Bekijk het origineel

Kerkeljke dienstverlening voortaan dichter bij huis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkeljke dienstverlening voortaan dichter bij huis

Accent verleggen naar 'tussenniveau'

4 minuten leestijd

De plaatselijke kerken zouden voor hun kerkelijke dienstverlening in eerste instantie moeten aankloppen bij provinciale en stedelijke kerkelijke bureaus. Waarom zou een kerk voor bepaalde diensten naar 'Leusden' stappen, wanneer die ook op het veel dichterbij gelegen zogenaamde tussenniveau worden aangeboden?

In zeven van de elf provincies én in de vier grote steden kunnen de plaatselijke kerken bij bureaus terecht voor informatie, advies en toerusting over allerhande onderwerpen. Deze bureaus liggen op "het tussenniveau" van de kerkelijke dienstveriening. Voor evangelisatie, diakonaat en jeugden jongerenpastoraat zijn in totaal 38 functionarissen beschikbaar op het tussenniveau. Het tussenniveau draagt zorg voor de dienstveriening dicht bij huis.

Landelijk wordt de dienstveriening behartigd door diverse bureaus die in Leusden zijn gehuisvest. De landelijke dienstveriening en die van het tussenniveau vullen elkaar aan. Het is echter lang niet altijd duidelijk hoe de taakverdeling is. Ook zijn er lacunes in de dienstveriening, die moeilijk zijn op te vullen.

Op een rijtje

Het landelijke deputaatschap Gemeenteopbouw heeft daarom enkele jaren geleden het initiatief genomen om de zaken eens op een rijtje te laten zetten. Dat is inmiddels gedaan door het landelijke "werkcontact tussenniveau", waarin functionarissen van de meeste bureaus in het Dienstencentrum elkaar ontmoeten. In opdracht van Gemeenteopbouw is vorig jaar ook overieg gepleegd met vertegenwoordigers (deputaten en beroepskrachten) van het tussenniveau om de stand van zaken op te nemen en na te gaan, hoe de dienstverlening aan de kerken beter georganiseerd zou kunnen worden. Het resultaat van het overleg mondde uit in een advies van het werkcontact aan het moderamen van Gemeenteopbouw, dat leidde tot een aantal principebesluiten, waardoor overiappingen kunnen worden voorkomen en lacunes wellicht worden opgevuld.

Principebesluiten

De principebesluiten komen in hoofdzaak op het volgende neer:

• In samenspel met vertegenwoordigers van het tussenniveau zal een grondige bezinning moeten plaats vinden over inhoud, doel en vormgeving van de dienstveriening.

• Het tussenniveau (classicaal en provinciaal) zal als regel het eerste adres voor de ondersteuning van de plaatselijke kerken moeten worden.

• Gelet op de verschillen in organisatie van de dienstveriening op het tussenniveau zal gestreefd worden naar een meer gecoördineerde opzet van de dienstverlening op het tussenniveau en naar een goed samenspel tussen deputaatschappen op het tussenniveau en andere stichtingen en centra (maatschappelijk activeringswerk en gereformeerd jeugd- en jongerenwerk).

• Er moeten goede werkafspraken gemaakt worden over de dienstverlening tussen deputaatschappen en bureaus op het tussenniveau en die op landelijk niveau. Daarbij wordt ook gestreefd naar vaste vormen van gezamenlijk overleg per regio samen met vertegenwoordigers van de landelijke bureaus.

Praktisch nut

De organisatie van de dienstveriening is geen ondenwerp dat sterk tot de verbeelding zal spreken van kerkeraden en gemeenteleden. Toch heeft zij direct of indirect te maken met wat plaatselijke kerken ervaren van bewegingen en ontwikkelingen, die zich in de gereformeerde kerken voltrekken. Zo wordt door velen geklaagd, dat de hoeveelheid onderwerpen, die aan de orde gesteld worden, niet meer te verwerken is. En ook dat niet meer duidelijk is op wie nu een beroep gedaan kan worden, want van verschillende kanten wordt aandacht gevraagd voor dezelfde zaken en problemen. Zulke klachten zijn terecht en daaraan proberen deputaten Gemeenteopbouw tegemoet te komen. Het gaat daarom niet alleen om het tot stand brengen van een betere organisatie; het is ook een kwestie van serieus rekening proberen te houden met de vragen en behoeften die plaatselijk bestaan. Er wordt naar gestreefd om daarop zo goed mogelijk in te spelen. Een knelpunt bij dit alles vormt ongetwijfeld hel bestaan van zo vele en zo verschillende invalshoeken bij de dienstverlening aan de kerken, die elk hun historisch of ook hun provinciaal recht van bestaan hebben. Het ontwerpen van een nieuwe gezamenlijke opzet zal landelijk en op het tussenniveau nog veel hoofdbrekens kunnen kosten. Venwacht mag evenwel worden, dat uiteindelijk alle betrokkenen hiermee gediend zullen zijn.

Ds. H. Kuijk is predikant in algemene dienst voor Gemeenteopbouw, speciaal belast met Pastoraat en Kerk en recreatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Kerkeljke dienstverlening voortaan dichter bij huis

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken