Bekijk het origineel

Thematische literatuurlijst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Thematische literatuurlijst

4 minuten leestijd

A. Bijbelse gegevens over arm en rijk:
1. Coen Boerma, Kan een rijke zalig worden? Een onderzoek naar bijbelse gegevens bij de bestrijding van armoede. Ten Have.
2. Feitse Boerwinkel, Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede, Amboboeken.

B. Over de ongelijke verdeling in deze wereld:
3. Over-Onder-Ontwikkeling. Het werk van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Kerken nader verklaard. (brochure, ƒ 1,50).
4. Helen door delen. Een poging tot theologische verheldering van een aantal vragen en knelpunten bij de ontwikkelingsproblematiek, Boekencentrum.
5. Bert Stuurwold, Kiezen we echt voor de armen? Een werkboekje voor allen die zich in willen zetten voor kleingehouden mensen hier èn in de derde wereld (ƒ 6,—).
6. Dick A. Leurdijk, Eén wereld, één toekomst Kiezen voor delen. Over een Nieuwe Internationale Economische orde, Elsevier.

C. Over inkomensverdeling:
7. P. J. Roscam Abbing, Ethiek van de inkomensverdeling, Kluwer.
8. P. J. Roscam Abbing, Kleine ethiek van de inkomensverdeling, Stenfert Kroese.
9. J. Pen/J. Tinbergen, Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling, Elsevier.
10. G. Gerritse, Een eeriijk deel van de koek. Inkomensverdeling en inkomenspolitiek, Boekencentrum.

D. Arbeid, werkloosheid en een nieuw arbeidsethos:
11. O. Jager, Bevrijde tijd. Van prestatiemaatschappij naar vrije tijdscultuur. Zomer en Keuning.
12. W. van der Kooij, De bevrijde mens.
13. Dienst aan werklozen, brochure (ƒ1,50).

E. Over gereformeerden en de sociale kwestie:
14. O. Jager, Schrale troost in magere jaren. Theologische kritiek in maatschappelijke crises. Ten Have.
15. J. Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden. Sociologische bijdrage tot de verklaring van enige kenmerken van het huidige gereformeerde volksdeel, Samsom N.V.
16. De geslotenheid van de kerkelijke gemeente. Bezinningsnota over de moeilijkheden in de communicatie van het evangelie naar de 'laagst geklasseerden' in onze samenleving. Brochure Evangelisatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (ƒ 2,—).

F. Over communes, leef- en woongemeenschappen:
17. Jac. Roos, Communes en communiteiten. Enkele voorbeelden van gemeenschapsbeleving vanuit evangelische inspiratie, Bosch en Keuning.

G. In het kader van de tweede kerkenconferentie:
18. Geroepen tot hoop. Rekenschap geven van de hoop die in ons is en nieuwe levensstijl samen ter sprake brengen op de tweede kerkenconferentie. De Horstink.
19. Inspelen op morgen. Zeven wenken voor het anders omgaan met . . . De Horstink (ƒ 6,50).

H. Over Nieuwe Levensstijl:
20. Bezitten of Bezeten zijn. Themanummer over een nieuwe levensstijl van Kerkinformatie.
21. Door het oog van de naald. Een hulp bij het denken over en oefenen van een nieuwe levensstijl. Centrale voor Vormingswerk (ƒ 3,50).
22. Hoe kan het ook anders ...? Zeven richtingwijzers bij een nieuwe levensstijl. Centrale voor Vormingswerk (ƒ 3,95).
23. L Drexhage-Scherjon, J. van der Sar. Nieuwe Levensstijl. Uitgave van het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederiand (ƒ 1,—).
24. Injectie 2, Bestedingsgewoonten (ƒ 3,—).
25. Injectie 3, Solidariteit en economie (ƒ 3,50).
26. Injectie 4, Anders omgaan met elkaar (ƒ 3,50).
27. Injectie 5, Arbeid, tijd van leven (ƒ 4,40).
Uitgaven van de werkgroep Nieuwe Levensstijl van de Raad van kerken in Nederiand.
28. Drs. W. H. Zuidema, Levensstijl een program, Ontmoeting met het jodendom (brochure ƒ 1,25).

Verdeling van arbeid en inkomen wordt nader uitgewerkt in de volgende publikaties over een nieuwe levensstijl.
• Inspelen op morgen. De hoofdstukken: Inkomen in het geding!' Maatschappelijke dienstplicht als arbeidsverdelen?' Zoeken de kerken zelf naar een nieuwe levensstijl?
• Injectie 3.
• Hoe kan het ook anders ...? Richtingwijzer 6: Rekenschap geven van het geld dat bij u is, en 7: Inkomensnivellering: (wat) moeten we daar (mee) aan?
Hier vindt u ook waardevolle suggesties voor het bespreekbaar maken van deze thema's in een groep.

I. Voor wie denkt dat het allemaal toch niets helpt:
29. O. Jager: Wij zijn niet machteloos. Een tijdsbeeld met tegenwicht Ten Have.

De nummers 3, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 kunt u bestellen bij het Secretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, Postbus 2211, Leusden.
De nummers 12, 13, 16, 18 en 28 kunt u bestellen door overschrijving van het bedrag op postrekening 5131 53 tn.v. Het Dienstencentrum van de G.K.N, te Leusden.

Steeds onder vermelding van het aantal exemplaren en de titel(s).


Adressen:
Landelijke Stuurgroep Kerkenconferentie, Kon. Wilhelminalaan 5, Amersfoort.
033-33844;

Landelijke Werkgroep Nieuwe Levensstijl, Maliesingel 26, Utrecht
030-310571;

De Kerkgroep Dienen en Verdienen, Secretariaat: Euterpestraat 28, Leeuwarden;

Alternatief Ambtenaren Actiecomité, Postbus 52, Badhoevedorp;

Secretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, Postbus 2211, Leusden.
033-43244;
Bij het Secretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking berustte het redactiesecretariaat van de nota 'Vrij om te delen'.
Wanneer er initiatieven ontstaan op grond van de bezinning over deze nota worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1979

Kerkinformatie | 36 Pagina's

Thematische literatuurlijst

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1979

Kerkinformatie | 36 Pagina's

PDF Bekijken