Bekijk het origineel

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

2 minuten leestijd

Toerustingsles "De Verenigingskerk"
Uitgave: Toerustingscentrum/ Centrale voor vormingswerk/ H.V.D. en V.P.C.; 12 pag. ƒ 2,50, bij 20 exempl. en meer ƒ 2,00.
Deze 50e les in de serie "Onze wereld" geeft informatie over de Verenigingskerk, beter bekend als "De Moonies " of "Moonsekte".
Over deze sekte op het christelijk erf, die grote bekendheid geniet en geregeld in de publiciteit komt, wordt zakelijke en inhoudelijke informatie gegeven, vergezeld van gesprekssuggesties.

Indonesië in licht en schaduw, drs. H. Baas
Uitgave: Zendingscentrum 40 blz. ƒ 5,-. De brochure beoogt inzicht in en uitzicht op mensen en kerken in Indonesië te geven. Dit gebeurt vanuit de gegevens van de beleidsnota van de sekties Java, Sumatra en Oost-lndonesië.

Solidair met de Sahel, T. Landman
Uitgave: Algemeen Diakonaal Bureau ƒ 2,50.
De schrijfster schetst hoe vorm gegeven wordt aan project hulpverlening welke gericht is op het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Het gaat dan om voedselproduktie, waterbeheersing, het houden van kleinvee e.d. Vooral die mensen die niets bezitten of volledig afhankelijk zijn van anderen, maar ook kleine boeren, tracht men hiermee te bereiken.

Samen tot uw dienst; wat gaan we doen In dit seizoen? Aanvulling op de materiaalgids 1981/82 met nieuw verschenen gespreksmateriaal en aanvullende literatuur, bestemd voor gespreksgroepen, studiekringen e.d.
Uitgave: Centrale voor vormingswerk/ H.V.D., Toerustingscentrum enV.P.C. ƒ 2,50

Als mensen scheiden. Themanummer van "Konvooi".
Uitgave: Stichting G.S.A., 12 blz. ƒ 1,00

Antisemitisme, met wortel en tak, drs. E. D. J. de Jongh. Gespreksboekje. Naast historische en achtergrondsinformatie wil het boekje vooral aanzetten geven tot het denken over de rol van christenen in verleden en heden met betrekking tot antisemitisme.
Uitgave: Centrale voor vormingswerk/ H.V.D., Toerustingscentrum en V.P.C.,/4,25.

Deze uitgaven zijn te bestellen bij het Dienstencentrum van de geref. kerken (postbus 202, 3830 AE Leusden, tel. 033-943244), door overmaking van het vermelde bedrag op girorekening 513.153 t.n.v. Dienstencentrum geref. kerken te Leusden, met vermelding van aantal en titel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken