Bekijk het origineel

Twee nieuwe handreikingen voor diakenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Twee nieuwe handreikingen voor diakenen

5 minuten leestijd

Diakonaal Zakboekje

In 1976 gaf de Generale Diakonale Raad haar laatste Diakonaal Zakboekje uit. Het was al jaren uitverkocht en steeds meer diakenen vroegen naar een nieuw, bijgewerkt zakboekje. Dat is er dan nu: een handig klein pocketboekje vol met praktische en actuele informatie.

Twee delen

Het zakboekje is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel (72 pagina’s) geeft veel basisinformatie zoals:

— de diakonale opdracht;

— diakonie en liturgie;

— het college van diakenen, de diakonie en de plaatselijke gemeente;

— bovenplaatselijke structuren;

— Generale Diakonale Raad;

— de diaken in de gemeente;

— Hervormd Werkverband voor Maatschappelijke Activering.

Dit eerste deel wordt afgerond met een uitvoerige toelichting op Ordinantie 15, de bekende ordinantie over het diakonaat.

Het tweede deel van het Diakonaal Zakboekje is gedrukt op een andere kleur papier. Het bevat schema’s, adressen, veel gebruikte afkortingen en een literatuurlijst. Het is een soort vademecum.

Voor wie is dit zakboekje?

Het zakboekje biedt in de eerste plaats heel veel informatie voor nieuwe diakenen. Ze kunnen snel op de hoogte zijn van de eerstnodige kennis van zaken èn van heel veel adressen van organen en instanties waar men terecht kan. Ook voor hen die al langer diaken zijn is dit Diakonaal Zakboekje een nuttig bezit. Het biedt het voordeel dat hier en daar los opgepikte kennis en wetenswaardigheden in een goed doordachte vorm bijeengebracht zijn.


Bij de Generale Diakonale Raad is onlangs het geheel vernieuwde Diakonaat Zakboekje verschenen. Diakonieën hebben inmiddels een exemplaar ontvangen.

Ook Uitgeverij Boekencentrum heeft een diakonaal naslagwerk uitgegeven. Het Handboek voor Diakenen is echter veel grootser van opzet dan het kleine Diakonaal Zakboekje van de GDR.

In dit artikel een indruk van beide uitgaven.


Eigenlijk behoort dus iedere diaken een Diakonaal Zakboekje in zijn of haar bezit te hebben. Ds A. Romein, voorzitter van de GDR, zegt het in zijn ’Ten Geleide’ in het zakboekje als volgt: ”Het zou dan ook fijn zijn, dat elke diakonie enkele exemplaren bijhoudt en ter beschikking houdt”.

Actueel

Het ligt in de bedoeling van de GDR om vooral het tweede deel van het Diakonaal Zakboekje eens per twee jaar grondig te herzien en bij te werken. Op deze manier beschikt de diaken altijd weer over een bijde-tijds zakboekje.

De GDR heeft inmiddels alle diakonieën één gratis exemplaar van het zakboekje toege-stuurd zodat hopelijk iedere diaken op de hoogte van de naslagwerkje is. Meerdere exemplaren kosten ƒ 5,— per stuk.

Handboek voor diakenen

Veel uitgebreider en omvattender is hel Handboek voor Diakenen, uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum. Al eerder verscheen bij Boekencentrum een Handboek voor Predikanten en een Handboek voor Ouderlingen. Nu zijn dus de diakenen aan de beurt. Inmiddels verschenen van dit handboek de delen:

— bijbelse achtergrond;

— diakonale structuren;

en een deel van het hoofdstuk ’documentatie’.

Er volgen nog de onderdelen over

— geschiedenis;

— maatschappij-analyse;

— algemene kerkelijke structuren;

— diakenen in de gemeente;

— diakenen in de samenleving;

— werelddiakonaat;

— de rol van het geld.

Verschillende auteurs

Voor de invulling van de hoofdstukken zijn verschillende auteurs aangetrokken. Zo schrijft ds A. Romein, voorzitter van de GDR, in het deel ’Bijbelse achtergronden’ een hoofdstuk over diakonaat, een theocentrisch motief. Hij schrijft in dit hoofdstuk over het ambt van diaken: ”Een ouderling is niet meer dan een diaken. Samen hebben zij te leven in de Diakonia van Christus: zij leven immers uit Zijn beschikbaarheid, Zijn verzoening, Zijn zorg. En samen geven zij dankbaar gestalte aan de diakonia van de christen in zijn ambt: beschikbaar voor de naaste in en buiten de gemeente, in woord en daad”.

Andere artikelen in dit onderdeel over bijbelse achtergronden zijn van ds P. van den Heuvel, predikant te Harmelen en ds R. Hensen, stu- dentenpredikant te Groningen.

Diakonale structuur

Bert van Schaik, eindredacteur van Diakonia en van het Diakonaal Zakboekje, schreef het onderdeel ’Diakonale structuur’. Ook het Diakonaal Zakboekje schenkt daar aandacht aan, zij het in beknoptere vorm. In het Handboek voor Diakenen komen aan de orde: het college van diakenen, de diakonie, bovenplaatselijke structuren. Ook wordt er aandacht geschonken aan het diakonaat in andere kerken.

Voor wie is dit handboek?

Het Diakonaal Zakboekje is eigenlijk een ’must’ voor iedere diaken. Het Handboek voor Diakenen is meer bestemd voor de gehele diakonie of voor degenen die zich breder willen oriënteren op het diakonaat. Het Handboek is nog lang niet compleet en het is natuurlijk afwachten wat er allemaal nog komt. en hoeveel het allemaal gaat kosten.

Duidelijk is in ieder geval wel dat de aangeduide onderdelen het hele diakonale veld bestrijken.

Diakonaal Zakboekje, ƒ 5,—, te bestellen bij de Generale Diakonale Raad, afdeling Publiciteit en Voorlichting.

Handboek voor Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk, hoofdwerk f 49,50. Tot eind mei 1984 kan men intekenen voor f 39,50. De op bouwprijs zal ongeveer f 0,26 per pagina bedragen. Informatie en bestellingen bij: Uitgeverij Boekencentrum, Postbus 84176, 2508 AD ’s-Gravenhage, tel.: 070-51 21 11.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1984

Diakonia | 32 Pagina's

Twee nieuwe handreikingen voor diakenen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 april 1984

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken