Bekijk het origineel

Evangelisch Welzijnsberaad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Evangelisch Welzijnsberaad

4 minuten leestijd

Sinds enige tijd bestaat in ons land de „Stichting Evangelisch Welzijnsberaad„. (E.W.B.)- In deze stichting neemt deel een aantal personen en organisaties, terwijl ook vanwege de Gereformeerde en Hervormde Kerken in het E.W.B, wordt deelgenomen. Vanwege de Gereformeerde Kerken wordt aan het E.W.B, meegewerkt door: Deputa-ten voor de Gereformeerde Sociale Arbeid en door de Stichting Raad voor Gereformeerde Samenlevings Aangelegenheden.

Ontzuiling en veralgemenisering

Aan de tot stand koming van dit E.W.B, is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan. Het initiatief is al terug te voeren tot het begin van de 70-er jaren, toen het proces van ontzuiling en veralgemenisering in de welzijnssector zeer snel en sterk toenam. Talloze instellingen met een specifiek protestants-christelijke signatuur raakten betrokken in fusiebesprekingen met andere instellingen, hetgeen in vele gevallen heeft geleid tot opheffing van de eigen protestants-christelijke instelling en tot inbreng van het eigen werk en de eigen medewerkers(sters) in de nieuwe algemene organisatie. Dit proces van veralgemenisering voltrok zich zowel op plaatselijk, op provinciaal, als op landelijk niveau.

Wat gebeurt er met relatie levensovertuiging-werk?

De grote vraag bij velen was toen: „Wat gebeurt er met de relatie tussen onze levensovertuiging en het uitvoerende werk?

In onze kring is dat immers altijd een belangrijk punt geweest. Daarvoor hebben wij immers indertijd onze specifieke, eigen levensbeschouwelijke organisaties opgericht.

Als die verdwijnen, waar krijgen dan de werkers en werksters gelegenheid om zich te bezinnen en te beraden op die voor ons zo wezenlijke relatie tussen geloof en werk?„ Welnu, in allerlei toonaarden en door allerlei mensen is die vraag telkens opnieuw gesteld en uit die vraagstelling kwam het initiatief voort om daarvoor een afzonderlijke voorziening te treffen: het Evangelisch Welzijnsberaad.

Ook behoefte bij anderen

Er waren echter nog twee andere overwegingen, die ook tot dit E.W.B, hebben geleid. De eerste was, dat er op allerlei plaatsen en in allerlei werkkringen mensen zijn, die ook voor vragen worden gesteld inzake de relatie tussen hun geloof en hun werk. Denk maar eens aan de artsen. Hoeveel artsen worstelden en worstelen nog steeds met de grote ethische vragen van leven en dood? Vraagstukken van medische ethiek, van levensverlenging door middel van de moderne medische technologie, of een levensverkorting door middel van b.v. euthanasie en abortus. Moet er ook voor deze werkers niet ergens een plaats zijn waar men met elkaar kan praten en studeren op deze en vele andere, soortgelijke vragen. Zou het E.W.B. niet zo’n plaats kunnen en moeten zijn. Wij kunnen ook denken aan politiemensen, aan werkers op gemeentesecretarieën en gemeentelijke sociale diensten enz..

Kortom: ook los van de veralgemenisering is er behoefte aan een plaats voor bezinning op de relatie tussen geloof en welzijnswerk.

EVANGELISCH WELZIJNSBERAAD

Ook veel grote vragen bij „gewone mensen„

Dan nog een derde overweging. Hoevele gewone mannen en vrouwen, die geen speciaal beroep uitoefenen in het welzijnswerk kunnen niet zitten met grote vragen. Wat b.v. te denken van alle gezinnen, waar de problematiek van het generatieconflict zich voordoet. Hoe moeten de ouders zich opstellen jegens het gedrag en de opvattingen van hun grote kinderen?

Hoevelen zitten niet echt omhoog met ethische vragen op het terrein van sex, drugs, alcohol, agressie in de samenleving enz.

Zou het E.W.B, niet een mogelijkheid moeten bieden voor ieder, die dat wil, met elkaar na te denken en te praten over deze problemen vanuit de achtergrond van ons geloof, van de Bijbel.

Dit alles wil het E.W.B, mogelijk maken.

Bestuurs- en Beleidsraad

Er is een bestuur gevormd en een Beleidsraad. Met name de Beleidsraad moet de activiteiten gaan ontwikkelen en voorbereiden. Het E.W.B, hoeft het niet allemaal zelf te doen. Ook wil men proberen zoveel mogelijk anderen, zoals vormingscentra e.d., te stimuleren. Het E.W.B, wil een inspiratiecentrum zijn. Daarvoor is een klein bureau nodig. Dit kleine bureau moet het organisatorische werk kunnen doen rondom b.v. het voorbereiden van studiedagen; het verzorgen van publicaties e.d.. De inhoudelijke bijdrage wordt in eerste instantie gevraagd van deskundigen binnen onze kring. Die zijn er vele en die zullen ongetwijfeld bereid zijn een bijdrage aan het E.W.B, te leveren. Het E.W.B, is voorlopig gevestigd: Prins Hendriklaan 97, 3583 EJ Utrecht, tel. 030-512852 b.g.g. 030-780204.

Namens het bestuur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

Evangelisch Welzijnsberaad

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

PDF Bekijken