Bekijk het origineel

Europese samenwerking voor ontmoeting met moslims

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Europese samenwerking voor ontmoeting met moslims

4 minuten leestijd

De Conferentie van Europese Kerken (in de wandeling CEC genoemd) is een groot lichaam met een klein hoofd. De staf in Geneve bestaat uit slechts één secretaris, een tijdelijke studiesecretaris en twee administratieve krachten. Die ene secretaris, de Britse baptist dr. G. G. Williams, moet relaties onderhouden met maar liefst 1 10 kerken in Oost- en West-Europa. De CEC is daarom meer een ontmoetingspunt voor de Europese kerken, dan een orgaan ten dienste van die kerken.
De CEC moest dan ook de hulp van anderen inroepen, toen vanuit verschillende kerken gevraagd werd om een gezamenlijke aanpak van de uitdaging die ligt in het groeiend aantal moslims in ons werelddeel. In heel Europa 25 miljoen, in West-Europa vijf miljoen. Voor het organiseren van een eerste consultatie over 'de kerken en de moslims in Europa' nam de CEC de Europese verbindingscommissie van het Isalm-in-Afrika-project in de arm. Maar na die consultatie, een jaar geleden in Salzburg, werd de vraag om een eigen Europees overlegorgaan steeds dringender. Daarom besloot het presidium van de CEC eind vorig jaar in Warschau om een islamcommissie in te stellen. Deze ontwikkeling werd vervolgens op de jaarlijkse bijeenkomst van het Islam-in-Afrika-project toegejuicht. Daar drong men er ook op aan vooral waar mogelijk samen te werken mét moslims.

Aansluiten bij bestaand werk
Het mandaat van de nieuwe commissie zal niet zijn het zelf aanpakken van werk dat de kerken al (zouden moeten) doen. Wel zal de CEC-commissie de theologische bezinning moeten stimuleren en het uitwisselen van informatie en ervaringen moeten bevorderen.
De meeste Europese moslims wonen in Oost-Europa, met name in de Sovjet-Unie, Roemenië, Bulgarije en Joegoslavië, het Europese deel van Turkije niet meegeteld. Gelukkig kan bij bestaand werk aangesloten worden. Vanouds bestaat er in Griekenland een intensieve bemoeienis met vooral de Turkse islam in haar omgeving. Van de taakgroep Islam van de nationale Raad van Kerken in de Verenigde Staten kunnen de Europese kerken wat de principiële aanpak betreft iets leren. In het Dienstencentrum in Leusden ontvingen wij begin 1 978 de secretaris van deze taakgroep, dr.B. L Haines, en onlangs diens voor de Britse kerken werkende collega, ds. Kenneth Cracknell. Laatstgenoemde werkt ook aan de relaties met andere nietchristelijke minderheden, zoals Hindoes en Sikhs (een secte in de Indiase Punjab, ontstaan uit de ontmoeting van de islam met het hindoeisme).
De Duitse kerken hebben een zeer goed uitgerust bureau in Stuttgart, waar goed voorlichtend materiaal wordt uitgegeven.
Nog elders is er op Europees niveau iets gaande; onder leiding van de Deense islamoloog dr. J. Nielsen — en samen met moslims - - wordt gewerkt aan de oprichting van een afdeling voor de bestudering van de Europese islam aan Selly Oak Colleges in Birmingham.

R.K. Kerk
Voor de samenwerking met de rooms-katholieken op Europees niveau moeten we niet in Rome zijn, ook al kunnen we profiteren van daar gevestigde gespecialiseerde instituten.
De zusterorganisatie van de CEC is eigenlijk de CCEE (Raad van Conferenties van Europese Bisschoppen). Bij de aartsbisschop van Marseille, die voorzitter is van deze raad, heeft de Islamcommissie van de CEC kunnen bereiken dat zij als rooms-katholiek lid kan welkom heten; 'witte pater' Michel Lelong, de actieve directeur van het in Parijs gevestigde bureau voor relaties met moslims.
Ook in Nederiand zijn het de witte paters die zich inzetten voor moslimse migranten in ons midden. Pater P. Backx geeft al ruim vier jaar een blad uit met de titel 'Begrip moslimschristenen'.
Ik hoop dat u is duidelijk geworden dat overal in Europa hard gewerkt wordt aan de toerusting van kerken en christenen voor de ontmoeting en het gesprek met de moslims.


Drs. J. Slomp is predikant in algemene dienst om vooriichting te geven over de ontmoeting met moslims en secretaris van de hierboven beschreven Islamcommissie van de CEC.


Fotobijschrift
Steeds meer moslims vestigen zich in Europa ... steeds meer kerken werken aan de ontmoeting niet de islam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Europese samenwerking voor ontmoeting met moslims

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken