Bekijk het origineel

Congres Wil meer theologische meer bezinning op gehandicapt-zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Congres Wil meer theologische meer bezinning op gehandicapt-zijn

Uitwisseling van ervaringen waardevol

4 minuten leestijd

De ruim negentig mensen met een handicap die het congres 'Gehandicapten wel bekeken, niet gezien' bezochten, hebben na een week samen-zijn een negental aanbevelingen voor de Wereldraad van kerken samengesteld. IHoe belangrijk dit ook moge zijn, belangrijker vond één van de deelneemsters dat er in de zogenaamde wandelgangen een rijke uitwisseling van ervaringen kon plaatsvinden.

De deelnemers aan het congres, dat in de eerste week van mei in Lunteren werd gehouden, kwamen van over heel de wereld. Organisatoren waren de diakonale bureaus van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het congres stond onder auspiciën van de Wereldraad van kerken. Vandaar de aanbevelingen in de richting van
Geneve

Ondersteunend
Het ging de congresgangers om een volwaardige en gelijkwaardige plaats voor de gehandicapte, in kerk en samenleving. Gelukkig zijn er wat dat betreft allerlei hoopvolle tekenen in de richting van integratie van zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapte mensen. Ook wint in onze dagen de gedachte steeds meer veld dat mensen met een handicap niet als object van liefdadigheid mogen worden beschouwd. Als niet-gehandicapten hen van dienst willen zijn, zullen ze dat ondersteunend en niet betuttelend moeten doen. In de christelijke gemeente, aldus één van de conclusies, heeft iedereen een eigen, gelijkwaardige plaats, want wij leven allen van Christus' werk en wij ontvangen allen de gave van Zijn Geest. Dat geeft de gehandicapte als lid van de gemeente de opdracht zijn goddelijke gave ten dienste van de gemeente aan te bieden. De gemeente is gehouden die gave te gebruiken. Om volwaardig en gelijkwaardig een eigen 1 o plaats in te kunnen nemen is onderzoek naar belemmerende factoren nodig, zo luidt een andere slotconclusie van het congres. Vooral sociale belemmeringen dienen geanalyseerd en zo mogelijk verholpen te worden. Dat is niet iets dat nietgehandicapten voor gehandicapten kunnen en mogen doen. De gehandicapten zullen daarin zelf een actieve rol horen te spelen.

Theologie
De congresgangers waren het er in Lunteren over eens dat een theologische bezinning op de problematiek van het gehandicapt- zijn onontbeerlijk is. 'Systematische bezinning op thema's als de wil en de leiding van God, berusten en aanvaarden, verzet en opstand tegen God, kunnen ons de ogen openen voor het gegeven dat de Bijbel meer te zeggen heeft dan mensen horen.'
Eerder in de week had de Duitse predikant D. U. Bach, zelf afhankelijk van een rolstoel, verteld van de ontdekkingen die hij in de Bijbel had gedaan nadat hij gehandicapt raakte. Samen met de Geneefse dovenpredikant J. P. Menu vormde hij de kleine commissie die in Lunteren de theologische bezinning aanpakte. Aan het eind van de week waren zij heto.m. hierover eens: 'Sinds God in Christus mens werd, vanaf het moment dat Christus de menselijke zwakheid aanvaard heeft, hoeven mensen zich er niet langer voor te schamen om zwak te zijn en is kracht niet langer het bewijs van een speciaal soort genade van God.'.
De twee theologen hadden naast een lijst met conclusies vele vragen waaraan theologisch verder gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld deze: 'Mag iedere gehandicapte zeggen: God wil dat dit gehandicapte leven mijn leven is. Of is Gods schepping per definitie een schepping zonder handicaps, leed en dood?'
Het is niet mogelijk', zo zei ds. Bach in zijn lezing, 'op enkele uitzonderingen na, op de vele waarom-vragen antwoorden te vinden. Als wij eerlijk zijn, moeten wij zeggen: niemand kan begrijpen, niemand kan uitleggen waarom het hem als lichamelijk of geestelijk gehandicapt mens zo moet gaan als het gaat'.

Wereldraad van kerken
Aan de Wereldraad werd door het congres o.a. aanbevolen een onderzoek te beginnen naar de relaties van gehandicapten, bijvoorbeeld in huwelijken gezin, waarbij ook de sexualiteit niet mag worden vergeten. Samen met de Rooms-Katholieke Kerk zou de Wereldraad van kerken onderzoek naar het gehandicapt-zijn kunnen verrichten, zo stelt het congres voor, en ook de theologische bezinning dient door de Wereldraad ter hand te worden genomen. Gevraagd wordt om permanent een gehandicapte vertegenwoordiger in de raad te hebben, die in staat is contacten te leggen, consultaties te organiseren en informatie doorte geven. Om het succes van een dergelijk congres van gehandicapten aan te duiden wordt de Wereldraad van kerken ook aanbevolen alvast rekening te gaan houden met een volgend internationaal congres.


fotobijschrift: Gehandicapten kunnen soms geen kant op

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 1985

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Congres Wil meer theologische meer bezinning op gehandicapt-zijn

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 1985

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken