Bekijk het origineel

Enkele uitgaven van het ADB

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Enkele uitgaven van het ADB

1 minuut leestijd

Algemeenprijs

De opdracht van het diakonaat. Rapport aan de Generale Synode over

dejaren 1979-1980 ƒ 2,50

Diakonaat, wat is dat?(folder) ƒ 0,15

K. A. Schippersen L. Schuurman. Het recht van de zwakke. ƒ 1,—

mw C.C. le Clercq, Gemeente, kinderen en diakonaat. ƒ 2,—

Samen onderweg. Een brochure over het vluchtelingenwerk via de

Wereldraad van Kerken. gratis

Diakonaat in eigen land

J. Hendriks, Samenspel tussen ouderlingen en diakenen. Een handreiking om het gesprek tussen ouderlingen en diakenen over hun taakafbakening, respectievelijk samenwerking, te stimuleren. ƒ 1,50

Pastoraat en diakonaat. samen of apart? ƒ 2,—

Samenspel van worden aangereikt om de gemeente , een handreiking voor diakenen. Mogelijkheden worden aangereikt om de gemeente bereiken. ƒ 2,50

A. C. van Lente, Werken met Wijkteams. Wat is, doet en wil een kerkelijk wijkteam? Hoe zetten wij ze op en hoe werkt hun taakvervulling? ƒ 2,50

mw C. C. le Clercq, Hebben we elkaar nog nodig? Velen zien het diakonaat in eigen omgeving niet meer zo zitten. Welke noden zijn er vlak naast of achter de eigen deur? ƒ 1,—

Dienst aan werklozen. ƒ 1,50

S. Benedictusen J. van Luit. Gemeente, jongeren en diakonaat. ƒ 2,—

Wereldiakonaat

a. Algemeen

Beleidsoverwegingen voor het werelddiakonaat ƒ 1,—

Gesprek over wereldiakonaat. ƒ 1,—

ir W. D. Filius, Zicht op werelddiakonaat. Een brochure over de achtergronden bij het werelddiakonale werk: bijbelse verantwoording, oorzaken van nood in de wereld, taak en opdracht van de kerk. ƒ 2,—

J. W. Schoorl, Sociale problemen in de Derde Wereld. Tekst van een college in de cursus ontwikkelingsproblematiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ingegaan wordt op wat sociale problemen zijn, moderniseringen gevolgen ervan in de Derde Wereldlanden. ƒ 1,—

H. Mintjes. Sociale gerechtigheid in de Islam. Weerslag van een onderzoek naar de huidige opinie in de Moslim-wereld over sociale rechtvaardigheid, op basis van de Koran. ƒ 7,50

b. Europa

H. Felderhof, Diakonaat in Portugal. Steun aan protestantse kerken in relatie tot de Portugese samenleving. ƒ 2,—

dr Tildy Hanhart, Op bezoek bij Spaanse protestanten. Een programma van diakonale activiteiten van de kerken in Spanje. ƒ 2,—

Erika Friese. Diakonaat in Italië. Steun aan protestantse kerken in relatie tot de Italiaanse samenleving. ƒ 2,50

c. Oost-Europa

dr J. Ter Vrugt-Lentz, Enkele aspecten van het kerkelijk leven in de Baltische landen. ƒ 2,50

dr J. Ter Vrugt-Lentz en drs T. N. A. van der Voort, Mensenrechten in Oost en West. Een beschouwing over de theologische facetten van de mensenrechten en het verschil in benadering in ’Oost’ en ’West’. ƒ 2,50

Ongehinderd als christenen leven. Documentatie uit de Duitse Democratische Republiek over de plaats van de kerk in de socialistische samenleving naar aanleiding van de zelfverbranding van dr Oskar BrüsewitZ. ƒ 4,—

H. Wolzak, Vrije Vakbond in de Sowjet-Unie. Documentatie over werkloosheid, repressie, willekeur, corruptie en opsluiting in psychiatrische inrichtingen van arbeiders in de Sowjet-Unie. ƒ 4,—

Jeugdproblemen in Oost-Europa, deel 2. Europa-Commissie van de werelddiakonaten in Nederland en Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica. ƒ 4,—

Kerk, staat en samenleving in de Sowjet-Unie. Een overzicht wordt gegeven van het dagelijks leven in de Sowjet-Unie, enkele aspecten van de kerken, van de Sowjet-visie op de ontspanningspolitiek en informatie voor reizigers naar de Sowjet-Unie. ƒ 2,50

prof. dr J. de Graaf en dr J. A. Hebly, Kerk, staat en samenleving in Oost-Europa. Een brochure over de politieke en culturele aspecten van Oost-Europa, de kerkelijke situatie, de kerken in de Sowjet-Unie en overig Oost-Europa en werelddiakonaal werk in Oost-Europa. ƒ 2,—

dr J. Ter Vrugt-Lentz, Het vredeswerk van de kerken in de DDR. Ingegaan wordt op het vraagstuk van oorlog en vrede, waarmee de kerken in de DDR moeten worstelen. ƒ 2,50

d. Afrika

J. D. B. van der Meulen. Wat doen we in Zuid-Afrika? Over de diakonale betrokkenheid vanuit Nederland op de situatie in Zuid-Afrika. ƒ 1,50

D. de Beer, Kerk en volk in Namibië. Documentatie over de huidige situatie in Namibië, waarin de kerk in het proces van de bevrijding een belangrijke rolspeelt. ƒ 1,50

Allan Boesak, Die vinger van God - Preke oor Geloof en die Politiek. Een bundel met 12 preken rondom het thema van de sociaal-politieke verantwoordelijkheid van de Christen in de wereld, toegespitst op de huidige situatie in Zuid-Afrika. De studentenpredikant Boesak gaat in zijn indringende preken hete hangijzers als apartheid, het informatieschandaal, de bannings van 1977 en de dood van Steve Biko niet uit deweg. ƒ 8,50

mw E. A. Streefland, Dat zeggen zij! In dit boekje komen vrouwen in Kameroen en Zambia zelf aan het woord over hun plaats in de samenleving en de moderne invloeden die grote veranderingen teweeg brachten in de familieverhoudingen en de relatie man/vrouw. ƒ 3,25

e. Azië

Het land aan de overkant. Op weg naar een nieuw bestaan in het zuidenvanSumatra. gratis

mw E. A. Streefland, Ontmoetingen met vrouwen in India en Pakistan. Overtraditiesen veranderingen. ƒ 6,—

mw E. A. Streefland, Met andere ogen. Dit zijn verhalen van vrouwen in India en Pakistan, die zichzelf en hun plaats in de samenleving met andere ogen gaan zien. ƒ 2,75

dr Yap Kioe-Sheng,Het vluchtelingenprobleem van Indo-China. ƒ 2,50

Ontwikkelingssamenwerking

Over Onderontwikkeling. Het werk van de Kommissie voor Ontwikkelingssamenwerking nader verklaard. ƒ 1,50

Zoekend naar gerechtigheid. Wat er gezegd is over ontwikkelingssamenwerking. ƒ 1,50

Rekenen met de armen.Werkmap over Colombia. ƒ 3,-

EDCS, winst of verlies? Een brochure over vragen en onzekerheden waarin de positieve en negatieve kanten van de Ecumenical Development Cooperative Society worden uiteengezet. ƒ 2,-

Mensen verhalen over werk. Een werk-werkboek, dat kan stimuleren omgespreksgroepen te vormen rond het themaarbeid. ƒ 7,50

Alle uitgaven zijn verkrijgbaar door overschrijving van het juiste bedrag op gironummer 2211 van het Algemeen Diakonaal Bureau te Leusden, onder vermelding van de titel (s).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1981

Het Diakonaat | 36 Pagina's

Enkele uitgaven van het ADB

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1981

Het Diakonaat | 36 Pagina's

PDF Bekijken