Bekijk het origineel

Kroniek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kroniek

5 minuten leestijd

Terugblik

In dit laatste nummer voor de vakantie wil ik graag nog eens met u terugdenken over het afgelopen werkseizoen van de synode. Het was geen gemakkelijke tijd en de synodeleden zijn werkelijk aan vakantie toe. Om meer dan één reden was het niet eenvoudig. Ten eerste omdat er zo veel verschillende zaken aan de orde komen, ten tweede omdat er zoveel zorg van plaatselijke gemeenten ter synode aan de orde komt en ten derde omdat er toch ook zoveel teleurstelling is over genomen besluiten. Een generale synode staat als 'kerkelijke vergadering'erg dicht bij de kerkeraad. Net zo'n variatie in te behandelen zaken, net zoveel zorg over de toekomst van de kerk en net zo dicht bij de publieke opinie.

Verscheidenheid van het werk

Welke werkzaamheden zijn er zoal verricht? U hebt in Kerkinformatie veel kunnen lezen over het werk van de synode. Laten we nu nog eens de werkzaamheden van het Breed Moderamen de revue laten passeren. Het B.M. vergaderde meer dan zes volle dagen. Het controleerde de werkzaamheden van het moderamen die in een rapportage aan het B.M. worden overgelegd. Oecumenische contacten, contacten in het kader van Samen op Weg, vergaderingen met deputaatschappen en vertegenwoordigingen komen in dat rapport aan de orde. Verder verrichtte het B.M. vele benoemingen van deputaatschappen en functionarissen. Bij de benoeming van deputaten wordt steeds weerde vraag gesteld of er ook vrouwen voorgedragen kunnen worden, en of er gelet kan worden op verscheidenheid in opvatting. Ook de werkrapporten van deputaten voor de geestelijke verzorging van doven, schippers, zeevarenden, ziekenhuispatienten en -personeel en studerenden passeerden het B. M. Verder werden behandeld rapporten over de archieven, het kerkelijk kunstbezit, de Interkerkelijke stichting voor het kerklied, de catechese en het toerustingswerk. Daarnaast passeerden nog allerlei financiële kwesties, zoals de pensioenvoorziening van predikanten en predikants-weduwen en -wezen. U begrijpt dat dit werk ongelooflijk boeiend is. Het brengt zoveel verschillende aspecten van het kerkelijk leven onder de aandacht. Kerkelijk werk, dat ook direct te maken heeft met het plaatselijke kerkelijk werk, en waarin zo duidelijk de zorgen van ons kerk-zijn naar voren komen

Zorg van de gemeenten

Hoe moet de kerk van morgen gestalte krijgen, wanneer ouders en kinderen het nut en de waarde van christen-zijn niet meer ervaren ? Het is niet meer zoals vroeger toen men zich nog in een plaatselijk samenhangende gemeente kon laten dragen. De maatschappij wordt steeds meer kerk-onvriendelijk en voor ouderen en jongeren komt het er op aan om persoonlijk en bewust te geloven. Deputaten voor de catechese hebben daartoe lesmateriaal ontwikkeld, dat zeer de moeite waard is. Ook de evangelisatie is in veel gemeenten een zorg. Men weet er niet meer de juiste vorm voor te vinden en de mensen erbij te betrekken. In de vergadering van het B.M. van 16 mei is een gezamelijk project van zending en evangelisatie goedgekeurd om in een nieuwtiouw- wijk van een stad een oud-zendingsmedewerker te laten werken. Wellicht vinden methoden, die in zendingsgebieden worden toegepast ook weerklank in Nederland. Een project, waarvan we in de wandelgang tegen elkaar zeiden: wat fijn dat men zo'n nieuwe mogelijkheid durft te proberen, te zamen met de plaatselijke kerk. Zo zoekt de synode, geholpen door haar deputaten, naar mogelijkheden om het plaatselijke werk te helpen. De zorgen van plaatselijke kerken liggen op die wijze bij de synode op tafel.

Teleurstelling

Des te meer spijt het de synodeleden, wanneer blijkt dat zij niet alle vragen kunnen oplossen, ja zelfs naar de mening van velen in de verkeerde richting zoeken naar oplossingen. Steeds weer opnieuw worden pogingen ondernomen vanuit de synode om de problematiek op de juiste wijze in het oog te krijgen. Aan de ene kant is het prettig, wanneer je merkt dat er in het land belangstelling bestaat voor wat de synode doet Aan de andere kant zou je wel willen dat de tijd en de aandacht van de synode voor de problemen van kerk-zijn in-deze-tijd een breder positief effect zouden hebben. Hoewel er uit alle delen van het land synodeleden meedenken, hoewel er veel deskundigen op studeren, het blijft een min of meer ongrijpbaar probleem, dat we elkaar niet meer verstaan. Het lijkt wel of er twee soorten kerkleden zijn, die een tegengestelde visie hebben op kerk-zijn, op de relatie kerk-maatschappij, op het persoonlijk geloven. Het blijkt ontzettend moeilijk elkaar te begrijpen, omdat beiden een andere taal spreken en beide iets anders van de kerk verwacht, in deze situatie, waarin we geen van allen de oplossingen voor het grijpen hebben, komen verwijten van 'het uitoefenen van geestelijke terreur' toch wel als een wat onbillijke beschuldiging aan het adres van de synodeleden over We blijven als synode ons best doen om een goede weg te vinden.

Deputaten en functionarissen

Al het werk, dat door de synode wordt gedaan is ondenkbaar zonder deputaten. Gewone gemeenteleden, die zich inzetten voor werk voor de kerk. Met een in de loop der jaren opgebouwde grote deskundigheid en geholpen veelal door beroepskrachten, leggen zij aan de synode beleidsvoorstellen voor Ook voor de deputaten geldt, dat zij niet los staan van hun plaatselijke kerk en van de problemen op het terrein van geloof en leven. Ook zij doen al het mogelijke om genuanceerde rapporten over te leggen. Ook zij worstelen soms jaren lang met diepgaande verschillen binnen het deputaatschap (Oorlogsvraagstuk) voor ze met een rapport naar buiten komen. Ook voor hen is er soms de teleurstelling, wanneer hun werk niet de weerklank vond, die zij hadden gehoopt te verkrijgen. Voor deputaten en functionarissen breekt eveneens een wat rustiger periode aan. Moge aan allen de kracht gegeven worden om voort te gaan.

met vriendelijke groet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Kroniek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken