Bekijk het origineel

- Liturgie voor kinderen - Opzieners op herhaling - Durf conflict aan, dames!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

- Liturgie voor kinderen - Opzieners op herhaling - Durf conflict aan, dames!

Gemeente in opbouw

4 minuten leestijd

In veel provincies werken gereformeerde consulenten voor Jeugd- en Jongerenpastoraat. En in al die provincies deden ze de ervaring op dat vooral kinderen en Jongeren de kerkdienst dikwijls saai vinden. Maar ook veel ouderen blijken er zo over te denken. Ze vinden de dienst zo eentonig en weinig geïnspireerd dat ze er maar weinig plezier aan kunnen beleven. Terwijl die zondagmorgendlenst toch elke keer een FEEST zou kunnen zijn! Want, zo vinden deze werkers In Jeugdland, de kerkdienst, die hoort toch eigenlijk te zijn: spelenderwijs de hemel op aarde.

Zó hebben zij dan ook het boekje genoemd, dat zij, naar aanleiding van een en ander, samen hebben geschreven: een werkboekje voor liturgie. Er staan veel dingen in die voor jong èn oud van belang zijn. Maar uitgangspunt was toch: welke middelen zijn er om de liturgie voor kinderen en jongeren weer boeiend te maken?
Vooral wat de kinderen betreft zijn de schrijvers over de mogelijkheden daartoe optimistisch gestemd. Eén van hen, Kati van Bergen, zegt ergens in het boekje: "Kinderen houden van herhaling. Dat betekent herkenning. Daarom is liturgie hun op het lijf geschreven en kunnen zij, heel in het bijzonder, van wat zij op zondag horen in de week leven!"
Het werkboekje geeft materiaal dat aansluit op zowel de gereformeerde katern als op "Onze hulp", de voorioper van het hervormd/gereformeerde dienstboek.

Maar kant-en-klaar materiaal aanbieden is niet de voornaamste bedoeling van de schrijvers. Zij willen vooral de lezer op weg helpen om zélf nieuwe vormen en woorden te zoeken, die tevens recht doen aan de bedoelingen van de vertrouwde liturgische elementen.

"Spelendenwijs de hemel op aarde" is voor ƒ 6,75 te bestellen via postgiro 513153 t.n.v. Dienstencentrum GKN te Leusden, met vermelding van de titel.

Op herhaling
Oud-deelnemers aan de landelijk georganiseerde oriëntatledagen voor nieuwe ouderiingen kunnen begin volgend jaar op herhaling. De afgelopen jaren zijn, eerst in Leusden en later ook elders in het land, tientallen van zulke oriëntatledagen gehouden. Steevast kwam aan het eind van de dagen de opmerking: "Het zou toch aardig zijn nóg eens van gedachten te wisselen als we wat ervaring hebben opgedaan". Welnu, die mogelijkheid komt er op 11 februari 1984 in het Dienstencentrum te Leusden. Het zal dan gaan over praktijkvragen uit het werk van de ouderling.
Ook de oriëntatiedagen-zèlf staan weer op stapel. De regionale spreiding is nog verder gerealiseerd. Naast Leusden (17 september) staan Drachten (24 september), Holten (1 oktober). Goes (5 november) en Bevenwijk (19 november) op het programma. Medewerking wordt verleend door landelijke en provinciale deputaten en functionarissen.
De organisatie wordt gecoördineerd door de sectie Pastoraat van de generale deputaten Gemeenteopbouw. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u (een maand tevoren graag) terecht bij het Dienstencentrum, postbus 202,3830 AE Leusden, tel. 033-943244, toestel 356.
Dezelfde sectie Pastoraat zorgde er overigens ook voor dat alle kerkeraden suggesties ontvingen over hoe je plaatselijk nieuwe ouderiingen introduceert.

Vrouwenwerk in mannenkerk
Emancipatiewerksters in hervormde en gereformeerde vrouwenorganisaties, aangesteld in het kader van een overheidsproject, merken dat de vrouwen in de grootste protestantse kerken behoorlijk wat moeite met haar emancipatie hebben. Niet zozeer de lóndelijke vrouwenorganisaties: die gelden in dit opzicht als voortrekkers. Maar wel de leden van de plaatselijke verenigingen en in iets mindere mate ook de presidentes van die verenigingen. Een onderzoek dat in de gelijknamige provincie is verricht door de Stichting Gelderiand, een instituut voor maatschappelijke dienstveriening, toonde dat aan.
De ondervraagde vrouwen zijn best tevreden over haar leven. Maar sommigen vinden dat ze een betere opleiding hadden kunnen volgen of dat het huishoudelijk werk een sleur is. Ze zien dat echter niet als een maatschappelijk, maar als een individueel probleem. Van de doelstelling van de vrouwenemancipatiebeweging blijken zij niet zo goed op de hoogte te zijn. Volgens "Vrouwenwerk in een mannenkerk", het rapport dat over het onderzoek is uitgebracht, is de weerstand tegen emancipatie eigenlijk weerstand tegen het conflictmodel. Tegen vrouwenemancipatie heeft eigenlijk niemand principiële bezwaren, maar het zoeken van het conflict wordt door veel hervormde en gereformeerde vrouwen als onchristelijk ervaren.


Bijschrift
. . . conflict aandurven . . .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1983

Kerkinformatie | 24 Pagina's

- Liturgie voor kinderen - Opzieners op herhaling - Durf conflict aan, dames!

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1983

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken