Bekijk het origineel

Jaar van het kind ... óók in Nederland!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaar van het kind ... óók in Nederland!

Diakonaat in beweging

5 minuten leestijd

Het Jaar van het Kind — de Verenigde Naties hebben 1979 deze ondertitel meegegeven. De kerken in Nederland gaan daaraan niet voorbij. Integendeel, een aantal kerkelijke instanties heeft een interkerkelijke werkgroep voor het Jaar van het Kind opgericht.
In die werkgroep is vooral de nadruk gelegd op de positie van het kind in de derde wereld. Begrijpelijk, want waar miljoenen omkomen van de honger, daar zijn de kinderen de eerste slachtoffers.
Vanuit het algemeen diakonaal bureau hebben we echter laten weten, dat we het toch wat te gemakkelijk vinden om alleen maar naar de derde wereld te kijken. Zijn er geen problemen onder de kinderen in onze eigen samenleving? De honger in de derde wereld heeft te maken met 'verwoestijning': de uitbreiding van het woestijngebied. Maar is er — en dan vooral in sociaal opzicht — ook in eigen land geen sprake van 'verwoestijning?'
Onze diakenen vragen we daarom óók aan het kind in de eigen samenleving te denken.
In Het Diakonaat' wordt de suggestie gedaan: vraag dit jaar bij uw contacten met gemeenteleden eens nadrukkelijk naar de kinderen. Want wat kan het lot van de kinderen zijn in de huizen- en flatwoestijnen, in gezinnen waar altijd ziekte is of waar één van de ouders ontbreekt, dan wel, die een kind met een handicap hebben? Ook de centrale diakonale conferentie zal in het najaar (de eerste zaterdag van oktober) aan het kind gewijd zijn!

Diakonaat in Europa
Voor de eveneens in oktober op Kreta te houden vergadering van de Conferentie van Europese Kerken moesten we onlangs een bespiegeling over het diakonaat van de Europese kerken geven. Daarin moesten we helaas constateren dat het diakonaat nogal vervreemd is van hen die het meest lijden. Enkele al vaker genoemde voorbeelden: gehandicapten vinden niet altijd een plaats in de gemeente. Ook over de positie van één-oudergezinnen in de kerk past weinig optimisme.
Veel kerkelijk werk is afgestemd op het volledige gezin: het echtpaar met of zonder kinderen. Bij echtscheiding worden kinderen vaak aan de moeder toegewezen. De gezinnen zonder vader raken dan dikwijls geïsoleerd en — op den duur — vervreemd van kerk en evangelie.
Voor deze twee groepen is de bijzondere aandacht van de Europese kerkleiders gevraagd.

Vrijwilligers: om jaloers op te zijn . . .
Nu zijn er naast teleurstellende ontwikkelingen ook dingen waar we erg blij mee kunnen zijn. Vanuit het buitenland horen we keer op keer hoe gelukkig wij mogen zijn met zoveel vrijwilligers op allerlei gebied. Het ligt voor de hand om het recreatiewerk in dit verband nog eens te noemen. Maar even bijzonder is de vrijwillige medewerking van enkele deskundigen aan een verbeterde pensioenregeling voor protestantse kerkelijke werkers in Portugal. Met verbazing en enthousiasme is het advies door de belanghebbenden ontvangen. Ook kan het in ons land voorkomen dat een emeritus-hoogleraar in het kerkrecht per kerende post een vertaling in het Italiaans aflevert, die hij als vrijwilliger ten bate van het landelijke diakonale werk heeft gemaakt. Om nog maar te zwijgen van de duizenden die in het land voor de meest uiteenlopende vormen van dienstbetoon actief zijn. In Duitsland, Zwitserland, Portugal en overal elders is men er jaloers op!

Begroting werelddiakonaat
Over enkele weken wordt u weer geconfronteerd met een landelijke collecte voor het Werelddiakonaat. Daarom breng ik u enkele cijfers in herinnering. Voor het Werelddiakonaat is een begroting van veertien miljoen gulden vastgesteld. We denken daarnaast tussentijdse aanvragen ten bedrage van nog eens één miljoen te honoreren, terwijl de eventueel noodzakelijke hulp bij rampen uiteraard niet begroot kan worden. Het accent ligt, nog meer dan vorige jaren, op het vluchtelingenwerk in Afrika en Latijns-Amerika. Enerzijds omdat het aantal vluchtelingen nog steeds groeit. Anderzijds omdat een deel van de vluchtelingen weer kan terugkeren naar het oorspronkelijke woongebied. En dat is behalve een verblijdende ook een kostbare onderneming.
En de vluchtelingen in de wateren en aan de kusten van Zuid-Oost Azië dan? Ons is gebleken dat wij voor hen momenteel nog niet veel kunnen doen. Maar hopelijk is in die situatie al verandering gekomen als u dit leest.
In ieder geval leveren wij onze bijdrage aan de vierhonderdduizend gulden die jaarlijks via de Wereldraad van Kerken aan vluchtelingenwerk in Indochina wordt besteed.

Delen in elkaars gaven
Andere fondsen voor werelddiakonale doeleinden zijn meer en meer onderdeel van wederkerige hulpverlening. In verband met een verantwoorde besteding van dit geld stellen wij onze partners in de derde wereld allerlei vragen, maar zij stellen ook vragen aan ons.
Hoe maken jullie de gerechtigheid in je eigen samenleving waar, wordt ons gevraagd. Zijn jullie wel kerk van en voor de armen? Die vragen dringen nog niet diep genoeg door tot de plaatselijke gemeenten. Dat is de reden waarom onlangs tijdens een in Noordwijkerhout door het algemeen diakonaal bureau georganiseerde conferentie van Europese kerkelijke hulpverleningsinstellingen de volgende conclusie werd getrokken: geldwerving mag nooit los staan van voorlichting en informatieverstrekking. Werelddiakonaat of interkerkelijke hulpverlening (of hoe je het ook noemt) moet worden gezien als het als kerken van heel de wereld delen in de aan ieder geschonken gaven.
Een ander resultaat van Noordwijkerhout is, dat de conferentie van Europese Kerken minder over diakonaat gaat praten en meer daadwerkelijk bij hulpverlening betrokken gaat worden.


Dr. J. van Klinken is directeur van het Algemeen Diakonaal Bureau


Fotobijschrift
Na dagenlang in een oude boot op zee te hebben gezwalkt zien Vietnamese vluchtelingen eindelijk hulp dagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Jaar van het kind ... óók in Nederland!

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken