Bekijk het origineel

Sociaal en Cultureel Rapport 1978

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Sociaal en Cultureel Rapport 1978

3 minuten leestijd

Onlangs verscheen bij de Staatsuitgeverij het Sociaal en Cultureel Rapport 1978. Hoewel het misschien niet zo voor de hand ligt menen we toch u op de verschijning van dit rapport te moeten attenderen.

Het bevat een enorme hoeveelheid materiaal waaronder ook nogal wat dat voor diakenen van belang is.

Het geeft een overzicht van de stand van zaken op een groot aantal gebieden, waarbij ook maatschappelijke dienstverlening, arbeid, sociale zekerheid, vrije tijd.

Het kan natuurlijk niet uitblijven dat de conclusies van het rapport nogal beïnvloed zijn door de huidige economische situatie. Enkele onderdelen waarop we hier de aandacht zouden willen vestigen.

Alcoholverslaving

Op pag. 31 wordt er op gewezen dat het probleem van de alcoholverslaving naar schatting l0x groter is dan het drugverslavingsprobleem. Het rapport wijst er verder op dat drugs en alcohol in feite vergelijkbare categorieën zijn maar dat de maatschappelijke reactie op beide typen verslavingen nogal verschillend is. We menen dat ook wij in onze Gereformeerde Kerken niet helemaal ontkomen aan deze opvatting. Drugsverslaving wordt ook in onze kringen in het algemeen als iets veel ernstigers beschouwd dan alcoholverslaving. We leggen de grens van wat wij onder alcoholverslaving verstaan nogal ver bij ons vandaan, in ieder geval zo ver weg dat we er zelf niet onder vallen.

Problemen rondom arbeid

Een ander onderwerp dat de aandacht verdient is de problematiek rondom de arbeid. Hierover valt het één en ander te lezen van af pag. 41 van het rapport. „De groep van hen, die al dan niet tijdelijk niet werken, zal toenemen. Leden van deze groep zullen nadelige gevolgen van hun status ondervinden en het is dan ook zaak te overwegen welke houding de overheid jegens deze probleemgroep aan moet nemen„.

Wij zouden hieraan toe willen voegen dat het ook zeker een zaak voor de kerken is over deze problematiek verder na te denken.

Het feit dat het een uitermate ingewikkelde problematiek betreft mag ons daarvan niet weerhouden, integendeel.

Groeiende consumptie

Een opvallende zaak die ook in het rapport wordt genoemd is het feit dat de verminderde economische groei nog nauwelijks doorwerkt in het consumptiepatroon van onze bevolking. Wij zijn met elkaar kennelijk nog niet van plan onze eisen ten aanzien van wat wij vinden dat we nodig hebben, te matigen. De deelname aan vakanties is gestegen, (het aantal vakantiegangers steeg van 1966 tot 1977 van 40.8% naar 55.7%), in 1977 werd 20% meer verkocht aan caravans dan in 1976, in 1976 werden twee keer zoveel pleziervaartuigen geïmporteerd dan in 1974 (pag. 131).

We willen het bij deze opmerkingen en kanttekeningen laten. We hopen dat ze er toe kunnen leiden dat u zich wat gaat verdiepen in het hier besproken rapport en ook dat ze u er toe zullen brengen met elkaar er over te praten hoe wij ons als christenen opstellen in onze samenleving.

Sociaal en Cultureel Rapport 1978

Uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Postbus 37, 2280 AA Rijswijk Z.H.

Prijs: ƒ 17,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

Sociaal en Cultureel Rapport 1978

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

PDF Bekijken