Bekijk het origineel

Om u op een idee te brengen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Om u op een idee te brengen

4 minuten leestijd

Wat kunnen diakenen, ouderiingen en gemeenteleden doen voor en met gehandicapte mensen?
Hieronder puntsgewijs een aantal ideeën voor hulp:
1) Schakel het gehandicapte gemeentelid in bij uw activiteiten (redactie en/of administratie van het kerkblad, lid van het kerkkoor, de NCVB, clubleiding, ambtsdrager etc).
2) Geef een mens met een handicap pas hulp als hij/zij er zelf om vraagt. Aangeboden diensten vanuit de kerken zijn zelden gewaardeerde diensten. Geef die hulp die nodig is, niet meer maar ook niet minder.
3) Ga eens na welke gemeenteleden hulp van een wijkverpleegkundige of gezinsverzorgster hebben. Bezie hoe u samen met die instellingen en de gehandicapte tot een uitgebreidere dienstveriening kunt komen.
4) Maak het familieleden en naasten mogelijk ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum te bezoeken.
5) Bezoek trouw die gemeenteleden, die het meest geïsoleerd zijn of die vrijwel geen bezoek ontvangen.
6) Houd contact met familieleden en laat hen de vragen en de zorgen die ze ervaren, uitspreken.
7) Tracht de toegankelijkheid van uw kerk en bijgebouwen te bevorderen, door in ieder geval met toegankelijkheid rekening te houden bij nieuw- of verbouw. Maak geen aparte ruimte in de kerk voor gehandicapte mensen, maar vraag waar ze willen zitten.
8) Vorm een plaatselijke werkgroep van gemeenteleden samen met gehandicapte mensen en ga na welke openbare gebouwen niet toegankelijk zijn.
9) Als blijkt dat er veel onzekerheid, onwetendheid en angst blijft bestaan, als gehandicapte mensen worden opgenomen in ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, schakel dan — met name voor de familie — deskundigen of 'informatiegevers' in.
10) Stelt u zich voor, dat u zelf in een rolstoel zit, op bed ligt, of onzeker loopt met behulp van krukken. Hoe zou u dan zelf benaderd willen worden door uw ouderiing, diaken, pastor of mede-gemeentelid?

Kerken ontoegankelijk
Uit een onderzoek dat in één van onze grote steden is gehouden, kwam naar voren, dat
- 10% van de ondervraagden in verband met een handicap geen bezoek aan een kerk brengt;
- ± 16% bezoek aan een kerk brengt, maar daarbij problemen ondervindt;
- ± 26% geen problemen heeft i.v.m. de handicap bij het bezoeken van een kerkdienst;
- 47% van de ondervraagde gehandicapte mensen geen behoefte heeft aan het bezoeken van een kerk.

De belangrijkste problemen voor hèn die wel een kerk bezoeken zijn: de trappen, de toiletten en in mindere mate de constructie van de banken.
Uit het rapport 'Gehandicapten in de kou, kom nou'blijkt, dat bij een onderzoek onder 500 gehandicapten (op basis van de wens tot opheffing van de ontoegankelijkheid gecombineerd met bezoekersfrequentie) kerken bij gehandicapten de hoogste prioriteit hadden. Kerken komen in dat onderzoek vóór winkels, zwembaden, postkantoor.

Vraag:
Zou er niet in iedere plaats tenminste één protestantse kerk moeten zijn, die zonder problemen voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is? Hier ligt een taak voor diakonieën en commissies van beheer, samen met gehandicapte gemeenteleden.

Geboden Toegang
Wie iets wil weten over bouwkundige aanpassingen met betrekking tot gehandicapte mensen, adviseren wij het boek 'Geboden Toegang'aan te schaffen.
Daarin staat alles over b.v. bredere deuren, grotere toiletten, tekeningen etc; alles berekend voor mensen in een rolstoel.
Het boek kunt u bestellen a ƒ 20,— bij de Nederiandse Vereniging voor Revalidatie, Postbus 323, Utrecht, telefoon 030-331121.


Mensen in een verpleegtehuis

We noemen u daarover twee initiatieven:
Werkgroep leefbaarheid verpleeghuizen
Een door mevr. Paasse, Troelstralaan 211, Utrecht, opgerichte werkgroep over de leefbaarheid in verpleeghuizen.
Mevr. Paasse richtte deze werkgroep op n.a.v. de ervaringen die zij had toen haar man in een verpleeghuis werd opgenomen.
De werkgroep probeert ook elders ervaringen op te doen en dat via een dit jaar te verschijnen zwartboek, bredere bekendheid te geven.
Brochure 'Zij leefden nog lang en gescheiden . . .'
Deze brochure, uitgegeven door Boekencentrum in samenwerking met de werkgroep van de diakonie van de Herv. Kerk van Arnhem, de Prov. Diakonale Commissie in Gelderiand en de Generale Diakonale Raad, handelt over de opname in verpleeghuizen.
Uit gesprekken met mensen die gescheiden worden, omdat de éne partner wegens verzorging naar een verpleeghuis moet, blijkt dat aan de opname en de leefbaarheid in het verpleeghuis nog heel wat verbeterd kan worden.
Te bestellen a ƒ 4,50 bij Boekencentrum, Postbus 84176, Den Haag via giro 363400.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Om u op een idee te brengen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken