lunteren — ging ds. Pedro in op een besluit van zijn synode inzake het speciale fonds van PCR. Er kan nog geen definitief standpunt over worden ingenomen, omdat ons eenvoudig de nodige informatie ontbreekt, zo zei hij. Maar een speciale commissie gaat daarvoor nu aan het werk. Wel heeft onze synode, aldus de predikant, een PCR-gift aan Swapo in Namibië gemeend te moeten afkeuren, omdat die hulp volgens verkregen inlichten alleen gevluchte mensen buiten Namibië ten goede komt en niet mensen in nood in het land. Op die manier wordt, volgens ons, het PCR tot PPR; a program to promote racism (een programma dat racisme bevordert).
Omdat wij binnen onze landen geen hulp van het PCR-fonds krijgen, zo ging hij verder doen we een beroep op uw kerken om met name financiële steun te geven aan diakonale projecten, die er teveel zijn om op te noemen. Het moet hulp zijn, gericht op het zo snel mogelijk zichzelf kunnen helpen van de mensen. Hulp ook, die geen liefdadigheid is, maar waarbij we ons zelfrespect kunnen behouden.
Om toch enig inzicht te geven in welke richting zijn kerk denkt noemde hij materiele steun bij bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, medische zorg, zorg voor gewoon en voortgezet onderwijs, welzijnscentra, vrouwencursussen. .. Er zijn gemeenten in Zuid-Afrika en Namibië, die onder een diepe schuldenlast gebukt gaan. En wat de ontwikkeling betreft; in Namibië is de helft van de bevolking nog ongeletterd.
Ds. Pedro dankte voor de daadwerkelijke belangstelling uit Nederiand voor het kerkelijke leven in zijn land. We hebben dan ook banden die vele eeuwen oud zijn, zei hij, om daarna te eindigen met een bijbelgedeelte uit Openbaring; 'Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens'.


Fotobijschrift
Dominee F. C. Pedro

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Kerkelijk een zijn komt heel Zuid-Afrika ten goede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken