Bekijk het origineel

Lijst generale collecten 1982

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lijst generale collecten 1982

2 minuten leestijd

(Zie tabel in origineel)

*) Aantal malen "ene inzameling"
Tussen haakjes het aantal "oude" collecten voor kerken die niet de methode van de ene inzameling toepassen.


Toelichting collectenlijst
1. Afdracht van collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum Geref. Kerken te Leusden, óf op rekening nr. 65.29.15.000 bij de Ned. Middenstandsbank te Amersfoort ten name van de Algemene Kas Gereformeerde Kerken, met duidelijke vermelding der gelden.
Het komt nogal eens voor dat de bestemming van de collecten verminkt overkomt. Met name wanneer de afdracht door een bank of vla een bankgirocentrale wordt verricht. In verband daarmee verdient het aanbeveling ook het codenummer van de collecten te vermelden.
Bij gelijktijdige overmaking van meer dan één collecte verzoeken wij u een afzonderlijke specifikatie te zenden aan het Algemeen secretariaat GKN, financiële administratie binnenland, postbus 202, 3830 AE Leusden.
2. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de "ene" inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.
Van de kerken, die niet deze "ene" inzameling toepassen, wordt venwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden en voorts op zondagen die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen data liggen.
In een aantal kerken is het gebruik geworden, dat naast de ene Inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt venwacht dat zij de hierboven genoemde collecten een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden venwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.
3. De collectenlijst 1982 is gelijk aan die voor 1981.
4. Een gecombineerde "hen/ormd/gereformeerde lijst", waarin de bovenvermelde collectenlijst is venwerkt, is op aanvraag verkrijgbaar bij de Raad van Deputaten "Samen op Weg", de Horst 1 te Driebergen, telefoon 03438-5353. Tevens is een exemplaar van die lijst verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat van onze kerken te Leusden, postbus 202,3830 AE Leusden (telefoon 033-943244, toestel 331).

Deputaten voor financiën en organisatie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1981

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Lijst generale collecten 1982

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1981

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken