Bekijk het origineel

Positie asielzoekende christenen uit Turkije Voorbede gevraagd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Positie asielzoekende christenen uit Turkije Voorbede gevraagd

4 minuten leestijd

Het moderamen van de Raad van Kerken richt zich tot alle gemeenten en parochies van zijn leden-kerken met het volgende schrijven dat is ondertekend door prof. dr. H. Berkhof, voorzitter en dr. H. A. M. Fiolet, secretaris.

Reeds jaren zijn de kerken in Nederland op allerlei wijzen betrokken geweest bij de problematiek van de in ons land asielzoekende christenen uit Turkije. Toen eind vorig jaar als gevolg van de ingevoerde visumplicht de toestroming van nieuwe asielzoekers ophield, vatten velen hoop dat de kansen op een ruimer toelatingsbeleid hierdoor zouden worden vergroot. Anderzijds gaf de staatsgreep in Turkije van september 1980 aanleiding te overwegen welke consequenties hieruit voortvloeiden voor het leven van christenen in Turkije.
Een en ander leidde tot het beleggen van een consultatie op 17 januari 1981 en tot het formuleren van een reeks aanbevelingen door de Raad van Kerken. Naar de overheid toe betekende dit dat de Raad aandrong op een ruimer en doorzichtiger toelatingsbeleid voor deze asielzoekers en dat daarvoor in gesprekken met de staatssecretaris van Justitie concrete voorstellen werden gedaan.
Toen aanvankelijk uitwijzingen bleven doorgaan op een wijze die gedwongen en onverhoedse terugzending naar Turkije inhield, protesteerde de Raad en kwam met concrete voorstellen om dit althans te voorkomen. Tegelijkertijd ontstond een spontane beweging in plaatselijke gemeenten en parochies waarbij gaandeweg een twaalftal kerken hun deuren openden om met uitzetting bedreigden onderdak te bieden.
In de gesprekken die daarna met de staatssecretaris werden gevoerd ging het met name om tijd te krijgen om alternatieven - vooral emigratie - mogelijk te maken. De claim, dat een ander toelatingsbeleid noodzakelijk is, kwam daarbij tijdelijk op de achtergrond; werd echter niet opgegeven.
Het verheugt de Raad van Kerken dat het laatstgenoemde overleg ertoe heeft geleid dat door de overheid nu enige ruimte voor het zoeken van alternatieven wordt gegeven. Het vertrouwen bestaat, dat voorlopig het gevaar van verdere uitzettingen is afgewend.
Intussen konden door de Raad twee zeer deskundige mensen worden aangetrokken, die de taak op zich wilden nemen een emigratieplan te ontwikkelen en uit te voeren. Op medewerking van zusterkerken in verschillende landen en op internationale kerkelijke organen zal een beroep worden gedaan. Voor het plan zijn door de Nederlandse kerken gelden gevoteerd.
Intussen wordt ook een onderzoek ingesteld om na te gaan of het mogelijk is condities in Turkije te scheppen die terugkeer van een deel van de asielzoekers humanitair verantwoord maken. Om verwarring te voorkomen, wat betreft deze emigratie- en remigratieplannen, moet hieraan worden toegevoegd:
- dat de Raad hoopt en verwacht dat het Nederlandse toelatingsbeleid zich 20 zal ontwikkelen dat deze plannen slechts voor een (relatief klein) deel van deze asielzoekers van pas zullen komen.
Wat overigens niets af doet aan de ernst en intensiteit waarmee de plannen ter hand worden genomen.
- dat de Raad meent dat de overgrote meerderheid van deze asielzoekers als vluchteling of minstens als asielgerechtigde behoort te worden toegelaten. Ook acht de Raad, gelet op de ontwikkelingen in Turkije, onvrijwillige terugzending naar dat land op dit moment onverantwoord. Voor beide stellingen zullen elders argumenten en gegevens worden aangedragen.
De Raad van Kerken wil deze brief intussen niet besluiten in een sfeer van juridische claims en argumenten. Licht zouden zelfs de pleitbezorgers de mensen uit het oog kunnen verliezen waarom het allemaal gaat. En er bestaat geen twijfel aan, dat de christenen uit Turkije, die in ons midden verkeren, een periode van grote onzekerheid en spanning tegemoet gaan. Daarom wekt de Raad van Kerken haar leden van harte op deze broeders en zusters in hun voorbede te gedenken, en hen, waar de gelegenheid zich voordoet, met raad en daad in hun noden bij te staan, gezien de moeilijke tijden die zij nog tegemoet gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 augustus 1981

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Positie asielzoekende christenen uit Turkije Voorbede gevraagd

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 augustus 1981

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken