Bekijk het origineel

- Catechese - Opzieners - Evangelisatie - Samenleving

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

- Catechese - Opzieners - Evangelisatie - Samenleving

Gemeente in opbouw over:

3 minuten leestijd

Onder de vlag "Gemeente in opbouw" zult u voortaan in ons blad informatie aantreffen over het werk dat vanuit bureaus en deputaatschappen van de generale synode voor de kerken gebeurt. Het gaat vooral over activiteiten die onder verantwoordelijkheid vallen van het deputaatschap Gemeenteopbouw. Derhalve zullen werksoorten zoals Pastoraat, jeugd- en jongerenpastoraat, evangelisatie, kerk en bedrijfsleven, kerkelijke organisatie, kerk en welzijn, kerken recreatie regelmatig de revue passeren. Ook catechese en toerusting zullen onder de aandacht komen.

Om met dat laatste maarte beginnen: het Catechetisch Centrum in Kampen organiseerde dit voorjaar voor een verheugend groot aantal deelnemers toerustingsdagen. Drs. J. J. de Lange, theologisch medewerkervan het centrum, vertelde ons dat een deel van het programma, respectievelijk bestemd voor hen die beginnen met een catechesewerkgroep, voor gevorderden op dit terrein en voor catechiserende predikanten al weer is herhaald.
Ook overigens wordt het in een gebouw van de Theologische Hogeschool gevestigde Catechetisch Centrum druk bezocht.

Oriëntatiedagen regionaal
Ouderlingen hebben informatie en toerusting nodig om hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Daarin is enkele jaren achtereen door de bureaus in het Dienstencentrum voorzien door het beleggen van zogeheten oriëntatiedagen voor nieuwe ouderlingen.
Nu de landelijke deputaten Pastoraat over een (halve) functionaris beschikken, hebben zij de verantwoordelijkheid voor die oriëntatiedagen overgenomen. Werden ze tot nu toe in Leusden gehouden (twaalf keer, met samen zo'n duizend deelnemers), te beginnen met dit najaar gaan ze "het land in". Voor de mensen in het centrum van het land blijft Leusden wel plaats van samenkomst, maar verder komen ook Groningen, Ommen en Goes aan bod. De oriëntatiedagen worden georganiseerd in samenwerking met provinciale kerkelijke instanties, in de periode van september tot januari. Het aantal mensen dat kan deelnemen bedraagt zo'n 80 per oriëntatiedag. Het volledige programma wordt binnenkort aan alle kerkeraden toegezonden.

Bezinningsnota functioneerde
Het Evangelisatiecentrum organiseerde onlangs een soort hoorzitting over de jongste bezinningsnota van deputaten evangelisatie "Als woorden breken op daden". Hoorzitting, omdat deputaten én Leusden eens wilden vernemen of men in de praktijk van het plaatselijk kerkewerk ook uit de weg kon met deze nota over "sociale en politieke consequenties van het evangelie". Dat bleek inderdaad het geval, zoals uit de rapportage naar voren kwam. Het werd een fijne, in alle opzichten bemoedigende ontmoeting.
Regelmatig terugkerende ontmoetingen voor hen die plaatselijk evangelisatiewerk doen zijn de regionale dagen, die door het Evangelisatiecentrum samen met de hervormde partner (Kerk en Wereld) worden georganiseerd. Komend najaar zal op deze dagen het werk voor de jeugd centraal staan. Voor liefhebbers volgen hier alvast de data. Op achtereenvolgens 2,9,16 en 23 oktober en 6 november in respectievelijk: Breda, Hengelo (Ov.), Hilversum, Gouda en Sneek. Aanmeldingen bij het bekende adres; postbus 203,3830 AE Leusden.

Naar betere samenwerking
In alle provincies zijn gesprekken gaande tussen het maatschappelijk activeringswerk (instellingen voor kerk en samenleving) en het diakonaat, In de praktijk van het werk lopen diakenen namelijk nogal eens tegen dit probleem op: voor typisch diakonale adviezen moetje bij het ADB in Leusden zijn, maar mede vanuit diakonale organen worden provinciale instellingen bestuurd, van waaruit gesubsidieerde krachten de betrokkenheid van de kerk bij samenlevingsvragen stimuleren.
Zo nu en dan rijst de vraag of je als plaatselijke diakonie je zult wenden tot zo'n provinciale instelling dan wel tot het landelijke ADB. Een betere samenwerking tussen diakonaat en maatschappelijk activeringswerk zou de zaak verhelderen en omdat het zogenaamde 'tussenniveau' (provincie of regio) in de concrete dienstveriening soms méér kan betekenen dan het landelijk niveau, wordt het overleg over betere samenwerking per provincie gevoerd. Wat de resultaten daarvan zijn zult u wellicht na de zomer kunnen vernemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

- Catechese - Opzieners - Evangelisatie - Samenleving

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken