Bekijk het origineel

Afscheid van Ton van der Hammen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Afscheid van Ton van der Hammen

4 minuten leestijd

Je kunt mooie opschriften bedenken voor het aanduiden van dit afscheid, maar het verbloemt niet dat het een afscheid is. Daarom maar gewoon de zaak bij de naam genoemd. Het Is voor Kerkinformatie een gevoelig verlies dat Ton, die in de zomer 1976 zijn werk liegon, nu zijn werk bij ons blad gaat beèlndigen. En over die periode van zeven jaar terugkijkend kunnen we een aantal aspecten van zl|n werk de revue laten passeren.
Ton heeft zich vanaf het begin een gedreven mens t>etoond. In die zin dat hij de nadruk heeft gelegd op de geloofsbeleving, de spiritualiteit in onze kerken. In zijn stukjes op pagina 2 van hei blad heeft hij al in het augustus-nummer van 1976 de hoofdlijnen aangegeven van zijn denken en streven. En daar is hij zichzelf In gebleven. Veel lezers hebben zich daarin ook herkend: zij begonnen graag te lezen bij pagina 2 en vonden daar een zekere bevestiging van hun eigen Inzet voor de kerk. En wanneer die wens tot verdieping van het eigen geloofsleven er Is, dan moet daar ook iets van te merken zijn In de wereld. De zending en evangelisatie, de missionaire gemeente, dèt Is het waarnaar Ton, met velen tn de kerk streeft. Dat doel Is er altijd geweest, ook In de periode waarin Ton bl| het Nederlands Bijbelgenootschap werkte en het zal er zijn nu hij zich zo uitdrukkelijk voor de zending zal inzetten.
Maar daar komt meteen iets bij: het moet niet uit triomfalistische overwegingen gebeuren, dat wij met de kerk bezig zijn; over kerkelijke zaken schrijven.
Dat hebben we, aldus Ton in september 1976, als kerken al wel aardig afgeleerd. En ook dat blijkt uit zijn eigen optreden en zijn stukje op pagina 2: hij zoekt steeds naar nieuwe manieren om het geloof vorm te geven, aandacht voor het werk van "de LIchtaard", het oecumenisch jongerenklooster, voor de basis-gemeente in Utrecht, voor het werk met en voor jongeren In de kerk en aan de rand van de kerk. Een artikel over vroomheid, ontstaan uit gesprekken met ds. Cas Mak: "dienstbaar zijn naar bulten veronderstelt voeding", en tenslotte de intensieve en nauwe twtrokkenheid bi] het tot stand komen van de laatste special "Samen geloven", over de stand van het geestelijk leven.
In heel zijn werk is Ton de man, die zoekt het binnenste naar buiten te brengen, het moeilijke verstaanbaar te maken, het positieve te bevorderen tegen alle negatieve en wanhopige tendenzen In.
Die twuding heeft er vanzelfsprekend alles mee te maken dat de vorm van Kerkinformatie In de loop der jaren is gewijzigd. Er is een leesbare achterpagina gekomen: "met andere ogen" over hoe anders-gelovigen ons als gereformeerden zien. Heel nuttig om Jezelf relatief te leren zien, om van dat "op-de-borst-slaanderige" af te komen, zoals Ton dat noemt. Er zijn ook foto-pagina's gekomen, over hoe het bij gewone gemeenten en gemeenteleden toegaat: over een gemeente, die zich het lot van buitenlanders en hun kinderen aantrekt, over jongeren, die theologie gaan studeren, over het schipperskerstfeest in Rotterdam. Foto's, die het blad informatief maken, maar ook de aantrekkelijkheid en de leesbaarheid bevorderen. Tenslotte zijn er de bijbelteksten voor een moment van stilte bij gekomen.
Naast dit alles heeft Ton gefungeerd als perschef, als verbindingsman tussen onze kerken en de pers, een relatie die niet altijd zonder spanningen verloopt, maar waarin voor Ton toch zijn betrokkenheid bl] belde voorop stond.
Deputaten Informatiedienst willen hierbij hun grote erkentelijkheid uitspreken voor ai het werk, dat Ton In de afgelopen zeven jaar heeft gedaan, als publlciteltsman voor de kerken. We hopen dat er ook In het functioneren voor "Vandaar" veel zegen voor de kerken gelegen zal zijn. En t>ovenal wensen we Ton Gods zegen toe voor zijn persoon, gezin en werk.

namens deputaten voor de Informatiedienst,
E. Elkerbout

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1983

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Afscheid van Ton van der Hammen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1983

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken