Bekijk het origineel

Werelddiakonaat 1983

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werelddiakonaat 1983

4 minuten leestijd

Van projectenboekje naar jaarboekje

’Werelddiakonaat 1983’ is het vierde jaarhoekje dat verschijnt. Tot en met 1979 werd jaarlijks een projectenboekje uitgegeven. Daarin werden alle op de begroting staande projecten beschreven terwijl een voorwoord enige informatie verstrekte over de stand van zaken in het werelddiakonaat.

De vanaf 1980 verschenen jaarboekjes bieden minder uitgebreide informatie over de gesteunde projecten maar meer aehtergrond-informatie bij het werelddiakonale werk.

Wie meer informatie over projecten wil, kan daartoe met vragen terecht bij de GDR. Nieuw wat dit betreft in ’Werelddiakonaat 1983’ is dat een aantal projecten een merkteken (asterix) heeft gekregen. Over deze projecten is kant en klaar een informatievel voorhanden dat in elke gewenste oplage besteld kan worden om aan gemeenteleden uit te reiken.

Van voorbeeldverhalen naar thema

Dit jaar zal vanuit het werelddiakonaat (samen met de Gereformeerde Kerken) gestart worden met de zogenaamde thematische aanpak. Voor de komende zomer zal daarover ook in Diakonia meer worden gepubliceerd, maar hier alvast een voorproefje.


Vlak voor het einde van het achter ons liggende jaar kwam het jaarhoekje van het werelddiakonaat uit. ’Werelddiakonaat 1983 is inmiddels toegezonden aan alle diakonieën, predikanten en correspondenten/werkgroepen. Het is weer een hoekje geworden met informatie en werksuggesties, iets om het hele jaar bij de hand te hebben.


Het aanbieden van voorbeeldverhalen via het jaarboekje (over een land of werksoort) in de afgelopen drie jaar heeft geleerd dat gemeenten die met zo’n voorbeeldverhaal aan de slag gingen, meer informatie en werkmateriaal wilden. Daarin werd voorzien door info-mappen uit te geven. De mappen over vluchtelingen, Oost-Huropa/Bulgarije en Zuid-Afrika, die nu nog verkrijgbaar zijn, zijn hiervan voorbeelden.

Voor de betrekkelijk kleine afdeling werelddiakonaat was meer dan dat niet mogelijk.

De behoefte werd echter gevoeld om bepaalde aandachtsvelden wat meer uit te diepen en ook beter aan te vullen met werkmateriaal voor gemeentelijke activiteiten. Te denken valt hierbij aan audio-visueel materiaal, suggesties voor gesprekskringen en eredienst, affiches, e.d.

Daarom is gekozen voor de keuze van één thema dat twee jaar centraal zal staan en waaromheen materiaal zal verschijnen, We gaan daarbij uit van de seizoenen waarin de activiteiten in de gemeenten plaatsvinden, globaal gesproken tussen september en april.

Het jaarboekje blijft aan het begin van elk kalenderjaar verschijnen, omdat hierin de begroting is opgenomen.

Berichten over het thema dat voor de seizoenen ’83-’84 en ’84-’85 is gekozen, kunt u in het voorjaar verwachten.

Beleid Werelddiakonaat

Het bovenstaande maakt onderdeel uit van het beleid dat door de Commissie Werelddiakonaat begin 1982 in een nota is vervat. In ’Werelddiakonaat 1983’ wordt aan deze beleidsnota enige aandacht besteed alsook aan andere ontwikkelingen zoals de samenwerking met de zending. Wat dit laatste betreft wordt melding gemaakt van het streven om als GDR/CWD en Raad voor de Zending tot gezamenlijke beleidsvorming te komen t.a.v. die projecten die gezamenlijk worden gesteund.

Activiteiten in de gemeente

Zoals eerder in dit artikel werd gesteld: ’Werelddiakonaat 1983’ is een boekje om steeds bij de hand te hebben. Elke keer opnieuw merken we in het werk dat er vaak slecht gelezen wordt. Toch is het van groot belang dat diakonieën, predikanten en werkgroepen goede nota nemen van de inhoud van dit jaarboekje. Dat geldt met name waar het activiteiten in de gemeente betreft. Het hoofdstuk ’Hoe breng je werelddiakonaat in de gemeente?’ is dan ook verplichte leesstof voor allen die in de gemeente belast zijn met activiteiten betreffende werelddiakonaat.

Kern van het hoofdstuk: vorm een werkgroep en stel een duidelijk werkplan op. Dit alles niet om nodeloos ingewikkeld te doen maar om gezamenlijk tot een grotere inspanning te komen en om duidelijk doeleinden en middelen voor ogen te hebben.

Tenslotte

Het zal duidelijk zijn dat het jaarboekje 1983 van het werelddiakonaat weer volop informatie bevat. Tachtig bladzijden vol. Daarbij niet te vergeten de liederen, citaten (uit de beleidsnota) en gedichten die prikkelen tot bezinning en actie en bruikbaar zijn in eredienst, gesprekskring, enzovoort. Het boekje verdient dan ook een zodanige plaats in de kast dat het voor iedereen grijpbaar is.

Voor belangstellenden is ’Werelddiakonaat 1983’ gratis verkrijgbaar bij de GDR, publiciteit en voorlichting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1983

Diakonia | 36 Pagina's

Werelddiakonaat 1983

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1983

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken