Bekijk het origineel

Verschil van Inzicht best bespreekbaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verschil van Inzicht best bespreekbaar

Conclusie platformgangers Zaltbommel;

5 minuten leestijd

In Zaltbommel zijn de platformgesprekken over oorlog en vrede achter de rug. Een enthousiaste platformcommissie organiseerde deze voor drie groepen in het najaar van 1983. Al eerder wisten de commissieleden hun enthousiasme voor de platforms over te brengen op de gemeente. Zij deden dat o.a. door zelf in een kerkdienst te vertellen waarom zij er zo warm voor liepen en door iedereen uit te nodigen om mee te doen. Een vijftigtal mensen met heel uiteenlopende visies op het oorlogsvraagstuk meldde zich aan. Met stijgend enthousiasme werd meegedaan. Aan het eind van de serie gespreksavonden zei iemand: "op deze manier zouden we méér in gesprek moeten gaan met elkaar in de kerk".

Eén van de vrouwen in de platformcommissie was met lood in de schoenen begonnen. Haar familie uit andere plaatsen zag het helemaal niet zitten om In de gemeente openlijk over het oorlogsprobleem te praten. Daar komt toch narigheid van? Nu was er in Zaltbommel gelukkig geen echte narigheid geweest. Er waren - en zijn - wel degelijk tegenovergestelde visies. En er waren zeker gemeenteleden en kerkeraadsleden die moe waren van de discussies. Toch ging een kwart van de in aanmerking komende gemeenteleden het wagen. Hun betrokkenheid bij de gesprekken en bij elkaar groeide. Er waren er die het na een lange werkdag niet voor gezien hielden: zij kwamen, als het moest te laat, want dit wilden zij in geen geval missen. Er bleek een sfeer te zijn ontstaan waarin gepraat kon worden. Niet tot elkaar, maar met elkaar. Wat betekent: er werd naar elkaar geluisterd. Dit was de ervaring van alle drie gespreksgroepen, die wekelijks op dezelfde avond de zalen van het Zaltbommelse kerkgebouw bevolkten, 't Was tegen achten altijd gezellig vol in de hal. ..

De bijbel tegenover ons

Voor velen was het een verrassing om eerst in heel kleine groepjes elkaar als gelovigen te ontmoeten en om van daaruit een poging te wagen om in ontmoeting te komen met het Woord. Het bracht ook verlegenheid. Het bleek niet gemakkelijk te zijn om de in het Oude Testament beschreven oorlogen te verstaan in deze tijd. Toch gaf deze verlegenheid veel herkenning naar elkaar toe . . . De methode van de "stille wanddiscussie", die hierbij werd gebruikt, werd als een fijn hulpmiddel ervaren. In één van de groepen kwam het gesprek-op-papier vlot op gang, omdat de gespreksleiding op de papieren aan de wand al een begin had gemaakt. Onder de vraag: bevrijding, waan/an? stond het woord Egypte. Daaruit werd het volk van God bevrijd, om achter de vuurkolom aan op weg te gaan naar het beloofde land. Maar niet alleen de oudtestamentische schriftgedeelten, die door de deputaten ter bestudering van het oorlogsvraagstuk waren aangereikt, gaven moeite. De tekst uit Epheziërs 6:10-20 werd evenzeer als moeilijk ervaren. De bergrede van Jezus leek velen minder abstract. Zij hadden daar liever een gesprek over gehad. Maar de "moeilijke Paulus" wist wel de tongen los te maken. De gespreksleiding heeft daarom in twee groepen de bespreking van de erg abstract ervaren begrippen verlossing, redding en bevrijding achterwege gelaten.

Kiezen

De beide laatste platformavonden waren gewijd aan het maken van een keuze, volgens de aanbevolen methodiek. De deelnemers werd gevraagd om met een viltstift argumenten op te schrijven voor de drie stellingen, die de muur (ont)sierden. Sommigen hadden er graag hun mondelinge commentaar aan toegevoegd, maar dat was nog niet de bedoeling. In één van de platformgroepen werd dit "stellingenspel" opgevat als een uitnodiging om alleen eigen argumenten voor de stelling naar voren te brengen; maar dat bleek wel erg moeilijk te zijn als je het met een van de stellingen niet eens was. Wellicht is het goed er op te wijzen, dat dit juist niet de bedoeling is. Het gaat om het zichtbaar maken van alle mogelijke zinnige argumenten waarmee de uiteenlopende standpunten tegenover de kernwapens kunnen worden onderbouwd. Dat daarmee ook je eigen persoonlijke keuzen in het vizier komen werd in Zaltbommel wel gemerkt. Dit laatste gebeurde op een fantastische open manier, In een sfeer van respect, vertrouwen en liefde. In deze sfeer kon het gebeuren dat mensen met een totaal tegenovergestelde visie omtrent de oplossing van het kernwapenprobleem elkaar gingen ontmoeten In een open gesprek over hun persoonlijke keuzen. In één van de subgroepjes gebeurde het dat de voorgenomen gespreksthema's ervoor opzij werden gelegd. Tussen twee gemeenteleden, die een totaal verschillende visie hebben, bleek iets bijzonders te zijn gebeurd. Belden vertelden naderhand erg ontroerd te zijn, nu zij elkaar als reisgenoten hadden ontmoet.

Delen?

De door de landelijke deputaten opgestelde spelregels konden doorgaans goed gehanteerd worden. Het bleek inderdaad mogelijk te zijn zich te verdiepen In de beweegredenen van anders-denkende gemeenteleden. Het bleek mogelijk te zijn naar elkaar te luisteren, heel goed zelfs. In die relatie met elkaar kon worden vastgesteld: wij zijn het met elkaar niet eens geworden over de (politieke) oplossing van het kernwapenvraagstuk. Die pijn kon worden gedeeld. Er was eveneens een zorg die werd gedeeld, n.l. de klemmende vraag: hoe houden we met elkaar deze sfeer vast, die ontstond in de platformgesprekken? Hoe houden we, nu die afgelopen zijn, het gesprek gaande? En: komt er niet een tijd waarin het gesprek moet stoppen? De belangrijkste conclusie lijkt vooralsnog deze te zijn: wij moeten veel meer met elkaar op deze manier in gesprek gaan in de gemeente . ..

Ds. Luit Miedema uit Zutphen, maatschappelijk activeringswerker, is één van de contactpersonen van de deputaten ter bestudering van het oorlogs vraagstuk.


De bekende toren van Zaltbommel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Verschil van Inzicht best bespreekbaar

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken