Bekijk het origineel

Dat is het nu geworden: ’Teken van leven’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dat is het nu geworden: ’Teken van leven’

5 minuten leestijd

Is dat het nu geworden? Dat heeft misschien menigeen gedacht bij het zien van ’Teken van leven’, het nieuwe diakonale plan. Honderden gespreksverslagen, notities, flappen, enz. hebben uiteindelijk geresulteerd in het ’boekwerk’, waarvan de bedoeling kan worden samengevat in die éne zin waarmee het begint. ’Het beleid van de Generale Diakonale Raad zal erop gericht zijn dat diakenen zelf hun beleid maken’. Herkent men zich als diaken nog wel in dit plan, waarin de vele persoonlijke bijdragen als zout zijn opgelost? De telling van de ’collecte’ tijdens de Algemene Diakonale Vergadering op 14 oktober in Amsterdam levert het antwoord: ja.

Alle deelnemers hadden tevoren een vragenformulier toegestuurd gekregen. Van hen stopten er 115 hun reactie in de collectezakken, hen voorgehouden door raads en stafleden van de GDR. In cijfers: 43 pet zei zonder meer ja op de vraag ’herken ik mij in ’Teken van leven’?’. 37 pet antwoordde met ja, maar… Dat maar had dan betrekking op sommige onderdelen (die te summier waren, of juist te uitvoerig; te ’hard’ of te ’zacht’, e.d.). Twaalf procent ’wist het niet’ en ten slotte zei acht pet: nee, ik herken me niet. Reacties, die langs andere wegen binnenkomen, bevestigen de indruk dat in zeer ruime mate van herkenning kan worden gesproken. En dat is voorwaarde om met ’Teken van leven’ in de diakonie én daarbuiten aan de gang te kunnen gaan.

Op 14 oktober werd het beleidsplan aan de diakenen gepresenteerd. Dat wil zeggen, de deelnemers aan de Algemene Diakonale Vergadering kregen de concept tekst in handen. Intussen is het plan volledig her schreven en op een aantal punten gewijzigd, zeg maar gerust verbeterd. De strekking is volkomen gelijk gebleven. Het definitieve plan wordt nu geopend met een ’beleidsprogramma van de GDR’.

Op 3 november heeft de Generale Diakonale Raad ’Teken van leven’ aanvaard. Op 20 november is het aangeboden aan de Generale Synode en daar besproken — precies een jaar nadat het was toegezegd, het jaar van ’Samen beleid maken’. (Over de bespreking in de synode kunnen wij u vanwege de tijd niet in dit nummer berichten). Vervolgens is het diakonale plan ’in druk gegaan’. Elke diakonie krijgt een exemplaar toegestuurd. Vanzelfsprekend is ’Teken van leven’ straks in elke gewenste hoeveelheid leverbaar, tegen kostprijs.

Henk van Ulsen

Het programma van de Algemene Diakonale Vergadering was opgebouwd rond de vijf hoofdstukken van ’Teken van leven’. ’Rekenschap’ kreeg de plaats van de schriftlezing. De acteur Henk van Ulsen las 2 Corintiërs 8 en 9, eerst in de Statenvertaling, vervolgens in de versie van de ’Samen beleid maken’ brochure.

Dominee Vuyst uit Amsterdam introduceerde ’Diaken en gemeente’, waarbij hij de diaken consequent als vrouw aansprak (als reactie op ’Teken van leven’ waarin voor de mannelijke aanspreekvormen is gekozen). Zijn bijdrage was concreet en actueel. Het zelfde kan worden gezegd van de inleiding op ’Diaken en samenleving’, door de heer Nijman uit Purmerend: ouderling van de hervormde gemeente daar, werknemer en ondernemingsraadlid bij de scheepswerf NDSM, met ontslag bedreigd.

’Werelddiakonaat’ werd letterlijk ten gehore gebracht met drie (op de band opgenomen) verhalen: van een arts in India, een vrouw in Soweto en een uitgeweken Tsjechische predikant in Nederland.

De loodzware ernst waarmee vaak over het geld wordt gesproken en gedacht, werd doorbroken met kinderspel. Ds. Henk Aalbers liet met een groepje kinderen en enkele volwassenen zien hoe vast we aan het geld kunnen zitten, en hoe we er afstand van kunnen doen. ‘Alle guldens vliegen’. Terzijde: hebben ooit eerder volwassenen massaal in de Westerkerk ‘De zevensprong’ gezongen.

Zelf aan ’t woord

’s Middags konden deelnemers zelf aan het woord komen in een forum, dat voortdurend van samenstelling wisselde, onder leiding van Henk Verkerk (NCRV’s ’Ander nieuws’). Hier ging het vooral om de vraag: hoe verder met ‘Teken van leven’ als diakonie, als gemeente? Het bleek niet gemakkelijk te zijn los te komen van de vragen rond het geld. In ’Teken van leven’ wordt het voortdurend achterin het rijtje van diakonale hulpmiddelen gezet. Voor menigeen blijkt het voorop te staan, zeker waar het de zorgen om een verantwoorde besteding betreft. Maar gaandeweg werden problemen in gemeente en samenleving, waar diakenen tegenaan lopen, uitgespit tot op de oorzaken: we moeten proberen te ontdekken waar door moeilijkheden worden veroorzaakt en daaraan gaan werken.

Telegram

Om diezelfde middag nog een daad te stel len werd uit de vergadering voorgesteld een telegram te sturen aan staatssecretaris Haars (justitie): nu een verblijfsvergunning voor de Marokkanen in ‘De duif’. Van unanimiteit kon overigens geen sprake zijn, aangezien sommigen bezwaar maakten tegen de ’overtrokken’ aandacht voor deze zaak. Het telegram is verstuurd: ‘Diakenen bijeen op de landelijke diakonale vergadering van de hervormde kerk dringen er bij u op aan nu een eind te maken aan de onzekerheid van de Marokkanen in ‘De duif’ door hen een verblijfsvergunning te verstrekken.’ (Dit telegram was zelfs voor het dagblad ’De waarheid’ aanleiding aandacht te besteden aan de Algemene Diakonale Vergadering).

Woorden en beelden

Over de verschillende onderdelen kunt u nog het volgende lezen en er het nodige van zien:


* De opening, door mr. F.J. van Katwijk, voorzitter van de Amsterdamse diakonie.

* ‘Diaken en gemeente’, door ds. J. Vuyst.

* ‘Diaken en samenleving’, door de heer J. Nijman.

* De discussie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Diakonia | 36 Pagina's

Dat is het nu geworden: ’Teken van leven’

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken