Bekijk het origineel

Groeiende samenwerking met hervormd diakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Groeiende samenwerking met hervormd diakonaat

Nog moeite met nieuwe structuur

4 minuten leestijd

"Diakonaat betekent altijd een ontmoeting en beide partijen zijn in deze ontmoeting zowel helper als geholpene". Dit is de kernachtige eerste zin, waarmee het rapport van de algemene diakonale beleidsraad aan de synode met de deur in huis valt. Deze zin vormt namelijk de grondtoon van allerlei vragen die de diakonale instanties bezighouden.
Zoals: voelen wij ons wel geholpen door de buitenlandse werknemer, de gehandicapte, de hongerige landarbeider in India, de verdrukte zwarte in Zuid-Afhka? Ze wijzen ons er op dat we ons vaak superieur voelen. Ze wijzen ons op onze angst voor verandering, op ons gebrek aan betrokkenheid bij hun lot. Daarom is de verleiding juist zo groot om in eenzijdig helpen te vluchten. Je kunt zo druk zijn met helpen, dat je de lastige vragen van de geholpene die méér van ons eisen dan ons geld, niet meer hoort. Aldus de diakonale beleidsraad,
Dat klinkt nogal hard, maar het geeft wel de ervaringen weer van mensen die in de praktijk staan van dienst aan de ander. En daar ligt dan een tweede probleemgebied: een algemeen diakonaal bureau, dat namens de kerken het werelddiakonaat verzorgt, dreigt al snel van de kerken te vervreemden als het niet de opgedane ervaringen en opgekomen vragen kwijt kan bij die kerken. De verbinding tussen gemeente en werelddiakonaat is niet eenzijdig, maar kan alleen voortbestaan als ze wederkering is. En daar - meldt de algemene diakonale beleidsraad - zit nog steeds onze moeite met de nieuwe bestuursstructuur die onderscheid maakt in werk namens de kerken (Werelddiakonaat samen met Zending) en werk ten behoeve van de kerken (binnenlands diakonaat als onderdeel van Gemeenteopbouw).
Nu dr. Van Klinken - wiens werk In het rapport met zeer veel respect gememoreerd wordt - is opgevolgd door ds. H. Bijlsma, wil de beleidsraad op twee manieren de eenheid van het diakonaat blijven nastreven. Enerzijds door van de nieuwe secretaris/directeur te vragen vooral aandacht te geven aan het inhoudelijke gesprek tussen binnenlands diakonaat en werelddiakonaat en anderzijds aan de relatie tussen de diakonieën en het (ongedeelde) bureau.

Racisme, ook in eigen land
De komende jaren mag van de diakonale instanties voortgaande aandacht voor en actie tegen het racisme verwacht worden, blijkt uit het rapport. Vooral het groeiende racisme in de eigen samenleving vraagt daarom.
Ook het contact tussen plaatselijke diakonieën en gemeenteleden lijkt wel eens te lijden onder een communicatiekloof. "We horen van diakenen vaak dat ze er moeite mee hebben om voor nieuwe gedachten over het diakonaat die we samen ontwikkelen en nieuwe ervaringen die we opdoen voldoende klankbodem te vinden bij mede-ambtsdragers en gemeenteleden" meldt het rapport. Maar het omgekeerde komt ook voor. Gemeenteleden geven dan aandacht aan minderheden, of zijn in groepjes bezig met vraagstukken van gerechtigheid en leefbaarheid, terwijl hun diakonie zich beperkt tot de aloude aandachtsvelden. In beide gevallen kan ondersteuning en toerusting van de diakenen wellicht helpen bij het overbruggen van de kloof. Daarom zullen deze aspecten, nog meer dan nu al het geval is, vanuit het ADB behartigd worden,

Samen op weg
Niet alleen omdat beide synoden daarop aandringen, maar ook omdat de praktijk daar gewoon om vraagt, groeit de samenwerking tussen het ADB en de hervormde generale diakonale raad gestaag. Een hele kluif in die gesprekken zal de financiële verhouding tussen de beide instanties zijn. Toch kan men daar niet omheen omdat gefedereerde hervormd/gereformeerde gemeenten in ons land hebben gevraagd om een gemeenschappelijk gironummer van de diakonale instanties.
Extra probleem in het samen op weg gaan is nog dat de taken die in onze kerken door de gereformeerde raad voor samenlevingsaangelegenheden(GSA) worden verricht (samenlevingsopbouw en ondersteuning welzijnswerk) bij de hervormden tot de diakonale taken worden gerekend.
Uit het financiële gedeelte van het rapport aan de synode blijkt tenslotte, dat de armslag van het werelddiakonaat, onder meer door het wat stagneren van de groei in inkomsten, minder is geworden: "tussentijdse aanvragen om steun kunnen voorlopig een aanzienlijk minder belangrijke rol spelen dan in het verleden". Omdat de beleidsraad dit betreurt blijft hij een beroep op de gemeenteleden doen het werelddiakonaat in moeilijker economische omstandigheden niet te vergeten.


Bijschrift
Links een buitenlandse klas met één Nederlands kind. Rechts het omgekeerde. - Zullen we daar eens samen over praten? Dat gebeurt in kindernevendienst nadat deze plaat, een legpuzzel, in elkaar is gezet. Alles ter gelegenheid van de zondag voor het Werelddiakonaat, die op 11 oktober valt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1981

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Groeiende samenwerking met hervormd diakonaat

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1981

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken