Bekijk het origineel

Het project ’Agrocomplex’ van OSACI

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het project ’Agrocomplex’ van OSACI

3 minuten leestijd

Op de februarizondag voor het werelddiakonaat stelden we dit jaar het thema ’honger is onrecht’ centraal. In het krantje dat we hierover voor de gemeenteleden hebben gemaakt, hebben we geprobeerd een overzicht te geven van het probleem en hebben we verteld over een aantal projecten in de Derde Wereld die zich met het hongerprobleem bezig houden en waarbij de Nederlandse werelddiakonaten betrokken zijn.

In het hongerprobleem gaat het echter niet alleen om wat zich buiten onze grenzen afspeelt, we dienen ook alle aandacht te geven aan de betrokkenheid van ons eigen land bij de voedselvoorziening in de Derde Wereld. Hierover wordt op het ogenblik een studie gemaakt door OSACI, het Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen in Amsterdam. Over dit studieproject ’Agrocomplex’ kunt u hieronder meer lezen.

Internationaal bedrijfsleven

Het internationale bedrijfsleven heeft een belangrijke invloed op de wereldvoedselvoorziening. Tot de activiteiten van deze agro-ondernemingen behoort het leveren van productiemiddelen in de landbouw, zoals kunstmest, zaden, machines en bestrijdingsmiddelen. Ook zijn ze werkzaam in de landbouw zelf en bij het opkopen, verwerken en op de markt brengen van de vele landbouwproducten.

Wanneer we spreken over het wereldvoedselvraagstuk kunnen we niet voorbij gaan aan de activiteiten van deze concerns. Het ligt in de lijn van hun doelstellingen dat ze zich richten op consumenten, die over de koopkracht beschikken om voedsel aan te schaffen; dat ze belangstelling tonen voor grootschalige landbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technieken. Niet zelden vormen ze een grote macht, in de Derde Wereld maar ook in onze eigen samenleving.

Het is echter noodzakelijk ook oog te hebben voor de gevolgen van hun werkzaamheden, met name voor het groeiende aantal armen en ondervoeden in de wereld, voor kleine boeren en landlozen die niet (meer) aan de voedselproductie deelnemen. Het gaat hier om een uiterst ingewikkelde problematiek, waarbij ongelijkheid op vele terreinen een centrale rol speelt. We moeten ons daarbij hoeden voor snelle en te algemene oordelen over de - positieve of negatieve - rol van het bedrijfsleven.

Agrocomplex

In het project ’agrocomplex’ gaat OSACI de betrokkenheid na van Nederland bij de voedselvoorziening in de (Derde) Wereld. Nederland is een landbouwland bij uitstek. Ons land is traditioneel een grote importeur van tropische landbouwproducten en is de belangrijkste exporteur van zuivel ter wereld. Nederland is het moederland van enkele zeer grote ondernemingen die actief zijn op landbouwgebied, zoals Unilever, Shell, de Staatsmijnen en Heineken.

OSACI wil de invloed vanuit Nederland op de wereldvoedselvoorziening verder inventariseren, om de discussie daarover te bevorderen. Naast een algemeen deel over het ’agrocomplex’, en enkele bedrijfsprofielen van Nederlandse ondernemingen ter illustratie daarvan, wordt in het kader van het project een studie uitgevoerd naar de Nederlandse veevoederindustrie in relatie tot de Derde Wereld. Het project vindt plaats in samenwerking met de Kommissie Ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Kerken, de Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Bisschoppelijke Vastenactie en Solidaridad.

Wilt u meer inlichtingen over dit project dan kunt u zich wenden tot: Oecumenisch Studieen Actiecentrum voor Investeringen (OSACI), Prins Hendrikkade 48, 1012 AC Amsterdam, telefoon 020-241149.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1982

Het Diakonaat | 32 Pagina's

Het project ’Agrocomplex’ van OSACI

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1982

Het Diakonaat | 32 Pagina's

PDF Bekijken