Bekijk het origineel

Samen op weg naar diakonale conferenties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Samen op weg naar diakonale conferenties

4 minuten leestijd

'Help . . . . Ik word geholpen'. Dat is het thema van de landelijke gereformeerde Centrale Diakonale Konferentie en de landelijke hervormde Algemene Diakonale Vergadering op de zaterdagen 2 november in 'De Leeuwenhorst' In Noordwijkerhout en 9 november In 'De Reehorst' in Ede. Vorig jaar was er al sprake van een grote mate van samenwerking tussen de beide diakonale bureaus ten aanzien van deze twee grote bijeenkomsten (hetzelfde thema en gedeeltelijk dezelfde sprekers). Dit jaar vallen beide conferenties onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hebben ze precies hetzelfde programma. Hervormde en gereformeerde diakenen moeten dus zelf hun keuze maken naar welke dag ze gaan.

Het thema is 'Help . . . .ik wordt geholpen', met als ondertitel 'over hoe hulp ervaren wordt'. Aan een aantal inleidsters is gevraagd 's morgens vanuit hun eigen belevingswereld iets te vertellen over de eigen ervaringen met betrekking tot het ontvangen van hulp. We verwachten dat hun verhalen ons kunnen helpen om een beter zicht te krijgen op wat er in hulpverlening daadwerkelijk gebeurt. Als eerste vertelt mw. Taguba, een Filipijnse arts die momenteel in Nederland verblijft, over hoe medische hulp vanuit het buitenland ervaren wordt. Vervolgens vertellen mw. Rahman (Surinaamse) en mw. Latham (Antilliaanse) hoe zij als leden van een etnische minderheid hulp van kerken ervaren. Daarna vertelt mw. Bregman hoe gehandicapten tegen hulp vanuit het diakonaat aankijken. 's Middags zal aan de hand van deze ervaringsverhalen door de deelnemers in de gespreksgroepen worden verder gepraat, waarna nog een plenaire discussie volgt. Het spreekt vanzelf dat ook 'niet-diakenen' op deze dagen van harte welkom zijn.

Alleen leven, een hele ervaring
Onder het motto 'Alleen leven, een hele ervaring' heeft onze commissie opzichzelfstaanden, in samenwerking met een aantal provinciale organen, weer een aantal regionale gespreksdagen met opzichzelfstaanden georganiseerd. Het gaat hierbij om telkens drie bij elkaar horende gespreksdagen (zaterdagen), waaraan mannen en vrouwen kunnen deelnemen die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn, of met een partner hebben samengewoond. Het doel van deze dagen is ervaringen van het alleen leven met elkaar te delen. We willen echter niet bij die ervaringen blijven staan, maar ons bezinnen op de vraag welke mogelijkheden we zien om het alleen leven op een eigen wijze vorm te geven. In die bezinning vinden we het belangrijk om na te gaan hoe op dit moment de positie van opzichzelfstaanden in onze samenleving (en dus ook in de kerk) is. Ligt het accent nog op huwelijk en volledig gezin of merken we veranderingen? Deze dagen worden in negen regio's gehouden en begeleid door een team van meestal drie mensen, die het 'opzichzelfstaan' uit eigen ervaring kennen.

Het programmaboekje waarin ook de landelijke themaweekends en de 'kerstdagen' zijn opgenomen, sturen we u op verzoek graag toe. U kunt zich natuurlijk ook in verbinding stellen met de secretaris van de diakonie, die al een exemplaar van het programmaboekje heeft ontvangen.

Werkmap
'Gaven delen - wereldwijd' is het nieuwe thema voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking voor de komende twee jaar. De bij het thema behorende werkmap is dezer dagen verschenen. In zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking hebben de kerken plaatselijk en landelijk voortdurend te maken met de vraag hoe ze kunnen delen.
Delen als gelijkwaardige partners met kerken en groepen van christenen en nietchristenen in de Derdewereld. Daarbij gaat het niet alleen om delen van wat men heeft, maar ook om delen wat men is.
'Gaven in geloof, liefde, kennis en bezit, zijn door God gegeven om die in verbondenheid met kerken elders in de wereld met elkaar te delen.'

De werkmap bestaat uit drie losse katernen, die een benadering van het thema vanuit verschillende invalshoeken mogelijk maken. Het katern 'Geven en nemen' heeft als invalshoek de rol van het geld in zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Het katern 'Leven is delen' start met de ontmoeting van mannen en vrouwen met een ander godsdienst of cultuur, zowel in Nedertand als in de Derde Wereld. Het katern 'Ervaringen'geeft een samenvatting van praktijkvoorbeelden van oecumenisch delen in de wereldkerk vroeger en nu, met speciale aandacht voor bijbelse ovenwegingen. Het vierde Katern, 'Activiteiten in de gemeente', beschrijft verschillende werkvormen waarmee men het thema in de gemeente aan de orde kan stellen en verduidelijken.
De werkmap is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 5,— per exemplaar op giro 513153 van het Dienstencentrum GKN, te Leusden.


Ds. H. Bijlsma is secretaris-directeur van het Algemeen Diakonaal Bureau te Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1985

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Samen op weg naar diakonale conferenties

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1985

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken