Bekijk het origineel

Ontwikkelingssamenwerking lijkt overal vast te lopen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontwikkelingssamenwerking lijkt overal vast te lopen

Bijdrage kerk meer dan ooit nodig

3 minuten leestijd

Een vastgelopen ontwikkeling. — Met die woorden kenschetst de Kommissie ontwikkelingssamenwerking (KOS) van de Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat de stand van zaken in de ontwikkelingssamenwerking.

Aan de synode wordt gerapporteerd ' ... dat er geen overeenstemming is over de vraag wat de beste strategie is om arme landen en de armsten in die landen te helpen. Het gebrek aan bereidheid om de wetten van de geldende economische structuren kritisch in de beschouwing te betrekken èn het veronachtzamen van de klassetegenstellingen in arme landen, dragen bij aan deze onhelderheid.' Aldus de in het rapport van de beleidsraad opgenomen analyse van de KOS.
Waarom dit in een kerkelijk rapport gesignaleerd wordt? Omdat — zo antwoordt de beleidsraad — al in 1968 is geconstateerd dat de kerk tot taak heeft de maatregelen van de overheid op dit terrein kritisch te toetsen aan de maatstaven van gerechtigheid. En de daad bij het woord voegend worden enkele vette vraagtekens bij de uitgangspunten van het beleid van de minister van ontwikkelingssamenwerking gezet.

Kapitalisme ook ideologie
Het voorgaande maakt al duidelijk dat de beleidsraad moet constateren: 'Door de intensievere discussie over de vooral sociaal-economische kant van het ontwikkelingsvraagstuk, is de rol van de ideologieën (de politieke hoofdstromingen) bij het zoeken naar een plaatsbepaling toegenomen. De tegenstelling kapitalisme-socialisme/communisme maakt het ontwikkelingsvraagstuk meer dan ooit een omstreden problematiek'.

Met behulp van een citaat uit de pauselijke encycliek Populorum Progressio maakt het rapport duidelijk dat ook het kapitalisme een ideologie is (een punt waarop de KOS-brochure 'Over Onder Ontwikkeling' is aangevallen).
Beleidsraad en KOS willen dan ook — en vragen daarvoor begrip, steun en actief meedenken van de kerk — met anderen zoeken naar een andere, rechtvaardiger economische orde. 'De toenemende ingewikkeldheid van het ontwikkelingsvraagstuk en de afnemende publieke belangstelling vragen meer dan ooit om een kerkelijke bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking' aldus het rapport over de KOS.

In gesprek blijven
KOS-standpunten en de manier waarop die gerealiseerd worden — het rapport somt een groot aantal bezigheden van de afgelopen twee jaar op — wekken nogal eens weerstanden bij de kerkleden.
De KOS hoort daar dikwijls indirect van en probeert met de bezwaarden in gesprek te komen. Zelden komt er echter een goed gesprek op gang en bij de plaatselijke groepen is dat al niet anders, zo wordt verzucht.

Dat het gesprek stokt zal wel te maken hebben met het feit dat kritici soms alleen al thema's: ontwikkelingssamenwerking, vrede, nieuwe levensstijl 'links', 'politiek' of 'eenzijdig' noemen. Als het aan de beleidsraad ligt zou de synode er speciaal bij de kerken op aan moeten dringen met de landelijke commissie en met de plaatselijke werkgroepen ontwikkelingssamenwerking in gesprek te blijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Ontwikkelingssamenwerking lijkt overal vast te lopen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken