Bekijk het origineel

Bijbelgebruik

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bijbelgebruik

4 minuten leestijd

Zondagmorgen. De kerk is goed gevuld en er is een 'vreemde' dominee. In zoverre ook, dat hij meer dan tien jaar in den vreemde heeft gewerkt en sinds kort weer in eigen land verkeert.
Voor het eerst na al die tijd staat hij op een vaderlandse preekstoel Hij noemt de Schriftlezingen. Bij het uitblijven van zacht geritsel kijkt hij bevreemd rond. Spontaan als hij is, moet het hem van het hart:
— Heeft bijna niemand van u een bijbeltje bij zich en leest u niet meer mee? Maar hoe kunt u dan, wat we gaan lezen, goed in u opnemen? Ik zal het nu maar extra langzaam en nadrukkelijk doen. Maar beloof me: laat uw bijbels voortaan niet meer thuis. Of leest u er daar ook niet meer in?
Op die laatste vraag zou deze predikheer, als er iemand van het bijbelgenootschap onder zijn gehoor had gezeten, een vreugdevol antwoord hebben kunnen krijgen. Hij zou dit hebben gehoord: wist u, dat volgens onze laatste enquête bij zes procent van de niet-kerkelijken, zeven procent van de rooms-katholieken, 50 tot 70 procent van de hervormden, en maar liefst 89 procent van de gereformeerden regelmatig persoonlijk in de bijbel leest?
Bovendien kan gezegd worden, dat de belangstelling voor de bijbel voortdurend toeneemt Dat blijkt uit de verkoopcijfers van volledige bijbels, dus nog niet eens daarbij geteld de op zichzelf ook al hoge omzetten van bijbelgedeelten: van losse bijbelboeken af tot Nieuwe Testamenten, zoals Groot nieuws voor u, toe. In de jaren vijftig werden in ons land 50.000 bijbels per jaar gekocht, in de jaren zestig bewoog dat aantal zich tussen de 75 en 100.000, terwijl het jaar 1978 een recordomzet van 195.000 exemplaren liet zien.
Heel sterk heeft het Nederiands Bijbelgenootschap de indruk, dat er een ontwikkeling aan de gang is, waarbij de bijbel van kerkboek, trouwens ook van gezinsboek (het lezen aan tafel), meer een persoonlijk boek wordt. Bij dat individuele gebruik doet zich dan in toenemende mate de behoefte voor — dat geldt uiteraard voor alle lezers; niet alleen gereformeerde — aan informatieve aantekeningen bij de bijbeltekst, die voor het lezen en begrijpen belangrijk zijn. Dat zijn dan vooral cultureel-historische gegevens, waardoor een brug wordt geslagen tussen toen: de tijd van ontstaan van de betreffende bijbeltekst, en nu.
Bij alle droevige geluiden over geestelijke oppervlakkigheid en wat dies meer zij is dit toch wel een blijde ontwikkeling, vindt u niet? Want bouwen aan je geloof doe je toch allereerst door persoonlijk bijbelgebruik en dat gebeurt nu juist meer en meer!
Maar dat mag ons niet beletten die andere ontwikkeling: het afnemend gebruik in de kerkdienst en in het gezin maar op zijn beloop te laten. Daar moeten we wat aan doen. Al was het alleen maar omdat kerk- en gezinsgebruik het persoonlijk gebruik van de bijbel verder kunnen bevorderen, waarbij vooral aan jongeren is te denken.
Interessant is overigens, dat het bijbelgenootschap de oorzaken van het minder kerk- en gezinsboek zijn niet zozeer wijt aan ongeïnteresseerdheid van de mensen als aan bepaalde sociologische ontwikkelingen. Bij de kerkdienst: bijna of geen beroep op de zelfwerkzaamheid van de kerkgangers (want het Liedboek brengen ze toch wèl mee) en bij de mensen thuis: het anders geworden gezinsleven, dat vaak niet alle leden van het gezin tegelijk meer aan tafel verenigt door wisselende schooltijden, door de werksituatie van ouders, om maar enkele voorbeelden te noemen.
Wat eraan te doen, als het over de gemeenschappelijke bijbellezing gaat? In de kerk heel eenvoudig: een 'actieperiode', waarbij van de kansel gedurende een bepaalde periode nadrukkelijk gevraagd wordt de bijbel weer mee te brengen. In het gezin: door minstens één keer per week, bijvoorbeeld 's zaterdags en/of 's zondags daar tijd voor vrij te maken.
Daarbij zou de gemeenschappelijke bijbellezing thuis aan diepte winnen als de verschillende gezinsleden uit verschillende vertalingen meelazen. Die zijn ruim voorhanden: statenvertaling, nieuwe vertaling, vertaling in hedendaags Nederlands, Groot Nieuws voor u (al of niet met toelichting), de bijbel in eenvoudig Nederlands: een vertaling voor kinderen tussen 8 en 12 jaar eveneens uit de grondtekst overgezet, waarvan per jaar twee afleveringen verschijnen.
Het is er allemaal. Te kust en te keur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Bijbelgebruik

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken