Bekijk het origineel

Koopvaardijwerk: evangelisatie en pastorale zorg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Koopvaardijwerk: evangelisatie en pastorale zorg

Grote Nederlandse delegatie op Internationale conferentie

5 minuten leestijd

Als kerkelijk werker onder zeevarenden kan het je bemoedigen inspriratie te putten uit het samen bezig zijn met vele anderen in de wereld, wier taak dezelfde is als de jouwe.
Die ervaring heeft een Nederiandse delegatie gehad in de conferentie van de International Christian Maritime Association, een oecumenische organisatie, waarin zeemansmissies uit vele landen samenwerken. Dat gebeuren is er om de drie jaar en ditmaal was het New York, waar ruim 150 collega's bijeenkwamen.
Een paar notities daarover. Het ging over het verkondigend bezig zijn in de wereld van de zeevaart, wat neerkomt op evangelisatie èn pastorale zorg. Een van de sprekers, de Amerikaanse theoloog dr. E. Webber, zei onder meer dat dit behalve pastor- tegelijk ombudsman- zijn kan betekenen: daarin dien je zorgend, dienend en zo mogelijk helend bezig te zijn.

Hoe vertaal je dit naar de praktijk van het koopvaardijwerk?
Een voorbeeld: de leden van de ICMA moeten in gesprek gaan met reders, die plannen maken om de totale bemanning van schepen terug te brengen tot 15 man; economisch wellicht nodig, maar de leefbaarheid aan boord komt in gevaar en het werkt vereenzaming in de hand.
Een ander voorbeeld: er moet gezamenlijk opgekomen worden voor hen, die onderbetaald worden en vaak onder ontoereikende omstandigheden moeten leven.

De zeeman als evangelist?
Pastoraat is volgens Webber: toerusting, training van mannen en vrouwen in een nieuw leven met Christus en ontplooiing van mensen tot getuigenis en dienst in Christus' naam. Toen gesteld werd, dat christenen aan boord meer toegerust en ingeschakeld moesten worden tot verkondiging kwam er reactie van de zeevarenden zelf. Verwacht niet van ons, varende christenen, dat wij nadrukkelijk en met zoveel woorden getuigenis afleggen van ons geloof; dat zou isolerend werken in die kleine scheepsgemeenschap. Wel van groot belang is hoe je de drie kernwoorden: gemeenschap, profetie en dienst vertaald in de praktijk van die gemeenschap: hoe ga je met de ander om; kom je voor hem op, ben je bereid te helpen?
De toerusting tot dit getuige-zijn gebeurt vanuit de kerk door: gesprekken bij bezoek in de haven; in een zeemanshuis; tijdens het meevaren van predikanten; door lectuur: sommigen werken met geluidscassettes of — zoals de Noren — met videocassettes.

Het waren goede dagen. Behalve mijn collega's ds. J. Leij, die behalve in Rotterdam ook in Antwerpen werkt, A. M. Haurissa, die onder de zeevarende 'derde werelders' zijn taak vindt waren er ook twee 'echte' zeevarenden, namelijk gezagvoerder W. Kuijper, die deputaat is met echtgenote en stuurman W. Spaans, ook met zijn vrouw. Verder waren natuuriijk ds. en mevrouw J. Wristers uit New Orleans overgekomen en tenslotte twee Nederlands sprekende predikanten van de Christian Reformed Church J. E. F. Dresselhuis en H. Uittenbosch.

Mevrouw Wristers zet conferentie in de bloemen
Op 7 oktober was het 50 jaar geleden, dat ds. J. Wristers bevestigd werd als predikant. Van de 43 jaar, die hij in actieve dienst was, werkte hij 27 jaar, van 1944 tot aan zijn emeritaat in 1971 als koopvaardijpredikant. In Amsterdam en direct na de ooriog in New Orieans. Op de dag van zijn jubileum zaten ds. en mevrouw Wristers in de trein naar New York (36 uur) op weg naar de ICMAconferentie. En dat is typerend voor deze predikant, die veel van zijn tijd reizend doorbracht langs de kusten van Amerika om de kerken daar opmerkzaam te maken op de zeelieden, de 'vreemdeling in de poort'.
Deputaten koopvaardij zorgden voor een boeket bloemen op hun hotelkamer in New York. Mevrouw Wristers verdeelde de bloemen over veel kleine vaasjes en plaatste die op de tafels in de conferentiezaal. En dat is dan typerend voor mevrouw Wristers, die nog steeds bij een groot deel van de Nederlandse koopvaardij bekend is om de vele bloemen, die zij aan boord van de schepen bracht; in elke hut een enkele.

Contactbrieven
Eén van de middelen waardoor de Nederlandse koopvaardijpredikanten het contact met de zeevarenden onderhouden en dus toerusten, is de contactbrief. Elk kwartaal om beurten door één van hen geschreven en toegezonden aan de christen-zeevarenden, wier adres bekend is. Van groot belang is daarbij dat de kerken de adressen van zeevarenden doorgeven aan onderstaand adres en reageren op verzoeken om controle van die adressen.

Ontwikkeling op Curaçao
Van belang voor het pastoraat is ook dat sinds 1 september op Curaçao nu weer een koopvaardijpredikant in volledige dienst is.
Twee jaar lang heeft ds. Kerssies het werk voor de gemeente aan de wal en op de schepen moeten combineren. Dat bleek ondoenlijk. De synode begreep dat en heeft eraan meegewerkt, dat er in ds. Renting weer een predikant voorde gemeente is gekomen, zodat ds. Kerssies zijn aandacht geheel kan richten op de zeevarenden en ook weer gelegenheid zal hebben korte periodes mee te varen. Intussen heeft hij te kennen gegeven na een verblijf van zeven jaar op Curaçao weer naar Nederland te zullen terugkeren.
Deputaten zijn reeds begonnen een opvolger voor hem te zoeken, die in de zomer van 1979 het werk op Curagao kan overnemen.

Pastorale Handreiking
Toerusting is nodig, ook van de gezinnen. Gebleken is, dat het voor ambtsdragers goed zou zijn enige achtergrondinformatie te hebben over de situatie van zeevarenden en hun gezinnen, wanneer zij daarmee te maken krijgen in hun wijk. In opdracht van de Raad voor de Herderiijke Zorg schreef de hervormde koopvaardijpredikant ds. J. Leij in de serie Pastorale Handreikingen een korte schets met achtergronden van zeemansgezinnen.
Deputaten Koopvaardij besloten deze Handreiking ook beschikbaar te stellen van predikanten en ouderiingen van onze kerken. Kosteloos.
Wie belangstelling heeft schrijve een briefje aan: Protestants Koopvaardijwerk, Schiedamsedijk 57a, 3011 EG Rotterdam.


Ds. Bakker is koopvaardijpredikant in Rotterdam.


Fotobijschrift
Dominee en mevrouw J. Wristers (rechts) ter New-Yorkse conferentie in gesprek met mevrouw Kuijper.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Koopvaardijwerk: evangelisatie en pastorale zorg

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken