Bekijk het origineel

Beste weg lijkt: via werkorde op weg naar één kerkorde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Beste weg lijkt: via werkorde op weg naar één kerkorde

2 minuten leestijd

Liever dan verder naar een model voor een gemeenschappelijke kerkorde te zoeken (zo'n model werd op de vorige gemeenschappelijke vergadering van Synoden niet aanvaard) besloot de werkgroep kerkordelijke aangelegenheden van Samen op Weg zich te zetten aan het ontwerpen van een werkorde.
Daaronder verstaat zij een pakket aanvullende bepalingen bij de hervormde en de gereformeerde kerkorden, waarin zaken kunnen worden ondergebracht die elkaar in beide kerkorden niet dekken, maar waarvoor een regeling toch erg gewenst is.
Om tot zo'n werkorde te komen heeft de werkgroep allereerst een tijdrovende vergelijkende studie van de beide kerkorden afgerond, waarbij vooral ds. F. H. Landsman, de voorganger van dr A. H. van den Heuvel als secretaris-generaal van de hervormde synode, bergen werk heeft verzet. Het verworpen kerkordemodel is volledigheidshalve mede in de vergelijkende studie opgenomen, die nu wordt doorgeploegd in de Raad van Deputaten Samen op Weg. In verband daarmee kan dit stuk nog niet in de komende gemeenschappelijke vergadering aan de orde komen.
Dat is wèl het geval met een concept-openingsartikel van de Werkgroep voor een gemeenschappelijke werk-, respectievelijk kerkorde, waarmee de Raad van Deputaten akkoord gaat en die luidt:

De Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederiand: overeenkomstig haar gemeenschappelijke belijdenis openbaring van de heilige katholieke kerk, als Christus-belijdende geloofsgemeenschap gesteld in de wereld om Gods beloften en geboden te betuigen voor alle mensen en machten, geven in een gezamenlijke kerkorde regelingen voor haar leven en werken.

Gezamenlijke regels
De werkgroep heeft ook eensluidende regels voor plaatselijke samenwerking hervormd-gereformeerd ontworpen, die de betrokken organen van de beide kerken al zijn gepasseerd, zodat nu de gezamenlijke synoden zich erover uit kunnen spreken. Die gezamenlijke regelingen moeten in de plaats komen van de nog bestaande afzonderiijke hervormde en gereformeerde regelingen.
De voorgestelde regels gaan over gemeenschappelijke kerkdiensten, andere vormen van samenwerking zoals gemeenschappelijke kerkeraadsvergaderingen, het beroepen van een predikant, het diakonaat, de catechese, het jeugdwerk en tenslotte over hoe een samenwerkingsverband kan worden aangegaan.

De werkgroep is nog bezig met te bezien hoe het gastlidmaatschap over en weer, zo mogelijk door coördinatie, kan worden geregeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Beste weg lijkt: via werkorde op weg naar één kerkorde

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken