Bekijk het origineel

Ondertekeningsformulier ambtsdragers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ondertekeningsformulier ambtsdragers

2 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van:

brieven van de kerkeraden te Kampen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Hoogland (hen/ormd/gereformeerd). Hoevelaken en Winterswijk en van de classes Arnhem en Dordrecht, waarin de volgende bezwaren zijn verwoord tegen de tekst van het ondertekeningsformulier zoals vastgelegd in de uitvoeringsbepalingen bij art. 26.1 en 26.2 K.O. en/ of tegen de ondertekening als zodanig:

a. Schrift en belijdenis zijn teveel op één lijn gesteld;

b. de belijdenisgeschriften uit de 16e en de 17e eeuw vormen het eindpunt van het belijden:

c. de ondertekening is teveel aan juridische acte.

De synode overweegt:

1. in verschillende kerken heeft men bezwaren tegen de tekst van het ondertekeningsformulier zoals vastgelegd in de uitvoeringsbepalingen bij art. 26.1 en 26.2 K.O. en/of tegen de ondertekening als zodanig;

2. het feit dat in SoW-gemeenten ambtsdragers uit de hervormde gemeente niet en uit de gereformeerde kerken wel dienen te ondertekenen, verdient nadere bestudering door de Raad van deputaten 'Samen op Weg'.

De synode spreekt uit:

1. de Heilige Schrift is de 'enige regel voor geloof en leven' (ondertekeningsformulier eerste zin). De belijdenis blijft te allen tijde hieraan ondergeschikt;

2. de belijdenisgeschriften uit de eerste eeuwen zijn voor ons de uitdrukking van het geloof van de wereldkerk; zij geven de onopgeefbare eenheid van de wereldoecumene aan; de belijdenisgeschriften uit de zestiende en zeventiende eeuw markeren voor ons het begin van de reformatorische traditie: richtingwijzers die niet veronachtzaamd mogen worden. Tegelijkertijd gaat- in dit spoor- het belijden ook verder. Dit belijden is per definitie altijd open en onaf (vgl. 1 Joh. 3:2);

3. de Proeve van Eenparig Geloofsgetuigenis is voor onze tijd een actualisering van het reformatorisch belijden;

4. ondertekening is zowel een verklaring waarmee men aangeeft uit welke traditie men zich afkomstig weet alsook een belofte zich in het spoor van het belijden van het voorgeslacht te willen bewegen.

De synode besluit:

1. deze uitspraken onder de aandacht van de kerken te brengen;

2. het moderamen van de synode op te dragen te bevorderen dat de wijze van instemming met het belijden der kerk zo spoedig mogelijk in het kader van Samen-op-Weg wordt bestudeerd,

3. van deze besluiten mededeling te doen aan de in de aanhef genoemde kerken en classes.

Lunteren, 9 april 1986

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1986

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Ondertekeningsformulier ambtsdragers

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1986

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken