Bekijk het origineel

GOS-bestuur in rapport:

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GOS-bestuur in rapport:

- Confessioneel streven in onze kerken - Begrip voor moeilijke omstandigheden

3 minuten leestijd

Na onlangs gehouden gesprekken met het moderamen van onze synode is het bestuur van de Gereformeerde Oecumenische Synode (de GOS), het zogeheten interim comité, tot de conclusie gekomen, dat onze synode op attente wijze werkzaam is als het gaat om het handhaven van de belijdenis. De GOS is een organisatie van confessioneel-calvinistische kerken, over de wereld verspreid.
In een rapport dat aan alle lid-kerken is toegezonden merkt het GOS-bestuur op, dat het moderamen van onze synode de zorg van de GOS over de theologische en pastorale ontwikkelingen in de gereformeerde kerken deelt.
De opdracht tot het uitbrengen van het rapport werd gegeven in de GOS-vergadering van 1976 in Kaapstad. Het gesignaleerde confessionele streven van de gereformeerde kerken gold in de eerste plaats, aldus het rapport, bepaalde afwijkende theologische opvattingen van dr. H. Wiersinga, tegenwoordig studentenpastor in Leiden. Daarover heeft de gereformeerde synode het 'ontoelaatbaar' uitgesproken. Maar het geldt evenzeer weer andere afwijkende theologische opvattingen van dr. H. M. Kuitert, hoogleraar aan de V.U. in Amsterdam, hoewel in dit geval de procedure veel langzamer verloopt.

Begrip
De leiding van de GOS blijkt begrip te hebben voor het behoedzame handelen van de synode inzake dr. Kuitert en ze geeft ook aan waarom.
Uit gesprekken heeft het bestuur namelijk een duidelijker beeld verkregen van de moeilijke omstandigheden, waarin de Gereformeerde Kerken in Nederiand zich bevinden.
Op de achtergrond daarvan, aldus het rapport, speelt voortdurend de vrees voor nieuwe scheuringen, die zich eerder al tot tweemaal toe in deze kerken hebben voorgedaan.
Ook noteerde het bestuur van de GOS het dringende verzoek van het gereformeerde moderamen 'onze kerken niet los te laten, omdat we uw hulp in deze situatie juist zo nodig hebben'.

Wereldraad
Het rapport gaat ook in op het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken, dat de GOS blijkens diverse uitspraken in strijd acht met het ook lid zijn van haar organisatie. Behalve de gereformeerde kerken traden ook enkele Indonesische kerken tevens tot de wereldraad toe. Het bestuur van de GOS zegt, dat de jarenlange discussie hierover afgerond zal moeten worden op de GOS-vergadering in Nimes (Frankrijk), waar de lid-kerken in 1980 bijeen hopen te komen.

De gereformeerde kerken worden uitgenodigd op korte termijn een rapport bij de GOS in te dienen, dat zal ingaan op de kritiek die in de GOS leeft tegen de wereldraad en dat voorts bijbelse noties aandraagt op grond waarvan de gereformeerde kerken het lidmaatschap van de wereldraad verantwoord achten.
Dit rapport zal zo tijdig in het bezit van de andere GOS-lidkerken moeten zijn, dat zij er nog op kunnen reageren voor de vergadering in Nimes begint.


Fotobijschrift
Dr. J. P. Galbraith, praeses van het interim-comité der Gereformerde Oecumenische Synode, in Kaapstad op de laatstgehouden vergadering van de GOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

GOS-bestuur in rapport:

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken