Bekijk het origineel

Handreiking voor het gesprek in de plaatselijke gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Handreiking voor het gesprek in de plaatselijke gemeenten

3 minuten leestijd

Voor gespreksgroepen die deze nota willen bespreken willen we bij verschillende bijdragen aan de nota een aantal gesprekspunten noemen.

1. 'Van oude naar nieuwe levensstijl'
a. Hoe was uw reactie tot nu toe op de oproep en de actie voor een nieuwe levensstijl?
b. Herkent u de spanning die hier geconstateerd wordt tussen de drang om vooruit te komen (woekeren met je talenten), en de oproep om ons te bezinnen om anders om te gaan met geld; goederen, aarde, mensen, arbeid, tijd en samenleving?

2. 'Maatschappelijk succes van gereformeerden . . . dat roept vragen op'
a. In hoeverre hebt u geprofiteerd van de genoemde sociale stijging (het kan van belang zijn dat iedereen zich daarover uitspreekt).
b. Wat is uw reactie op de drie genoemde gevolgen van de sociale stijging: het zich moeilijk kunnen inleven in de positie van onderiiggende groepen, de gevaren van welvaart en rijkdom, en de toename van de onderiinge verschillen?

3. 'Gereformeerden en ongelijkheid'
a. In de kerkelijke (gereformeerde) traditie werd ongelijke verdeling van macht en inkomen met verschillende argumenten goed gepraat. In hoeverre werd of wordt u zelf beïnvloed door deze argumenten? Vindt u ze juist of onjuist?
b. Als u verschil in inkomen wilt rechtvaardigen, welke argumenten gebruikt u dan?
c. Bespreekt u de voorgestelde grondslagen voor een rechtvaardig beloningssysteem: inspanning, bezwarende werkomstandigheden en behoefte.

4. 'Hoe is het in de arme landen?'
a. Bent u.het er mee eens dat bij het veldsalaris van de uitgezondenen in dienst van zending en werelddiakonaat de gebruikelijke grondslagen voor beloning in principe worden losgelaten?
b. Zou dat ook consequenties moeten hebben voorde salariëring van kerkelijke werkers in Nederiand — èn voor uw eigen salariëring?

5. 'Nieuwe levensstijl en de bijbel'
a. In hoeverre is het milieu waarin u opgegroeid bent bepalend voor de wijze waarop u tegen de maatschappelijke en politieke werkelijkheid aankijkt èn voor de manier waarop u de bijbel leest?
b. Hoort u dezelfde grondtonen als ds. Boerma in de bijbelse boodschap over de verhouding arm-rijk?
c. Kunt u hieruit ook consequenties trekken voor uw eigen maatschappelijke positie en levensstijl?
d. Wie zijn de armen in onze samenleving en hoe kan delen van inkomens hen ten goede komen?

6. 'De kerk als oefenplaats in delen'
a. Suggestie: de bijbelse noties aan het begin van deze bijdrage kunt u gebruiken voor een bijbelstudie aan het begin van een bijeenkomst over dit thema.
b. Zou inkomensnivellering in rijke landen arme landen ten goede kunnen komen?
c. Hoe zou u reageren als op uw kantoor, bedrijf etc. initiatieven ondernomen werden voor een interne nivellering van inkomens?
d. Welke initiatieven zou u in uw plaatselijke gemeente kunnen ondernemen?
U kunt in de lijn van de genoemde suggesties bekijken wat vanuit de situatie in de eigen gemeente mogelijk en van toepassing is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1979

Kerkinformatie | 36 Pagina's

Handreiking voor het gesprek in de plaatselijke gemeenten

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1979

Kerkinformatie | 36 Pagina's

PDF Bekijken