Bekijk het origineel

Zwaar takenpakket bevordert eenheid protestants België

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zwaar takenpakket bevordert eenheid protestants België

Vijf jaar gezamenlijk op weg

4 minuten leestijd

De drie voormalige kerken die in 1978 de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) vormden, zijn al een heel eind op weg als één kerk. Zij nemen, zij het zeer bescheiden, een niet weg te denken plaats in in het geheel van het Belgisch kerkelijk kleurenpalet en in de Belgische samenleving. Die ene kerk, bestaande uit zoveel kleine tot zeer kleine, hechte maar ook kwetsbare, gemeenten, ziet zich gesteld voor een bijna onmogelijke opdracht: samen in elk opzicht gemeente van Jezus Christus zijn in een overwegend rooms-katholieke dan wel na-christelijke samenleving. De zware inspanningen die de VPKB zich getroost hebben uiteraard zowel personele als financiële kanten. Dat betekent dat op relatief kleine aantallen mensen een veel zwaarder beroep wordt gedaan dan men in Nederland veelal vermoedt.

Het is nu vijf jaar geleden dat de drie protestantse kerken daadwerkelijk één werden. De drie kerken waren: de Protestantse Kerk van België, met ongeveer zeventig plaatselijke gemeenten in zowel het Vlaamse als het Waalse land; de Hervormde Kerk van België (Eglise Reformé de Belgique) met ongeveer dertig lokale gemeenten, voornamelijk in het Franstalige landsgedeelte en tenslotte de zes toenmalige gereformeerde kerken, behorend tot het Nederlandse kerkverband, die tot eind 1978 de classis België vormden. Die kerken waren te vinden in Antwerpen, Boechout, Brussel, Denderleeuw, Gent en Mechelen.

Kleine kerk, veel taken
De zware inspanning waarvoor de VPKB zich geplaatst ziet, blijkt uit het aantal (inter-) nationale taken voor deze kleine kerk. Op het internationale vlak wordt zendingswerk verricht in het Afrikaanse Rwanda. Binnen de eigen grenzen wordt aan evangelisatie gedaan, onder andere door ds. Thijs Weerstra uit Brussel. Omdat België geen omroepverenigingen kent, zet de VPKB zich in voor het radioen televisiewerk. De Protestants Theologische faculteit doet ook vaak een beroep op de kleine Belgische kerken. De kosten die deze faculteit maakt, worden slechts voor een deel door de Belgische regering gedragen. In het takenpakket zit voorts het vormings- en toerustingswerk, waarvoor dr. G. L. Goedhart door de Gereformeerde Kerken in Nederland werd afgestaan. Dan is er nog het godsdienstonderwijs, het gezamenlijk pastoraat in ziekenhuizen en gevangenissen en het onderhouden en uitbouwen van de relaties tussen joden en christenen. Tenslotte moet ook vermeld worden: het voortgaande gesprek dat op diverse niveaus met de Rooms-Katholieke kerk gevoerd wordt.

Sterke uitstraling
Overigens helpen al deze "werksoorten" wel goed bij het proces om helemaal één kerk te worden. Zowel naar binnen als naar buiten hebben ze een heel eigensoortige en sterke uitstraling. Ik denk daarbij ook aan de kerkedag die elke twee jaar gehouden wordt en aan het uitstekende rapport over de kernwapenproblematiek, dat, met bijbelse argumenten, geen enkel goed woord over heeft voor de kernwapens. Immers, de mens is primair verantwoordelijk voor Gods geschapen werkelijkheid.
Ter ondersteuning en versterking van het proces van zichzelf worden verdienen de Belgische kerken hartelijke en blijvende steun in de komende jaren. Door gebed, meeleven en meegeven is het mogelijk om vanuit Nederland die steun vorm te geven. De jaarlijkse najaarscollecte in onze kerken nodigt daartoe mede uit. Daarnaast Is er bijvoorbeeld de mogelijicheid zich te abonneren op het maandblad "De Open Poort".
Dit blad, dat maandelijks met een themanummer uitkomt, is goed te gebruiken als gespreks- en bezinningsmateriaal door gespreksgroepen, of als aanzet tot gesprek op de kerkeraden tijdens het maandelijks bezinningsuur. Het novembernummer zal als onderwerp hebben "Ziekzijn". Daarnaast biedt het blad informatie over talloze activiteiten in de kerk van onze zuiderburen.
Namens onze kerken hebben de Deputaten voor de zaken van de Belgische kerken de opdracht om de kerk in België bij de uitvoering van haar taken te begeleiden en te steunen.


Ds. G. Mulder is predikant te Alphen aan den Rijn-Noord en één van de deputaten voorde zaken van de Belgische Kerken.

Het administratieadres van "De Open Poort" is: postbus 164,2300 AD Leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1983

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Zwaar takenpakket bevordert eenheid protestants België

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 oktober 1983

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken