Bekijk het origineel

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

2 minuten leestijd

Kinderen en wij, veraf en dichtbij, C. C. le Clercq. Themanummer van 'Het Diakonaat' met inleiding gehouden op de Centrale Diakonale Conferentie in Lelystad. Algemeen Diakonaal Bureau, 1979, 24 bIz., ƒ 2,—.

Dietrich Bonnhoeffer, navolger van Christus, G. D. J. Dingemans, Centrale voor vormingswerk/Hervormde Vrouwendienst en Toerustingscentrum, 1979, 16 bIz., bestelnr. AK 255, ƒ 1,50.
Dit boekje vertelt over het leven van Dietrich Bonhoeffer: zijn jeugd, studietijd, de opkomst van het nationaal socialisme, zijn gevangenisperiode en schetst zijn betekenis. Gesprekspunten zijn toegevoegd.

Gemeentewerken; leidraad voor kringbesprekingen over datgene waartoe de gemeente van Jezus Christus geroepen is, P. J. Roscam Abbing. Centrale voor vormingswerk/H.V.D. en Toerustingscentrum. Herdruk, 1979,44 bIz., ƒ 3,95.

Handvat 13, ter bespreking van 'Kernbewapening', handreiking van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk voor een nieuw gesprek over het vraagstuk van de kemwapens. Centrale voor vormingswerk/H.V.D. en Toerustingscentrum, herdruk 1979, 12 bIz., ƒ 1,50.

Verkenning en Bezinning In december wordt de verschijning venwacht van twee nieuwe deeltjes: H. H. Grosheide over Israël na de Babylonische ballingschap en S. Gerssen over Franz Rosensweig, wiens 50ste sterfdag in de maand december wordt herdacht. Prijs per deeltje ƒ 3,75.
Volledige gegevens over deze beide deeltjes in januari.

Deze uitgaven zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op giro 5131 53 tn.v.: Dienstencentrum Gereformeerde Kerken, Leusden, met vermelding van titel en aantal. Prijzen zijn incl. portokosten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken