Bekijk het origineel

Indonesiërs op kerkvisitatie in Apeldoorn en Den Haag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Indonesiërs op kerkvisitatie in Apeldoorn en Den Haag

4 minuten leestijd

Op dinsdag 11 september arriveerden acht Indonesische gasten, die in het kader van een uitwisselingsprogramma met kerken in Indonesië zes weken in Nederland zullen verblijven, op Schiphol. De uitwisseling vindt plaats tussen de gereformeerde en hervormde classes Apeldoorn en Den Haag met resp. Oost-Java en Zuid-Sumatra. De twee Nederlandse delegaties - elk bestaande uit vier personen - hebben in juli van dit jaar reeds een bezoek aan de Indonesische kerken gebracht. Uit Oost-Java zijn aanwezig ds. Pinudjo, mw. Subantardjo, dhr. Sudjatmoko en dhr. Soepartono Soemadi en uit Zuid-Sumatra ds. Manwoto, mw. Pudjosuwito, dhr. Sih Hananto en mw. Untung-Marsudi. Hun functies in de kerk variëren van secretaris van de synode tot voorzitster van een vrouwengroep.

In een officiële bijeenkomst op 11 september in Driebergen, werden de gasten welkom geheten door o.a. dr. A. de Kuiper, secretaris van de generale synode van de Ned. Hervormde Kerk, die namens de moderamina van de gereformeerde en hervormde synoden sprak. Ook dr. H. J. Kouwenhoven, de gereformeerde synodepraeses, was aanwezig en voorts waren de betrokken classes vertegenwoordigd. In de classes Apeldoorn en Den Haag houden de Indonesiërs zich thans bezig met allerlei aspecten van het gemeentezijn in Nederland. Op 26 oktober a.s. zal hun bezoek worden afgesloten met een bijeenkomst in het Dienstencentrum van de gereformeerde kerken in Leusden.

Elkaar vasthouden

In de gemeente van Buceo woonde ds. P. Gilhuis, zendingssecretaris voor Zuid Amerika in het kleine kerkje een dienst bij. Het is één van de twee gemeentetjes van de Methodisten Kerk, waar "onze" drs. J. Dijkstra onder meer toerustingswerk doet. Vergeleken met een jaar geleden bleek de groep kerkgangers meer dan verdubbeld. Toen 14, nu 36 aanwezigen. En dat tenwijl de jeugdgroep uiteenviel en een deel naar de genabuurde gemeente van Aguada is gegaan! Ds. Gilhuis vertelt: Aan het einde van de dienst was er een bijzondere muzikale bijdrage van een ouderling, die enkele jaren als politiek gevangen heeft vastgezeten. Deze ging over de pelgrimstocht van iedere christen en hoezeer je elkaar op die tocht nodig hebt. Na afloop stelde een van de oudste gemeenteleden, broeder Julio, spontaan voor elkaar de hand te geven en zo samen te zingen en te bidden. Na wat onhandig geschuifel stonden we in een kring: een groepje gelovigen in een klein kerkje, waar de verschillen van mening over hoe en wat te doen in het (nog steeds onvrije) Uruguay van vandaag aan de orde van de dag zijn. Want men luistert nog slecht naar elkaar. Maar ook- men houdt elkaar letterlijk vast! Kerk als schuilplaats in de wildernis. Toen de dienst was afgelopen kreeg ik een geweldige heilige kus van broeder Julio.

Stappen naar eenheid?

Deze maand zal op Ambon de grote Sidang Raya, dat is de algemene kerkvergadering van de Indonesische kerken gehouden worden. Eens in de vier jaar komen de 54 kerken, die bij de Raad van kerken zijn aangesloten, zo bijeen. Vele honderden afgevaardigden uit de Indonesische kerken zullen elkaar daar ontmoeten. Uit Nederiand zullen aanwezig zijn dr. D. C. Mulder namens de Raad van kerken in Nederiand, ds. C. B. Roos en dr. H. J. Kouwenhoven namens de synode van respectievelijk de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken en ds. W. B. van Halsema namens de zending. Belangrijk punt van bespreking in Ambon zal zijn liet proces van groeien naar eenheid in de Indonesische kerken. Zeker is wel dat het nog niet zal kunnen komen tot een eenheid in formele zin, maar men hoopt dat belangrijke stappen op die weg gezet zullen kunnen worden. In hoeverre ook vragen aan de orde zullen kunnen komen, die te maken hebben met vragen die in de samenleving van Indonesië vandaag een grote rol spelen, is op dit moment nog niet duidelijk. Er zijn tekenen dat de vrijheid van de kerken om openlijk te spreken over zaken, die de regering niet welgevallig zijn, steeds meer aan banden wordt gelegd.


De Indonesische delegaties die de classes Apeldoorn en Den Haag zulten bezoeken, tesamen met dr. A. de Kuiper en dr. H. J. Kouwenhoven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1984

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Indonesiërs op kerkvisitatie in Apeldoorn en Den Haag

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1984

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken