Bekijk het origineel

Artikel 66 K.O.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Artikel 66 K.O.

2 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van:
het rapport van de deputaten voor de Kerkorde inzake wijziging van artikel 66 van de Kerkorde.

De synode overweegt:
met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen verdient het aanbeveling de tekst van artikel 66 van de kerkorde een bredere strekking te geven, zodanig dat het artikel enerzijds kan blijven dienen als basis voor het lidmaatschap van de Gereformeerde Oecumenische Synode, ook bij een eventuele wijziging van haar structuur, maar anderzijds ook kan worden toegepast voor samenspreking in synoden met andere kerkgemeenschappen.

De synode besluit:
a. de tekst van artikel 66 van de kerkorde wordt bij herziening in eerste lezing als volgt vastgesteld:
1. De kerken kunnen met andere kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering in gemeenschap treden door samen te komen in vergaderingen, die bijzondere synoden worden genoemd.
2. De afgevaardigden naar deze synoden worden benoemd door de generale synode.
3. De generale synode kan alle zaken, die op haar agendum dienen en voor bespreking met de in lid 1 bedoelde andere kerken in aanmerking komen, aan deze synode voorleggen.
4. Uitspraken van deze synoden zullen binnen door de generale synode vast te stellen grenzen, als bindend aanvaard worden.
b. in verband met besluit a. wordt de tekst van artikel 27, lid 3 van de kerkorde in eerste lezing als volgt gewijzigd:
3. Van deze gewone vergaderingen worden onderscheiden de synoden waarop het in artikel 66 bepaalde van toepassing is, die een bijzonder karakter dragen.

c. dit besluit zal naar artikel 62, lid 2 K.O. aan de mindere vergaderingen worden voorgelegd, opdat zij van haar gevoelen blijk kunnen geven;
d. deputaten voor de Kerkorde te danken voor hun arbeid in dezen.

Lunteren, 26 november 1986

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1987

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Artikel 66 K.O.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1987

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken