Bekijk het origineel

't Voordeel van legerdominee

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

't Voordeel van legerdominee

5 minuten leestijd

Zullen we afspreken op mijn kamer in de Oranje Nassau-kazerne?, had legerdominee J. D. Cremer uit Amstelveen me voorgesteld en ik ging er nogal gretig op in, omdat ik nog nooit een kazerne had betreden. Niet omdat ik dat niet wilde of zo. maar gewoon omdat er nooit aanleiding voor geweest.

Voordat ik naar binnen kon gaan, moest ik bij de wacht een bezoekerspasje halen. Nadat ik dit had ingevuld, wees een vriendelijk geüniformeerd jongmens me de weg: als Ik die groene deur daarginds open deed, zou Ik het vanzelf wel zien.
Ik zag echter niets, behalve de schoon geschrobde vloeren van een menigte toiletruimten, hetgeen me. . . alvorens me met dominee Cremer te verdiepen in de geestelijke verzorging van militairen .. . een groot vertrouwen schonk in de lichamelijke verzorging van onze landmacht.
Enigszins teleurgesteld. .. ik had verwacht "onze jongens" bezig te zien, zich te bekwamen in de verdediging van onze vrijheden .. . besteeg ik een stille trap.
Op de eerste verdieping aangeland, duwde ik tegen een nietszeggende deur en zag alweer een gereinigde gang.
Daar kwam ik eindelijk weer een levend wezen tegen: dominee Cremer, die me hartelijk begroette en in zijn werkvertrek noodde.

Geen soldaat ontmoet
ik kon niet nalaten hem op de hoogte te stellen van mijn verwondering over het feit dat Ik op mijn tocht naar zijn kamer geen enkele soldaat had ontmoet. Dominee Cremer nam mijn ongerustheid weg door te vertellen dat de hier gelegerde werktroepen-compagnie . . . zeg maar: de manusjes-van-alles in onze krijgsmacht .. . naar Nijmegen vertrokken was in verband met de voorbereidingen voor de vierdaagse, maar dat de wakkere manschappen nadien de kazerne weer zouden bevolken.
Gelijk ik terloops al opmerkte, ik zou met de legerpredikant over zijn werk praten. of liever: over de vraag of en hoe hij met zijn ervaring kerkelijke werkers buiten de kazerne zou kunnen dienen.
Deze vraag was me aangereikt door een opmerking in het rapport van de deputaten voor de geestelijke verzorging van zee-, land- en luchtmacht, dat onlangs op de generale synode is behandeld. Ik citeer:
"Het is om verschillende redenen van belang voor de gemeente en kerkelijke instanties om op de hoogte te blijven van het werk der geestelijke verzorging in de krijgsmacht, immers doen de geestelijke verzorgers op het gebied van jongerenpastoraat, oecumene, evangelisatie, bezinning op de ethiek van het beroep (bijvoorbeeld de ethische doordenking van vragen van oorlog en vrede, van vijandschap en verzoening, van bewapening en veiligheid, van gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid) heel wat ervaring op".
In 't verlengde hiervan heeft de synode besloten, de betrokken deputaten op te dragen "de communicatie tussen de geestelijke verzorgers en andere kerkelijke organen te bevorderen, met name op het terrein van evangelisatie en jeugd- en jongerenpastoraat".
Dominee Cremer Is erg gelukkig met dit besluit.
Want hij vindt dat er In de kerken maar weinig belangstelling voor de geestelijke verzorging in het leger is. laat staan dat er vraag is naar de ervaringen van de legerpredikanten. Dominee Cremer heeft het idee dat men in de huidige discussie over de kernbewapening en wat daarmee samenhangt, maar liever verdringt dat er In ons land zo 'n kleine tachtig dominees in uniform rondlopen.

Voorlichting ontbreekt
Mijn gastheer is van oordeel dat hij en zijn collega 's veel méér en ook rechtstreeks bij dergelijke discussies betrokken zouden moeten worden. Niet om eigen gelijk te halen, maar bijvoorbeeld om te bevorderen dat niet alleen dienstweigeraars, maar ook zij die wèl in dienst willen. leren zich rekenschap te geven van hun houding. Aan dit laatste ontbreekt het meestal, 't lijkt net alsof recruten zich niet hoeven te bezinnen.
Wat dominee Cremer het grote voordeel van de legerpredikanten vindt... en hij wordt niet moe dit telkens te onderstrepen . . . is dat hij de werk- en leefsituatie van de leden van zijn "gemeente" deelt.
Dit is ""gewone" dominees niet beschoren, je kunt het ook niet van hen veriangen, maar 't biedt het enorme pré dat er op een organische manier een basis voor gesprek, voor concact is. Je kunt theoretisch wel beamen datje moet inkomen in de belevingswereld van de jongere. maar de legerdominee zit er al in.
Dominee Cremer doel hier niet romantisch over en verbloemt niet dat hij in zijn rang voorrechten geniet boven de gewone dienstpllchtinge. maar toch: samen ben je van huls. op het veld. in de kou. . . noem maar op. Sneller ken je en herken je wat bij deze jongeren in de kazerne leeft, gemakkelijker onderscheid je wat op de achtergrond woelt... en inderdaad. waarom zou je watje aldus aan ervaringen opdoet, ook niet buiten de kazerne laten functioneren?
Nee, de zogenaamde thuiskerken zoeken vrijwel nooit contact met de legerdominee en kerkelijke vergaderingen lopen althans bij dominee Cremer niet de deur plat met het verzoek, eens mee te denken in wat hen pastoraal of ethisch bezighoudt. Naar inmiddels duidelijk kan zijn: hij betreurt dit.
Dominee Cremer noemt ook nog wat het legerpastoraat in te brengen heeft op het gebied van methodiekerien vormingstechnieken, doch de draad van ons gesprek is en blijft het voordeel dat de legerpredikant heeft doordat hij hetzelfde leven leidt als zijn geüniformeerde kudde. En wat hem betreft, kunnen anderen in de vruchten van dat voordeel delen. Informatie-adres voor wie meer wil weten over vormingsmethodieken en -technieken: Vormingscentrum Beukbergen. Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide. Daar werken liefst vier gereformeerde predikheren.


Fotobijschrift
.. . want "onze jongens" zijn naar de Vierdaagse in Nijmegen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

't Voordeel van legerdominee

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken