Bekijk het origineel

Ongeduld over uitblijven van financiële verbondenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ongeduld over uitblijven van financiële verbondenheid

4 minuten leestijd

In de korte geschiedenis van het samen-op-weg gaan van hervormden en gereformeerden zijn er op zijn minst twee momenten aan te wijzen waarop actiegroepen de officiële kerkelijke organen opgeroepen hebben ernst en haast te maken met de eenheid.
In 1962 waren het werkers in de evangelisatie, die uitspraken dat het 'onduldbaar' was dat hervormden en gereformeerden nog langer gescheiden optrokken. Geen wonder: wie mensen van buiten de kerken wil wijzen op de Ene Deur Jezus Christus, waardoor wij mogen binnengaan, kan de verschillende kerkelijke denominationele deuren niet gebruiken.
In 1969 waren het jongeren, die de synoden voorhielden: maak een plan voor hereniging over tien jaar!
Ook al weer geen wonder: jongeren moeten met de kerken de toekomst in en zijn minder gebonden aan beslissingen in het verieden, die veelal ook achterhaald zijn door de ontwikkelingen.

Een nieuw onduldbaar
Onlangs heeft zich een nieuwe 'actiegroep' gemeld.
Nu opvallenderwijs bestaande uit kerkeraden van hervormde gemeenten en gereformeerde kerken. Maar dan wel uit die plaatsen waar deze beiden zó hecht samenwerken, dat men bijna van fusie kan spreken, ware het niet dat dit kerkordelijk nog niet mogelijk is. Waarom men het bij de verst denkbare vorm van samenwerking moet laten: een federatief verband. In de praktijk betekent dat: alles samen doen.
Nou ja, alles?
Dat is nu juist het punt van actie van de federatief samenwerkende hervormden en gereformeerden.
Zij hebben ook hun 'onduldbaarheden'.

Geen rechtsongeldigheid
Onduldbaar vinden zij het dat men samen altijd in dezelfde erediensten bijeen is rond Woord en Sacrament alle huisbezoek en toerustingswerk samen doet, vaak samen één predikant heeft, die voor allen herder en leraar is, maar... zo gauw de centjes eraan te pas komen moet het moeilijk en afzonderlijk blijven . . .
Er is nu eenmaal kerkrechtelijk rechtsongelijkheid tussen een hervormde kerkvoogdij en een gereformeerde commissie van beheer.
Helemaal alle financiële rechten en plichten écht samen uitoefenen is nog niet goed mogelijk.
Samenwerkende gemeenten willen dat veranderd zien: op geestelijke gronden. Geestelijke eenheid vraagt immers ook om financiële verbondenheid, zo zeggen zij.
En als men één predikant wil beroepen wil men gewoon de juiste man op de juiste plaats, ongeacht of hij hervormd of gereformeerd is. Maar die eenvoudige regel gaat niet op, want verschil in honorering van hervormde en gereformeerde predikanten en verschil in lasten die op predikantsplaatsen rusten, maken dat moeilijk.
Federatief samenwerkende gemeenten hebben de koppen nu bij elkaar gestoken gedurende twee studie- en werkzaterdagen, in overieg met de Werkgroep Samenwerking Plaatselijk Vlak van 'Samen op Weg'.
'Doe er wat aan', gaan zij aan de gezamenlijke synoden die in het najaar in Lunteren bijeen komt, vragen in een gedocumenteerde brief. En doe het met een beetje spoed!

Recht van spreken
En deze gemeenten hebben recht van spreken.
Tenslotte hebben zij gehoor gegeven aan de uitnodiging die de synoden samen en afzonderiijk meer dan eens uit lieten gaan, om samen op weg te gaan.
Dat hebben ze gedaan.
Maar waar blijven de synoden nu, vragen zij! Waarom geen gelijkheid bij diakonale en zendingsquotaties?
Waarom twee diakonale adviesbladen, beiden goed, maar samen wellicht beter?
Waarom spreken de synoden niet samen zich uit over de grote sociaal-politieke en ethische kwesties die hervormden en gereformeerden gelijkelijk bezighouden?

Oogst
En waarheen zijn we samen-op-weg? Naar een beperkte modaliteit van samen-op-weg kerken of naar een landelijk federatief model van eenheid? De federatieve gemeenten stellen met dankbaarheid vast dat zij door hun eenheid bij de jeugd èn apostolair iets gewonnen hebben. En zij zien iets gloren van een verenigde kerk met een nieuwe reformatorische identiteit die hopelijk te beter beantwoordt aan het beeld dat Christus van Zijn Kerk in de Schriften tekent.
De gezamenlijke synoden kunnen gaan oogsten wat zij zelf gezaaid hebben als zij luisteren naar de samen-op-weg-gemeenten!


Ds. B. J. Aalbers is secretaris van hervormd-gereformeerde deputaten 'Samen op Weg'


Fotobijschrift
Een van de federatieve (hervormd-gereformeerde) kerken is die van Lelystad. Onlangs werd daar het nieuwe kerkcentrum 't Lichtschip in gebruik genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Ongeduld over uitblijven van financiële verbondenheid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken