Bekijk het origineel

Opsporing verzocht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Opsporing verzocht

3 minuten leestijd

Er moeten in onze kerken nog heel wat, inmiddels historisch geworden, vaandels van jongelings- of meisjesverenigingen voorhanden zijn. Wie weet, zijn er ook gezinnen, die ergens ongebruikt een harmoniumloper hebben liggen met een passende tekst erop geborduurd. Is er misschien ook een school, die nog een 'collecte-kerkje' heeft dat tinkelt als je er een geldstuk in doet — de opvolger van het knikkende zendingsnegertje zogezegd?
Ik vraag dat op verzoek van het Catharijneconvent, de naam van een aan de kerken in ons land nauw verbonden instelling, die u nog alles behalve vertrouwd kan vóórkomen. Dat is dan heel begrijpelijk, maar daar komt dit jaar zeker verandering in. Want op maandag 2 juli zal de koningin dit nieuwe rijksmuseum voor de geschiedenis van de christelijke cultuur in Nederiand officieel openen. Dat wordt een belangrijk moment voor de kerkelijke geschiedschrijving, die dan ook authentiek verbeeld voorhanden zal zijn. Althans in haar belangrijkste momenten: van voor de kerstening in de Nederlanden in de vroegste eeuwen tot en met de ont-kerstening van nu.
Dit alles dan ondergebracht in een complex, dat u op de omslag van deze Kerkinformatie aantreft. Een waardig onderkomen, dat al even historisch is als zijn inhoud. De ingang is aan de Nieuwe Gracht 63 in Utrecht, op de tekening rechts onderaan. Hier zetelde tot aan het einde van de vorige eeuw de (r.-k.) aartsbisschop. Daarachter rechts de Catharijnekerk, die door middel van een pas gebouwde onderaardse gang in het museumcircuit is opgenomen. Links daarvan tenslotte het voormalige klooster annex gasthuis van de Johanniter Orde dat uit het midden van de dertiende eeuw moet dateren, terwijl de kerk uit de vijftiende eeuw stamt.
Beide gebouwen hebben een bewogen geschiedenis. De kerk is bijvoorbeeld een tijdlang in protestantse handen geweest, maar werd later weer rooms-katholiek en zelfs kathedraal. Uit de bouwgeschiedenis: een restauratie omstreeks de eeuwwisseling leverde een nieuwe toren op. De architect liet daarvoor een bestaande toren uit de late gotiek model staan: de raadhuistoren van Kampen! Vraag tot op heden: is dat louter naïviteit van de architect geweest of is die torenspits expres benut om zoiets als een zegepraal van de reformatie te visualiseren?
Want een torenspits uit een zo gereformeerde stad als Kampen en die dan als bekroning van een kathedraal dat wil zeggen: de kerk van de aartsbisschop en dat alles in de schaduw van de Dom, die altijd in protestantse handen is gebleven, mag toch wel een merkwaardige ontwikkeling worden genoemd!
Maar genoeg over de geschiedenis, waarover dikke boeken te lezen zijn en waarvan u straks veel zal kunnen zien. Want het gehele Catharijnecomplex heeft de overheid met zorg gerestaureerd en is een uniek onderkomen geworden voor de voortaan op een centraal punt bijeengebrachte uitingen van de veelbewogen vaderlandse historie der kerken.
Ook de gereformeerde kerken hebben er deel aan, ook al is haar geschiedenis maar kort en bepaald niet kunstzinnig te noemen. Maar daar is het in het museum bepaald niet alleen om begonnen. Van wat er onder meer "van ons" aanwezig is kunt u op de fotopagina's 12 en 13 een indruk krijgen. En de vragen, aan het begin van dit stukje gesteld, hebben er ook mee te maken.
Daarop kom ik tot besluit nog even terug. Mochten er onder onze lezers zijn die ergens het bestaan weten van een jeugdvaandel, of een harmoniumloper met geborduurde bijbeltekst, dan wel een "tinkel-kerkje-voor-de-zending", die in bruikleen aan het Catharijneconvent kunnen worden afgestaan dan graag even een kaartje aan ons adres: Informatiedienst, postbus 202, 3830 AE Leusden. Wij spelen die gegevens dan wel door aan de betreffende conservator van het museum.

Ton van der Hammen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Opsporing verzocht

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken