Bekijk het origineel

Lokale omroep brengt kerst In huls

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lokale omroep brengt kerst In huls

Kabelkerst

5 minuten leestijd

Er bestaat een goede kans dat u de komende kerstdagen thuis een kerstviering mee kunt beleven, ook als u niet bent aangesloten op een kerktelefoonnet. Als dat inderdaad het geval is, heeft u dat hoogstwaarschijnlijk te danken aan de lokale omroep in uw woonplaats. Maar is een dergelijke aanvulling op het Hilversumse aanbod wel zo nodig? En is het sowieso verstandig om kerkdiensten met gebruikmaking van de omroepmedia thuis te bezorgen?

Al geruime tijd vliegen theologen elkaar in de haren met argumenten voor of tegen het uitzenden van kerkdiensten. In Nederland was het in 1973 dr. G. N. Lammens die een een ander op een rijtje zette in zijn boekje 'Liturgieën massamedia'. Hij zag enkele bezwaren die hij ontleende aan de liturgie, en aan zijn visie op kerk-zijn. Zijn eerste bezwaar was dat de taal die in kerkdiensten wordt gebezigd voor niet-ingewijden vaak nauwelijks te begrijpen is. Je kunt die woorden dan niet zomaar aan de openbaarheid prijsgeven, je versterkt daarmee namelijk het beeld dat velen buiten de kerk toch al van de kerk hebben als een zeer ontoegankelijke, gesloten club. En dat kan nooit de bedoeling zijn als kerken via de radio of televisie naar buiten treden. Een tweede bezwaar, en eigenlijk het bezwaar dat in de discussie de belangrijkste rol speelt, ligt in het feit dat de thuiszittende kijker of luisteraar nooit echt deel kan hebben aan de gemeenschap die in de eredienst wordt gevierd. Hij is toeschouwer en geen deelnemer. Een derde argument ontleent Lammens aan het verlangen van de kerken om missionair te zijn. Als dat echt je bedoeling is, kunjede zendtijd die je ter beschikking staat beter gebruiken om andere zaken dan kerkdiensten uit te zenden. In Hilversum heeft men daaruit nooit de consequentie getrokken maar op te houden met deze programma's. Lammens onderkent ook dat er twee zeer zwaar wegende argumenten zijn om door te gaan op de ingeslagen weg. Er zijn veel mensen die door ziekte of andere oorzaken niet in staat zijn in een kerkgebouw aanwezig te zijn; voor hen is de radio- of televisiekerkdienst tenminste nog een béétje viering. En kijken luistercijfers geven aan dat de diensten in een behoefte voorzien.

Amerika

Ds. W. Koole, zelf dagelijks betrokken bij het televistebeleid van de zendgemachtigden namens de kerken (de I KON), ziet na een bezoek aan de Verenigde Staten de mogelijkheden op dit gebied vooral liggen bij de lokale omroepen. Het is juist de herkenbaarheid van je eigen situatie, de mogelijkheid van het aan de orde stellen van gebeurtenissen in je eigen woonplaats, en het gezicht en de stem van je eigen dominee en mede-gemeenteleden, waardoor je als thuiszltter iets van gemeenschap beleeft. Hij sluit daarmee nauw aan bij de praktijk zoals die bij veel lokale omroepen is gegroeid: in ongeveer de helft van de gevallen kiezen de kerken als ze gaan nadenken over programma's voor het, al dan niet direct, uitzenden van erediensten. Je moetje daarbij overigens wel afvragen of dat niet eerder rust op een gebrek aan ideeën dan op principiële argumenten. Er zijn denk ik drie bezwaren tegen de manier waarop ds. Koole het Amerikaanse voorbeeld overhevelt naar onze situatie: in Amerika gaat het om televisie, terwijl de meeste lokale omroepen in Nederland zich op de radio richten (en de verschillen tussen beide media zijn nogal groot); in Amerika gaat het om veel ruimere zendtijden voorde kerken, zodat daar de uitgezonden eredienst niet direct de verhoudingen in het programma-aanbod scheef trekt; in Amerika is (naar ik heb begrepen) een kerkdienst een anderssoortige gebeurtenis dan in Nederland.

Louis van Dijk

De discussie is nog niet voorbij. Maar ook bij de tegenstanders, bij hen die zeggen dat het beter is via de lokale omroep géén kerkdiensten uit te zenden, is er de neiging wat bezwaren in te slikken als het om kerstvieringen gaat. Wat zit daar achter? Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een kerstdienst een andere 'kleur' heeft dan de zeg maar gewone wekelijkse eredienst, fvlet de kerstdagen worden velen overvallen door gevoelens van nostalgie. We draaien de lampen laag en steken kaarsen aan, we mijmeren over vroeger en zetten een plaat van Louis van Dijk op, we zijn lief voor elkaar, en zelfs verstokte afvalligen laten zich verleiden om op de ochtend van eerste kerstdag in de kerk toch maar weer eens 'Ere zij God' te zingen. Er zijn mensen die dat negatief waarderen. Ik denk echter dat we blij mogen zijn met elk terrein in het leven, elke gebeurtenis waarbij mensen opeens blijken wél weer een antenne te hebben voor datgene waaraan de kerk haar bestaan dankt: een God die zich met de mensen bemoeit, en die van mensen vraagt zich met elkaar te bemoeien . En ik denk dat het in dat licht een goed idee is de kerstviering ook bij de mensen thuis te bezorgen, mits de voorganger zich realiseert dat hij niet tot zijn gewone zondagse publiek spreekt. Dat moet terug te vinden zijn in zijn taalgebruik. Niet: 'We beginnen met votum en groet', want dan zet de niet meer-zo-kerkelijke dorpsgenoot die toch maar weer eens naar een dienst wilde luisteren direct weer die plaat van Louis van Dijk op. Nee, het wordt dan een dienst met een getuigende bedoeling : God overbrugt de afstand die Hem van de mensen scheidt.

Kerstboom

Niet overal bestaat al een lokale omroep; lang niet overal zal een plaatselijke viering via de radio worden uitgezonden. Bovendien moet u als dat in uw woonplaats wel het geval is eerst de radio aansluiten op het kabelnet, voor u programma's van uw lokale omroep kunt ontvangen. Maar dat laatste is heel wat minder werk dan het optuigen van een kerstboom, en het kost maar een paar piekjes. Wellicht luistert u deze kerstdagen dan ook naar een plaatselijke viering in uw eigen huiskamer. Maar u moet er niet voor thuisblijven!

Drs. E. van 't Land werkttijdelijk in Leusden aan een inventarisatie van kerkelijke activiteiten op het terrein van de nieuwe media


Antennes verdwijnen langzamerhand wt het straatbeeld. De kabel biedt meer mogelijkheden. Ook voor de kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1986

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Lokale omroep brengt kerst In huls

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1986

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken