Bekijk het origineel

Lijst van A.D.B.-uitgaven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lijst van A.D.B.-uitgaven

4 minuten leestijd

De hieronder genoemde brochures kunt u verkrijgen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op giro 2211 van het Algemeen Diakonaal Bureau te Leusen met vermelding van de titel(s) en de aantallen.

Algemeen Prys

Albeda, W., Diakonaat, zorg voor mensen en strukturen in deze wereld. Geeft de beginselen en kenmerken aan van het diakonaat. ƒ 1,—

Een A.B.C, voor diakenen. Instructieboekje voor diakenen. ƒ 2,50

Diakonaat, wat is dat? (folder) ƒ 0,15

Schippers, K. A. en Schuurman, L., Het recht van de zwakke. ƒ 1,

Diakonaat in eigen land

Delleman, A. G., Diakonaat in de praktijk. Praktische wenken voor diakonale arbeid. ƒ 3,50

Hendriks, J., Overal waar mensen zijn. Behandelt instelling, organisatie en werkwijze van pastoraal-diakonale werkteams binnen de kerkelijke wijk-gemeenten. ƒ 8,50

Nieuwe diakenen. Basisinformatie over ambt en werk van de diakenen. Informatiebrochure voor nieuwe diakenen. ƒ 1,—

Samenspel tussen ouderlingen en diakenen. ƒ 1,50

Lente, A. C. van, Diakenen en bezoekdames. Samenwerking en taakverdeling van diakenen en bezoeksters van kerkleden. ƒ 1,50

Lente, A. C. van, Werken met wijkteams. Wat is, doet en wil een kerkelijk wijkteam? Hoe zetten wij wijkteams op en hoe werkt hun taakvervulling? ƒ 1,50

Dienst aan werklozen. ƒ 1,50

Clercq, C. C. le, Hebben we elkaar nog nodig? Velen zien het diakonaat in eigen omgeving niet meer zo zitten. Welke noden zijn er vlak naast of achter de eigen deur? ƒ 1,—

Karres, J. D., De diaken en de eredienst. Plaats van het diakonale werk binnen het geheel van het kerkelijk functioneren. ƒ 1,—

Gemeente, de, en de bejaarden ƒ 1,—

Diakonaat, het, en de rekreatie ƒ 1,—

Drexhage, L. en van der Sar, J., Nieuwe levensstijl. Versobering in verband met het welzijn van onze naasten. ƒ 1,—

Werelddiakonaat

a. Algemeen

Beleidsoverwegingen voor het werelddiakonaat ƒ 2,50

Schoorl, J. W., Sociale problemen in de derde wereld ƒ 1,—

Mintjes, H., Social justice in Islam. Weerslag van een onderzoek naar de huidige opinie in de moslimwereld over sociale rechtvaardigheid, op basis van de koran. ƒ 5,—

b. Europa

Felderhof, H., Diakonaat in Portugal. Steun aan protestantse

kerken in relatie tot de Portugese samenleving. ƒ 2,—

c. Oost-Europa

Hebly, J.A. e.a., Kerken in Oost-Europa. ƒ 3,95

Ongehinderd als christenen leven. Documentatie uit de Duitse Democratische Republiek over de plaats van de kerk in de socialistische samenleving naar aanleiding van de zelfverbranding van ds. Oskar Brüsewitz. ƒ 2,—

Struve, N., De Russisch-Orthodoxe Kerk. ƒ 1,—

Landen en kerken in Oost-Europa. De kerkelijke situatie, speciaal in de USSR, samengesteld voor hen die contact willen opnemen met leden van de kerken daar. ƒ 1,50

Wolzak, H., Vrije Vakbond in de Sovjet-Unie. Documentatie over werkloosheid, repressie, willekeur, corruptie en opsluiting in psychiatrische inrichtingen van arbeiders in de Sovjetunie. ƒ 4,—

Wolzak, H., Dr. Semjon Gloezman. Documentatie over het leven en de 6 jaar durende gevangenschap van de Russische psychiater S. F. Gloezman. ƒ 4,—

De Graaf, J. en Hebly, J. A., Kerk, staat en samenleving in Oost-Europa. ƒ 2,—

d. Afrika

Heemstra, C. M. van, Je zult maar vrouw zijn. De positie van de vrouw in de Derde Wereld, speciaal Afrika. ƒ 2,50

e. Zuidelijk Afrika

Meulen, J. D. B. van der, Wat doen we in Zuid-Afrika? Over de diakonale betrokkenheid vanuit Nederland op de situatie in Zuid-Afrika. ƒ 1,50

Beer, D. de, Kerk en volk in Namibië. Documentatie over de huidige situatie in Namibië, waarin de kerk in het proces van de bevrijding een belangrijke rol speelt. ƒ 1,50

Zoekend naar Gerechtigheid. Wat er gezegd is over ontwikkelingssamenwerking. ƒ 1,50

Ontwikkelingssamenwerking

OverOnderOntwikkeling. Het werk van de Kommissie voor Ontwikkelingssamenwerking nader verklaard. ƒ 1,50

Guldens tellen in Colombia en mensen. ƒ 7,50

Zoekend naar Gerechtigheid. Wat er gezegd is over ontwikkelingssamenwerking. ƒ 1,50

Specifiek gespreksmateriaal

Landelijke Interkerkelijke Werkgroep. Hoe kom je over de drempel. Set gespreksmateriaal over de problematiek van buitenlandse werknemers. ƒ 4,—

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

Lijst van A.D.B.-uitgaven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1979

Het Diakonaat | 36 Pagina's

PDF Bekijken