Bekijk het origineel

Hoogerheide, een eigen vormingscentrum dat meer aandacht verdient

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoogerheide, een eigen vormingscentrum dat meer aandacht verdient

3 minuten leestijd

Kunt u de naam "Hoogerheide" thuisbrengen? Zo neen, dan wil deze bijdrage u uit de droom helpen. Als waarnemer namens de synode bij het bestuur van dit, naar ik meen, oudste gereformeerde vormingscentrum, zit ik daarmee in de lijn van de synode. Want in februari van dit jaar sprak het breed moderamen opnieuw uit dat "Hoogerheide" de steun en de aandacht van onze kerken verdient. Dit geldt te meer nu het vormingscentrum al 1 5 jaar zijn gedegen werk doet.

Onbekend maakt onbemind

Dat "Hoogerheide " niet zo bekend is, vind ik jammer, want de stichting zou veel méér leden van onze kerken van dienst kunnen en willen zijn dan de duizenden die in de loop der jaren al gediend konden worden De activiteiten begonnen in 1965 vanuit het besef in de kring van de bond van gereformeerde mannenverenigingen dat de nieuwe tijd een nieuwe aanpak vereiste, maar vooral dat vorming en toerusting van gemeenteleden en ambtsdragers meer dan ooit nodig waren. Hoe moeten we ons immers opstellen tegenover zoveel veranderingen; wat vraagt God daarin van ons? Vooral dankzij het stimulerende werk van wijlen ds. Koffeman, destijds voorzitter van de Mannenbond, kwam het gereformeerd vormingscentrum "Hoogerheide" tot stand.

Wat er vooral valt waar te nemen. . .

Dat men speciaal ten dienste van de Gerefonneerde Kerken in Nederiand wilde werken is door de generale synode snel opgemerkt. In september 1967 sprak de synode waardering uit voor het werk van "Hoogerheide" en benoemde een waarnemer in het bestuur. Een nadere aanduiding van de taak van deze waarnemer ontbreekt, maar de bedoeling is wel duidelijk. Er is zo een band gelegd die van beide kanten van belang wordt geacht. Van de kant van "Hoogerheide" omdat men tot opbouw van het kerkelijk leven bezig wil zijn; van de kant van de synode uit waardering voor het werk.

Het zal de waarnemer er niet zo zeer om gaan of het vormings- en toerustingswerk aan alleriei wetenschappelijke normen beantwoordt, maar of het dienstbaar kan zijn aan de taken die gemeenteleden en ambtsdragers hebben te vervullen in de gemeente van Christus. Noodzakelijk is daarbij dat er wordt uitgegaan van het Woord van God als gezaghebbende regel voor geloof en leven, zoals dat ook in de belijdenisgeschriften van onze kerken wordt beleden. U vraagt zich misschien af waar "Hoogerheide" te vinden is. Helaas, ik kan u er geen foto van laten zien. Om de simpele reden dat er geen gebouw is, alleen een bureau dat jarenlang te vinden was in het huis van ds. en mevrouw Berger te Nunspeet. Voor cursussen gaat "Hoogerheide" naarde mensen toe, in plaats van andersom. Wat het bureau betreft: ds. en mevrouw Berger moesten hun werk daarvoor beëindigen. De stichting is hun veel dank verschuldigd. Zij verzorgden cursussen die door vele leden van onze kerken, van het hoge noorden tot het diepe zuiden, gevolgd zijn. Gelukkig vond het bestuur de heer J. M. van Hardeveld te Utrecht bereid dit belangrijke werk voort te zetten. We hopen dat hij dit jubileumjaar aan het werk zijn handen vol zal hebben.

Ds. W. Feenstra te Marum is namens de generale synode waarnemer in het bestuur van de stichting Hoogerheide

Voor gespreksmateriaal, eventueel ook voor gespreksleiding en voor cursussen voor gemeenteleden en ambtsdragers, te houden in uw eigen woonplaats of omgeving, kunt u terecht bij het bureau van Hoogerheide: p.a. de heerd. M. van Hardeveld, Pearsonlaan 57,3527 CB Utrecht, tel. 030-936125.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1980

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Hoogerheide, een eigen vormingscentrum dat meer aandacht verdient

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1980

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken