Bekijk het origineel

Lijst van A.D.B. uitgaven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lijst van A.D.B. uitgaven

1 minuut leestijd

DIAKONAAT IN EIGEN LAND Prijs

Samenspel tussen ouderlingen en diakenen. ƒ 1,50

Pastoraat en diakonaat, samen of apart? ƒ 2,—

Werken met wijkteams. Wat is, doet en wil een kerkelijk wijkteam? Hoe zetten

wij ze op en hoe werkt hun taakvervulling? ƒ 1,50

Clercq, mw C. C. le. hebben we elkaar nog nodig? Velen zien het diakonaat in eigen omgeving niet meer zo zitten. Welke noden zijn er vlak naast of achter de

eigen deur? ƒ 1,—

Clercq, mw C. C. le. Gemeente, kinderen en diakonaat ƒ 2,—

Drexhage, mw L. en van der Sar, J. Nieuwe levensstijl. Versobering in verband

met het welzijn van onze naasten. ƒ 1,—

Dienst aan werklozen. ƒ 1,50

Benedictus, S. en van Luit, J. Gemeente, jongeren en diakonaat. ƒ 2,—

Van der Geest, N. J., Hart, P. A. I., en van Luit, J. Gehandicapt… en de kerken. Men laat zien welke mogelijkheden er vanuit de kerken zijn ten behoeve van lichamelijk gehandicapten, maar ook hoe de kerken denken dat er een inbreng mogelijk is vanuil de lichamelijk gehandicapten zelf. gratis

Diakonaat, wat is dat? (folder) ƒ 0,15

WERELDDIAKONAAT

Algemeen

Beleidsoverwegingen voor het werelddiakonaat. ƒ 2,50

Filius, ir. W. D. Zicht op werelddiakonaat. Een brochure over achtergronden bij het wcrelddiakonale werk: bijbelse verantwoording, oorzaken van nood in de wereld, taak en opdracht van de kerk. ƒ 2,—

Schoorl, J. W. Sociale problemen in de derde wereld. Tekst van een college in de cursus ontwikkelingsproblematiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. ingegaan wordt op wat sociale problemen zijn, modernisering en gevolgen ervan in derde wereldlanden. ƒ 1,—

Mintjes, H. Social justice in Islam. Weerslag van een onderzoek naar de huidige opinie in de Moslim-wereld over sociale rechtvaardigheid, op basis van de K’oran. ƒ 5,—

Europa

Felderhof, H. Diakonaat in Portugal. Steun aan protestantse kerken in relatie tot de Portugese samenleving. ƒ 2,—

Hanhart, dr Tildy. Op bezoek bij Spaanse protestanten. Een programma van diakonale activiteiten van de kerken in Spanje. ƒ 2,—

Friese, Erika. Diakonaat in Italië. Steun aan protestantse kerken in relatie tot de Italiaanse samenleving. ƒ 2,50

Oost-Europa

Enkele aspecten van het kerkelijk leven in Baltische landen. ƒ 2,50

Ter Vrugt-Lcntz, dr J. en van de Voort, drs T. N. A. Mensenrechten in Oost en West. ƒ 2,50

Ongehinderd als christen leven. Dokumcntatie uit de Duitse Demokratische Republiek over de plaats van de kerk in de socialistische samenleving naar aanleiding van de zelfverbranding van dr Oskar Brüsewitz. ƒ 4,—

Wolzak, H. Vrije Vakbond in de Sowjet-Unie. Dokumentatie over werkloosheid, repressie, willekeur, corruptie en opsluiting in psychiatrische inrichtingen van arbeiders in de Sowjet-Unie. ƒ 4,—

Jeugdproblemen in Oost-Europa, deel 2. Europa-Commissie van de Protestantse Kerken in Nederland en Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica. ƒ 4,—

Kerk, staat en samenleving in de Sowjet-Unie. ƒ 2,50

Graaf, prof. dr J. de en Hebly, dr J. A, Kerk, staat en samenleving in Oost-Europa. Een brochure over de politieke en kulturele aspekten van Oost-Europa, de kerkelijke situatie, de kerken in de Sowjet-Unie en overig Oost-Europa en werelddiakonaal werk in Oost-Europa. ƒ 2,—

Vrugt-Lentz, dr J. ter. Het vredeswerk van de kerken in de DDR. ƒ 2,50

Afrika

Meulen, J. D. B. van der. Wat doen we in Zuid-Afrika? Over de diakonale betrokkenheid vanuit Nederland op de situatie in Zuid-Afrika. ƒ 1,50

Beer, D. de. Kerk en volk in Namibië. Dokumentatie over de huidige situatie in Namibië, waarin de kerk in het proces van de bevrijding een belangrijke rol speelt. ƒ 1,50

Azië

Het land aan de overkant. Op weg naar een nieuw bestaan in het zuiden van Sumatra. gratis

Strcefland, mw E. A. Ontmoetingen met vrouwen in India en Pakistan. Over tradities en veranderingen. ƒ 6,—

Strcefland, mw E. A. Met andere ogen. Dit zijn verhalen van vrouwen in India en Pakistan, die zichzelf en hun plaats in de samenleving met andere ogen gaan zien. ƒ 2,75

Yap, Kioe-Sheng dr. Het vluchtelingenprobleem van Indo-China. ƒ 2,50

Materialen voor kinderen

Dongso en Dewie. Een verhaal over de transmigratieproblematiek bestemd voor de kindernevendienst. C. La Porte-Kortcweg. gratis

De tuin van Ma Sebolele. Een verhaal over het gezinsleven in Afrika. C. La Porte-Korteweg. gratis

De spiegel. Een verhaal met werkinstrukties over het jeugd- en buurtwerk in Brazilië, waarbij het werelddiakonaal betrokken is. C. La Porte-Korteweg. gratis

Kleurplaten gratis

Jampotwikkels gratis

Spaarpyramides gratis

Stickers gratis

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

OverOnderOntwikkeling. Het werk van de Kommissie voor Ontwikkelingssamenwerking nader verklaard. ƒ 1,50

Zoekend naar Gerechtigheid. Wat er gezegd is over ontwikkelingssamenwerking. ƒ 1,50

Rekenen met de armen. Werkmap over Colombia. ƒ 3,—

EDCS, winst of verlies? Een brochure over vragen en onzekerheden waarin de positieve en negatieve kanten van de Ecumcnical Development Cooperative Society worden uiteengezet. ƒ 2,—

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1981

Het Diakonaat | 36 Pagina's

Lijst van A.D.B. uitgaven

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1981

Het Diakonaat | 36 Pagina's

PDF Bekijken