Bekijk het origineel

De diakenen en Samen-op-Weg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De diakenen en Samen-op-Weg

4 minuten leestijd

Het is niet meer zo nodig om de titel van dit artikel langer te maken om duidelijk te zijn. Want ’samen-op-weg’ is langzamerhand al de staande uitdrukking geworden voor het samenwerkingsproces waarin de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland zich bevinden.

Diakenen en samen-op-weg

Diakenen maken deel uit van de gemeenten waaruit deze Kerken bestaan en hebben dus vanzelf te doen met deze samenwerking.

Er bestaan op het gebied van de samenwerking al heel wat handreikingen.

Bij Kok/Boekencentrum verschenen niet minder dan zeven deeltjes die ieder een bepaald terrein van gemeenschappelijk werk behandelen.

Voor de ouderlingen is er bijvoorbeeld een handreiking onder de titel ’Samen onder één Herder’.

Al meer dan eens was vanuit de Algemeen Diakonale Beleidsraad van de Gereformeerde Kerken en vanuit de Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk gesignaleerd dat het gewenst zou zijn ook voor diakenen een handreiking op het gebied van de samenwerking beschikbaar te stellen.

Toen daar nog eens een signaal vanuit het secretariaat van de Raad van Deputaten Samen op Weg bijkwam, werd de knoop snel doorgehakt en de samenstelling van een handreiking voor diakenen in hun samen-op-wegzijn aangepakt.

Het resultaat treft u aan in een brochure die door het ADB en de GDR is uitgegeven onder de titel ’Samen Dienstbaar’.

Het begin

De brochure begint met eerst uiteen te zetten wáár diakenen op stuiten als ze met samenwerken beginnen. Dat stuiten moet u een beetje letterlijk nemen. De organisatie van het diakonaat is zowel plaatselijk als landelijk (en provinciaal) in beide kerkgemeenschappen nu eenmaal niet gelijk. Dat heb je nu eenmaal als een familie uit elkaar gaat!


Bij Kok/Boekencentrum wordt een serie brochures uitgegeven over ’Samen op weg’ tussen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. In deze serie verscheen onlangs de uitgave ’Samen Dienstbaar’, over samenwerking tussen hervormde en gereformeerde diakenen.

Ds B. J. Aalbers is auteur van deze brochure en gaat in dit artikel nader op de inhoud in.


Sprak Van Ruler ook al niet van een ’huishoudelijke twist’ toen hij het had over het uiteengaan van hervormd en gereformeerd? Dan ontstaat er in de beide huizen een andere inrichting. Het gaat er zelfs anders rúiken: spreekt men niet van nestgeur? Vanwege die verschillende inrichting ontstaan er struikelblokken wanneer men wil gaan samenwerken. Daar stuiten ook diakenen op.

Het begint al heel eenvoudig als er een gemeenschappelijke kerkdienst gehouden wordt en de zondag waarop dat plaats zal vinden is juist die waarop voor de diakonie gecollecteerd zal worden. Daar heb je het al: de ene kerk kent twee collecten per zondag, de ander één. En als er collecten verdeeld moeten worden: hoe doe je dat dan? Veel lastiger wordt het wanneer men heel veel bij elkaar over huis gaat komen en zelfs samen in één vertrek wil gaan wonen. Kan men al het geld dan gewoon samenvoegen: bijvoorbeeld door één diakonale begroting?

Mogelijkheden

Diakenen zullen in deze brochure wellicht heel wat van hun kleine en grotere zwarigheden op het terrein van de samenwerking herkennen. Maar wat belangrijker is: er zijn niet alleen moeilijkheden maar ook mógelijkheden voor samenwerken.

In de brochure worden die opgesomd en we hopen dat diakenen daarin elementen aan zullen treffen die ook in hun eigen plaatselijke situatie bruikbaar zullen zijn om te bouwen aan de samenwerking van de hervormde en gereformeerde diakenen.

In de brochure is er rekening gehouden met een grote ongelijkheid in de fase van samenwerking die plaatseli jk bereikt (of juist nog niet bereikt) is.

Het is niet toevallig dat de brochure sluit met een bijbelstudie over ’het diakonaat en het Koninkrijk Gods’. In wélke situatie diakenen uit de beide kerken zich ook met elkaar bevinden: een goed begin van ontmoeting ligt toch altijd in de ontmoeting rond de Schrift en de daarvan afgeleide belijdenis!

Deze brochure biedt daarbij hulp in de vorm van een bijbelse bezinning op het diakonaat, die ook lijnen trekt naar de confessie.

De brochure is voorzien van een uitgebreide literatuurlijst. De uitgave is door het ADB en de GDR in eigen, gemeenschappelijk beheer genomen en te bestellen bij de GDR, afdeling publiciteit en voorlichting, tel. 03438-20744. De prijs van de brochure is ƒ 5,—.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Diakonia | 30 Pagina's

De diakenen en Samen-op-Weg

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Diakonia | 30 Pagina's

PDF Bekijken