Bekijk het origineel

Tussentijds rapport over kerkvisitatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Tussentijds rapport over kerkvisitatie

2 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
het tussentijds rapport van de deputaten voor advies inzake het functioneren van de Kerkvisitatie.

De synode overweegt:
1. het niet voldoende functioneren van de kerkvisitatie kan samenhangen met het onvoldoende functioneren van de classis;
2. een nadere vormgeving van de kerkvisitatie in het geheel van de aan de classes toebedeelde taken is gewenst;
3. het is gewenst alvorens over te gaan tot een definitieve vormgeving van de kerkvisitatie de door deputaten voorgestelde wijze van kerkvisitatie in enkele classes te beproeven;
4. gezien de uitspraak van de synode van Zwolle 1977 over de kerkvisitatie als een middel om de ambtsdragers bij te staan in de juiste vervulling van hun ambt moet het mogelijk gemaakt worden dat ook diakenen als kerkvisitator kunnen optreden;
5. omdat het bij de kerkvisitatie om o.a. het toezicht op medeambtsdragers gaat, kunnen alleen ambtsdragers als kerkvisitator optreden;
6. het is van belang dat deputaten bij hun verdere rapportage ter zake rekening kunnen houden met de reacties van de classes t.a.v. hun voorstellen.

De synode spreekt uit
alleen ambtsdragers kunnen als kerkvisitator optreden.

De synode besluit:
1. te bevorderen, dat de door deputaten voorgestelde wijze van kerkvisitatie in enkele classes wordt beproefd en hierbij deze classes zo nodig met raad en daad worden bijgestaan;
2. het rapport van deputaten en van de commissie aan de classes toe te zenden met het verzoek hieraan de nodige aandacht te besteden en hun reacties, oordeel en opmerkingen aan deputaten kenbaar te maken vóór 1 juli 1981;
3. deputaten op te dragen aan een volgende synode over de daarbij opgedane ervaringen en over de binnengekomen reacties, met name t.a.v. eigentijdse vormgevingen, rapport uit te brengen en nadere voorstellen te doen met betrekking tot de visitatie;
4. aan deputaten voor de Kerkorde op te dragen op passende wijze in lid 1 van art. 52 van de kerkorde in te voegen dat ook diakenen voor het verrichten van de kerkvisitaties kunnen worden aangewezen;
5. deputaten hartelijk te danken voor de door hen tot nu toe verrichte arbeid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1980

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Tussentijds rapport over kerkvisitatie

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1980

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken