Bekijk het origineel

De juiste man of vrouw heb je zo maar niet. . .

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De juiste man of vrouw heb je zo maar niet. . .

Zending in vogelvlucht

5 minuten leestijd

Dat ik het ditmaal wil hebben over de selectieprocedure voor kandidaten voor uitzending naar het zendingsterrein heeft zo z'n redenen. We meldden al dat het aantal vacatures waarin wij — in samenwerking met de kerken overzee — kunnen voorzien groot is. Dit jaar zullen we waarschijnlijk dertien theologen nodig hebben en nog eens acht of negen andere werkers. Een groot deel van de werkzaamheden van de mensen op het Zendingscentrum heeft dan nu ook betrekking op het vervullen van al die vacatures. Dat wordt duidelijk als ik vertel hoe die selectie verloopt.

Kerken overzee bepalen vacatures
Vooropgesteld moet worden, dat niet in Leusden wordt bepaald waar er een plaats vrijkomt voor een zendingswerker. Het zijn de kerken overzee die de vacatures vaststellen en in sommige gevallen ons dan om een man, vrouw of echtpaar vragen. Wij gaan dus niet — zoals niet-kerkelijk gebonden zendingsgroepen — op zoek naar een plek voor mensen die ons te kennen geven in de zending te willen. Wel zetten we zulke mensen op een lijst die terecht komt in ons bibitarchief. (Over die naam het volgende. Het is niet een afkorting, zoals velen denken, maar het Indonesische woord voor jong rijstplantje...)
Wat gebeurt er nu als een kerk overzee om vervulling van een vacature vraagt? Die vraag komt eerst terecht bij een van onze regionale organen. De zendingsdeputaten dus die betrokken zijn bij dat gebied. Het regionaal orgaan schakelt de bibit-commissie in.
Op verzoek van die commissie geven regionaal orgaan en aanvragende kerk uitvoerige informaties.

Voorselectie
De voorzitter en secretaris van de bibit-commissie doen vervolgens hun huiswerk. Zij doorvorsen het bibit-archief (waarin nog andere dan de al genoemde groep voorkomen, bijvoorbeeld de cursisten van de zendingsopleiding: het Hendrik Kraemer Instituut) en/of stellen een advertentie op. Zijn de sollicitaties binnen dan volgt een voorselectie. Er zijn altijd wel gegadigden die op grond van een aantal 'harde' (formele) criteria afvallen: godsdienst, leeftijd, opleiding, ervaring en gezinssamenstelling kunnen daarin een rol spelen.
Aan de overgeblevenen wordt vervolgens schriftelijke informatie gegeven. Ook krijgen ze adressen van mensen bij wie zij zich nader kunnen oriënteren. De verwerking en aanvulling van al die informatie gebeurt in een gesprek met o.m. de secretaris van het regionaal orgaan.
Als een en ander voor de kandidaat bevredigend vertopen is, volgen nog twee gesprekken. Het eerste, met hooguit twee leden van de bibit-commissie, is bedoeld om de beweegredenen en de toekomstverwachting voor ogen te krijgen. Het tweede is een gesprek met een psycholoog. De hele procedure is zo opgezet, dat een soort 'zelfselectie' is ingebouwd. Dat wil zeggen dat onze bemoeienis erop is gericht dat de kandidaten zelf beslissen om door te gaan dan wel zich terug te trekken.

De voordracht
De vergadering waarin uit de overgeblevenen 'de' kandidaat moet worden aangewezen staat onder leiding van één van de leden van de commissie die de kandidaten niet ontmoet heeft: meestal prof. M. H. K. van der Graaf, hoogleraar psychologie in Delft. Wel heeft hij alle stukken gelezen die op de sollicitaties betrekking hebben. Na het vaststellen van de waardering op vijf terreinen (beweegredenen, aanpassingsvermogen, relationele vaardigheid, zelfstandigheid en vakbekwaamheid) volgt nog een soms uitgebreide gedachtenwisseling. Tenslotte wordt tot een bepaalde voordracht besloten.
Het regionaal orgaan zal in de regel die voordracht overnemen en doorzenden naar de kerk overzee. Want de benoeming gebeurt in laatste instantie door de kerk die onze assistentie nodig heeft en niet door ons.
Nog is de voorbereidende fase voor uitzending dan niet afgesloten, want de gegadigden zullen in Oegstgeest aan het Hendrik Kraemer Instituut nog een voorbereidende opleiding moeten volgen. In de eerste verlofperiode ziet de bibitcommissie de uitgezondenen dan nog eens terug om over de selectie, de opleiding en het in Oegstgeest verkregen beeld van het land nog eens door te praten. Zo houdt de commissie zo nu en dan de vinger aan de eigen pols.
Door deze procedure — door de kandidaten zeer op prijs gesteld — ligt er tussen het verzoek van een kerk overzee en het in werkelijke dienst treden van een zendingswerker al gauw een dik jaar. Een arbeidsintensieve zaak derhalve. Nog onlangs hebben de voorzitter (ds. P. G. van Berge) en de secretaris (ondergetekende) van de bibitcommissie zich, samen drie dagen helemaal teruggetrokken om twaalf gesprekken van elk twee uur te kunnen voeren als eerste selectie voor de uitzending van enkele theologen.

Nieuwe gezichten
Maar ook het andere werk gaat door. Van 19 tot 29 januari zijn drie vertegenwoordigers van de Council for Worid Mission in Londen, waarmee wij een officiële relatie hebben, op kennismakingsbezoek geweest. Bestuurslid ds. Robert Waters, en twee functionarissen — ds. Elia Ta'ase van de Samoa-eilanden en ds. mej. Lee Ching Chee uit Hongkong — maakten kennis met plaatselijke kerken, functionarissen in het Dienstencentrum en enkele specialistische werkterreinen. Ons werk onder in Nederland verblijvende buitenlanders bijvoorbeeld en het missionaire team in de Amsterdamse binnenstad.
In Leusden zijn de predikanten Krol en Van Halsema hun taak als zendingssecretaris in goede samenwerking begonnen. Drs. H. Baas kwam het secretariaat van het centraal orgaan versterken. Hij zal zich vooral met de redactie van Vandaar gaan bezighouden. Tot slot — voor wie eens een totaal overzicht van de activiteiten van de gereformeerde zending wil hebben — wijs ik op het al weer ruim een maand geleden verschenen 'Zending te gelde', gratis verkrijgbaar bij uw zendingscommissie en het Dienstencentrum.


Ds. A. Vos is directeur van het Zendingscentrum te Leusden.


Fotobijschrift
Voorafgaand aan de uitzending: studie en oriëntatie in het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

De juiste man of vrouw heb je zo maar niet. . .

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken