Bekijk het origineel

Ook gehandicapte kinderen horen er helemaal bij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ook gehandicapte kinderen horen er helemaal bij

4 minuten leestijd

Hulp bij opzetten van club

Eén van de bijna 10.000 gereformeerde diakenen in Nederland, in de regio Groningen, belde ons op en vroeg onze hulp bij het opzetten van een club voor gehandicapte kinderen. Voor valide kinderen zijn er heel veel vrijetijdsmogelijkheden; voor gehandicapte kinderen vrijwel niet.

Ook vrijwilligers die mee gedaan hebben aan kampen die georganiseerd worden door de Stichting De Wielewaal vertelden dat er voor kinderen met een handicap erg weinig recreatiemogelijkheden waren.

De bestaande clubs zijn vrijwel niet toegankelijk voor gehandicapte kinderen.

Een idee uitgewerkt

Om de behoefte aan de opzet voor een dergelijke club te peilen, werd een gesprek gearrangeerd waarbij provinciale diakonale organen van de kerken, het maatschappelijk werk, het hoofd van een mytylschool en anderen betrokken waren.

Uit het gesprek bleek dat er zeker behoefte was aan zo’n club, maar dat de volgende zaken nader uitgewerkt moesten worden:

• welke wensen en behoeften zijn er bij de gehandicapte jongeren;

• hoe betrekken we de noodzakelijke vrijwilligers er bij;

• hoe komen we aan aangepaste zaalruimte;

• hoe komen we aan een startkapitaal (met name voor aanschaf van materialen).

Het idee krijgt vorm

Bovenstaande vragen werden opgelost, onder meer door gehandicapten per brief te vragen of ze aan een geïntegreerde club wilden deelnemen en zo ja, wat hun wensen waren.

Want dat het geïntegreerde clubs moesten wordén stond bij voorbaat vast.

Er zou geen club voor alleen maar gehandicapte kinderen komen; nee, voorwaarde was dat er ongeveer evenveel valide kinderen aan deze club zouden deelnemen.

De respons op de brief was zo groot, dat er gauw overwogen werd twee clubs op te zetten, gericht op verschillende interesses. En ook gericht op verschillende tijden (één op een avond en één op een zaterdagmorgen).

Aan vrijwilligers uit Groningen die meegewerkt hadden aan vakantiemogelijkheden op de Blije Werelt en van de Stichting De Wielewaal werd gevraagd of ze wilden meewerken aan de genoemde clubs.

Het aantal aanmeldingen was zo groot, dat we er verlegen van werden. Wie durft te zeggen, dat er vandaag aan de dag zo weinig mensen te vinden zijn die zich trouw willen inzetten?

Een zaalruimte werd gevonden, omdat bij de bouw van een activiteitencentrum in Groningen, gelukkig op voorhand rekening was gehouden met de toegankelijkheid.

Je vraagt je daarbij wel af hoe het komt dat bijgebouwen van kerken vaak zo ontoegankelijk zijn.

Financieel bleek het niet zo’n krachtproef om startgeld te vinden. Als je een goed idee hard kunt maken zijn er altijd instellingen of personen die bereid zijn een idee financieel te helpen verwezenlijken.

De clubs draaien

Na nog een enkele voorbespreking, waarbij verdelingen werden gemaakt, programma’s werden doorgesproken, afspraken werden verstevigd, startten de beide clubs met een gezamenlijke kennismakings- en spelmid-dag.

Daarna gingen de clubs ieder hun eigen weg; l × per 14 dagen komt de éne club op een dinsdagavond bij elkaar rondom spelactiviteiten, de ander club komt op zaterdagmorgen l × per 14 dagen bijeen rondom handenarbeidactiviteiten.

Een idee ter navolging?

Wat in Leens in Groningen kan, moet ook elders kunnen.

Hoe staat het in uw gemeente met de geïntegreerde vrijetijdsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen? Staat er een mytylschool of een tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen? Heeft u als diaken al eens contact gelegd met de leiding van het tehuis of de school en gevraagd naar geïntegreerde vrijetijdsactiviteiten?

Hoe belangrijk is het niet, dat gehandicapte kinderen, levend in een vaak ontoegankelijke maatschappij, kunnen deelnemen aan activiteiten in de vrijetijdssfeer waaraan ook valide jongeren kunnen deelnemen.

De heer J. van Luit is stafmedewerker voor de diakonale recreatie op het Algemeen Diako-naal Bureau.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

Ook gehandicapte kinderen horen er helemaal bij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

PDF Bekijken