Bekijk het origineel

Besluit gezamenlijke vergadering synoden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Besluit gezamenlijke vergadering synoden

3 minuten leestijd

De gezamenlijke vergadering der beide synoden deed het volgende voorstel tot bestuitvorming op de gereformeerde en hervormde synoden.

1. De gezamenlijke vergadering van synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederiandse Hervormde Kerk heeft kennis genomen van het verslagboek 'Zending in Nederland'. De synoden spreken de hoop uit dat de positieve en kritische reacties op het project 'Zending in Nederiand' de kerken en gemeenten zullen helpen de in het verslagboek gestelde vragen ten aanzien van de missionaire gestalte van de gemeente ernstig te nemen en daarbij gebruik te maken van het gespreksmateriaal van 'Als in een spiegel'.
De synoden zijn van mening dat, bij het gesprek over de visie op de zending in eigen land, de in de gezamenlijke vergadering gehouden toespraak van dr. L Newbigin een belangrijke bijdrage biedt. Zij doen daarom deze toespraak ter overweging aan de kerken en gemeenten toekomen.
2. De gezamenlijke vergadering
a. heeft met dankbaarheid kennis genomen van de verklaring 'samenwerking van het Evangelisatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederiand en de afdeling Evangelisatorisch werk van de hervormde stichting Kerk en Wereld' ten aanzien van hun gezamenlijke visie en hun gezamenlijk werk in de dienstveriening aan de kerken en gemeenten;
b. wijst de kerken en gemeenten er op dat zij alles mogen verwachten van de zending als gave van de Heilige Geest en roept daarom de kerken en gemeenten op om als draagvlak van zending gezamenlijk getuigend, wervend en dienend in de Nederiandse samenleving te staan.
3. De gezamenlijke vergadering spreekt de wens uit dat deputaten Gemeenteopbouw, sectie Evangelisatie, en het Hervormd Evangelisatorisch Beraad zich, zo mogelijk met andere kerken zullen beraden op verschillende standpuntbepalingen rondom het project 'Zending in Nederland', opdat kerken en gemeenten eendrachtig hun roeping tot zending ter hand kunnen nemen.
4. De gezamenlijke vergadering besluit aan de moderamina te verzoeken een brief toe te zenden aan kerken en gemeenten — ter verspreiding aan de leden binnen de gemeenten — waarin een verslag wordt gegeven van hun bijeenkomst waarin de bewogenheid en de veriegenheid en het vertrouwen in de beloften van de Geest worden uitgesproken.
De gezamenlijke vergadering spreekt haar vertrouwen uit dat wat plaatselijk reeds gebeurt aan gezamenlijke apostolaire bewustwording en handelen van kerken en gemeenten ook verder onder de leiding van de Geest zal groeien.

P.S. De afzonderlijke synodevergaderingen moeten bovenstaande besluiten van de gezamenlijke vergadering nog bekrachtigen. In de gereformeerde synode zal dit begin januari gebeuren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Besluit gezamenlijke vergadering synoden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken