Bekijk het origineel

Statuut voor gezamenlijk kerkrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Statuut voor gezamenlijk kerkrecht

3 minuten leestijd

De synode overweegt:
1. tijdens de gemeenschappelijke vergadering van de synoden werd een tegenvoorstel met betrekking tot wijziging van de kerkorden met het oog op het voornemen een Statuut in het leven te roepen, door de meerderheid van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk verworpen, maar door de meerderheid van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland aanvaard;
2. voor de verwerping van het betrokken tegenvoorstel door de meerderheid van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk werden voornamelijk procedurele argumenten aangevoerd;
3. van vergelijkbare procedurele argumenten om niet tot vaststelling van de betrokken kerkordewijziging in eerste termijn over te gaan is voor de Gereformeerde Kerken geen sprake;
4. het lijkt wenselijk een Statuut in het leven te roepen, waarin de zich in staat van hereniging bevindende kerkgemeenschappen bepalingen zullen opnemen, die door haar zijn aanvaard als bindend gezamenljk recht, dat in de daarbij te bepalen mate voor haar zal gelden in plaats van de desbetreffende bepalingen in haar respectieve kerkorden;
5. wanneer de generale synode van Almere 1987 niet in eerste lezing tot een wijziging van de kerkorde in de door haar in meerderheid kennelijk gewenste zin besluit, kan definitieve vaststelling daarvan in elk geval niet voor oktober 1991 plaatsvinden;
6. het is gewenst het 'Samen-op-Weg'-proces, ook naar zijn juridische zijde, zoveel mogelijk voortgang te doen vinden.

De synode besluit:
1. a. in de tekst van artikel 28 K.O. wordt een nieuw lid 2 opgenomen, dat als volgt luidt:
2. Met het oog op de eenwording van de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden kunnen de drie kerkgemeenschappen haar gezamenlijk recht in een Statuut vastleggen.
Voor zover dat Statuut afwijkt van de kerkorde is het Statuut bindend. Dit Statuut en wijzigingen daarin komen, voor zover het de Gereformeerde Kerken in Nederland aangaat, tot stand volgens de procedure van artikelen 62 van de kerkorde'.
b. de nummering van de bestaande leden 2 en 3 van artikel 28 K.O. wordt dienovereenkomstig aangepast.
2. het voornoemde besluit wordt op grond van artikel 62, lid 2 K.O. voorgelegd aan de mindere vergaderingen, opdat zij van haar gevoelen blijk kunnen geven;
3. aan de generale synode van Emmen wordt in overweging gegeven slechts tot vaststelling in tweede termijn van de beoogde kerkorde-wijziging over te gaan wanneer de ontwikkelingen in de twee andere betrokken kerkgemeenschappen dat wenselijk maken.

Lunteren, 24 november 1988.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Statuut voor gezamenlijk kerkrecht

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken