Bekijk het origineel

De Hezenberg: grote pastorie met veel gasten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Hezenberg: grote pastorie met veel gasten

5 minuten leestijd

Even buiten Hattem ligt het landgoed ’de Hezenberg’. Het is een fraai terrein met veel bomen en gazons. Er staan verscheidene gebouwen, met als centraal punt de kleine kapel, die een symbool is voor datgene waar het op de Hezenberg op aan komt. Dit zal duidelijker worden, wanneer we de oorspronkelijke naam noemen: Stichting ten bate van de Möttlinger beweging in Nederland. Möttlingen is een plaatsje in Duitsland, waar dominee Johann Christoph Blumhardt in het midden van de vorige eeuw bij zijn komst een dorre gemeente aantrof. De Heilige Geest ging er echter zo werken, dat er een opwekkingsbeweging ontstond, die velen tot bekering bracht en uitstraalde tot ver buiten deze plaats, ook naar Nederland.

’Jezus is Overwinnaar’ waren de sleutelwoorden van deze beweging, waardoor velen hun schuld gingen belijden en tot nieuwe mensen werden. Niet allen naar de ziel, maar vaak ook naar het lichaam, wat zich in genezing van ziekten uitte. Die sleutelwoorden zijn nog steeds die drijvende kracht achter het werk op de Hezenberg.

Een van de Nederlanders, die met Möttlingen in contact kwamen, was de Hervormde dominee W. A. Plug, zijn vrouw bewoog hem tot een tweede bezoek, nadat het eerste voor hem teleurstellend was verlopen. Dat tweede bezoek bleek van beslissende betekenis en had het ontstaan van de Hezenberg tot gevolg.

Dominee Plug en anderen, die samen een team gingen vormen, kregen een nieuw zicht op pastoraat, waardoor steeds meer mensen met hun nood en schuld naar hen toekwamen. Zijn pastorie, eerst op Texel en later in Bredervoort, werd een pleisterplaats voor velen. Er kwamen maandelijkse samenkomsten voor allen die hun geloofsleven wilden verdiepen. Ook elders ontstonden ’opvang-centra’. Na de tweede wereldoorlog werd besloten het werk op de Hezenberg te concentreren.

Pastoraat centraal

De Hezenberg is nog altijd een (heel grote) pastorie met gasten, die als het ware een steeds wisselende familie vormen. Daaruit zijn nieuwe vormen van werk ontstaan; kampen en conferenties voor jongeren in verschillende leeftijdsgroepen tussen 8 en 25 jaar. Uit dit jongerenwerk heeft zich nog weer een groep ontwikkeld: die van de 25- plussers.

Ook kwamen er bepaalde verbanden tot stand, die respectievelijk als ’de verborgen dienst’ en ’de predikanten broederschap’ bekend staan. Elk jaar opnieuw beloven de deelnemers uit die verbanden aan de Heer en aan elkaar, zich aan Hem toe te wijden. Met andere woorden: door meditatie, voorbede en door de daad een christelijk leven te leiden, dat voert tot dienst aan de ander. Zo zijn veel leden van ’de verborgen dienst’ ambtsdragers in hun plaatselijke gemeente. Het wezenlijke van al dit werk is het pastoraat aan de individuele mens. De Hezenberg is een toevluchtsoord geworden voor mensen met verschillende noden. Mensen die zich eenzaam voelen, die huwelijksproblemen hebben, die met opvoedingsvragen zitten, die onder een verslaving lijden welke ze te boven willen komen. Voor allen geldt, dat ze wel zo ver moeten zijn dat ze vanuit het pastoraat geholpen kunnen worden.

Ten dienste van dit pastoraat is een drietal pastores plus een maatsc happelijk werker op de Hezenberg aanwezig.

Gelukkig komen er niet alleen mensen in nood, maar ook gasten die zomaar een paar dagen in het rustige, vriendelijke klimaat van de Hezenberg willen uitrusten van wat vermoeidheid. Andere willen wat op adem komen na een periode in het ziekenhuis te hebben doorgebracht. Het wonderlijke is, dat veel mensen, hoe verschillend ook wat aard en ontwikkeling betreft, zich deel gaan voelen van de grote Hezenbergfamilie.

Verwijzingen

Hoe komen de mensen nu met de Hezenberg in contact? Allereerst, door vrienden of bekenden, maar in de loop van de jaren zijn steeds meer diakonieën, predikanten, artsen en maatschappelijk werkers van het werk op de Hezenberg op de hoogte.

Vanaf 1 september heeft de Hezenberg een maatschappelijk werker in dienst, die samen met de verwijzer en de potentiële gast, het verblijf voorbereidt. Soms is dit verblijf van korte duur, bijvoorbeeld voor de gasten die voor een conferentie komen, of zij die binnen het pastorale klimaat een weekje willen recreëren.

Anders is het vaak met mensen die duidelijk om hulp komen. Meestal is een week daarvoor veel te kort. Sommigen blijven zes weken en bij wijze van uitzondering kan dit worden verlengd.

Na hun verblijf willen de meeste gasten graag nog eens terugkomen. Ze nemen dan deel aan een bijbelstudieweekend, een retraite of een gastenweek. Ook komen velen tijdens de feestdagen.

Niet gebonden

De Hezenberg is niet aan een bepaalde groep of kerk gebonden. We werken met elkaar als mensen uit verschillende kerken en groepen. Wat ons verbindt is de overwinnende en bevrijdende kracht van Jezus Christus. Zijn liefde doorbreekt de machten die het voluit als christen leven belemmeren. Vele gasten kunnen daarvan ook in hun persoonlijke leven getuigen. Wei is het zo dat het werk financieel gesteund wordt door de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. Daarnaast maakt een aantal vrienden rond de Hezenberg het werk financieel mogelijk.

Wat is nu de verbinding tussen de diaken en een pastoraal centrum? Wij beschouwen de gemeente als het lichaam van Christus waarin alle leden moeten kunnen functioneren. Wanneer één lid van dat lichaam niet functioneert is dat vaak door diakonale of pastorale zorg in de eigen gemeente op te vangen. Wanneer tijdelijk een andere omgeving en intensievere pastorale zorg noodzakelijk zijn kan een verwijzing naar de Hezenberg de aangewezen weg zijn.

Wilt u meer weten?

Er is zojuist een nieuwe folder uitgekomen, die vooral gericht is op hen die naar de Hezenberg willen verwijzen.

Op verzoek willen wij u deze folder graag toesturen. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u naar de Hezenberg bellen. Het telefoonnummer is 05206-1648.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Diakonia | 44 Pagina's

De Hezenberg: grote pastorie met veel gasten

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Diakonia | 44 Pagina's

PDF Bekijken